Öğretmenlerin 2020 Kasım Ara Tatil Dönemi Mesleki Çalışma Programı MEB Tarafından Yayınlandı

16-20 KASIM 2020 ÇEVRİM İÇİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi,
ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve
öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve
öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin
kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 16-20 Kasım
2020 mesleki çalışma programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce
15.10.2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler Günü Kutlama
Yönetmeliği doğrultusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde
çevrim içi olarak hazırlanmıştır.
1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve
içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile
ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında
bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün
çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile
içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.
2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme,
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza
bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm okul/kurum yöneticileri ve öğretmenler.
3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE
EDİLECEK KONULAR
1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda
okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının
ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla
karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Uzaktan eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi.
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim
yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri
hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden
yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama, materyal kullanımı ve paylaşımı.
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan
sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini artırmak ve eğitimdeki akademik başarı
düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve
değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken
çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve
İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan
eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı
gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında
çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler. 
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim,
destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin
geliştirilmesi eğitimi
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
8. Okulda ilk yardım eğitimi
9. Okul tabanlı afet eğitimi
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
14. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
15. Robotik ve kodlama eğitimi
16. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
17. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
18. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
19. Değerler eğitimi
20. Kaynaştırma eğitimi
21. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
22. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol