2015 YILI YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZUNDA OLUMLU KARAR

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Türk Eğitim-Sen olarak; 2015 yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzunun ‘‘Temsil Yeteneği Mülakatı Başarı Sıralaması’’ başlıklı 3.6. maddesinin ‘‘Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler’’ başlıklı 7.3 maddesinde yer alan ‘‘Bir adayın Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olması ya da aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınması yurt dışında görevlendirileceği anlamını taşımamaktadır.’’ bendinin ‘‘Görev Süresi’’ başlıklı 7.4. maddesinde yer alan ‘‘Herhangi bir sebeple görev süresi uzatılmayan öğretmenler hiçbir şekilde bir hak iddia edemez’’ ibarelerinin iptali talebiyle açtığımız davada; Danıştay 2. Dairesi’nin 21.03.2018 tarih 2016/9696 E. 2018/1856 K. sayılı kararı ile  bahsi geçen kılavuz hükümlerinin  iptaline  karar vermiştir.

Kararın gerekçesi ‘‘…657 sayılı Yasa’nın EK 36. Maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiş bu Kanun hükmü uyarınca yayımlanan 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ise Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’na ancak görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen şartlara ilave olarak özel şartlar ile ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi belirleme yetkisi tanınmıştır.

Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminin nasıl yapılacağı ise görevin ve görevlendirme yapılacak ülkenin niteliği dikkate alınarak yapılacak bir belirleme değil yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminin esasına ilişkin bir belirlemedir. Dolayısıyla bu konuda düzenleme yapma yetkisi 657 sayılı Yasanın Ek 36. Maddesi uyarınca sadece Bakanlar Kurulu’na tanınmıştır.

Bu itibarla sınavın yapılma şeklini belirleme konusunda yetkisi bulunmayan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından alınan 08/12/2014 günlü 122 sayılı karar uyarınca dava konusu Kılavuzda mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği mülakatına ilişkin getirilen düzenlemelerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.’’ şeklindedir.

İlgili kararı görmek için tıklayınız.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol