Öğretmenlere Verilen Takdir ve Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor mu?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Aralık 1989 tarihli ve 2302 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge” 657 sayılı kanunun aylıkla ödülü içeren 123. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı gerekçesi ile Nisan 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge''nin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

MEB teşekkür belgesi başarı belgesi yerine geçer mi?
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm öğretmenler ve idari personele, okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettiklerini bildirdi.

3 defa başarı belgesi alan memura ne verilir?
Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge” Nisan 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge''nin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Fakat; 657 sayılı kanunun, Teşekkür, Takdir ve aylıkla ödülü içeren 123. maddesi yürürlükten kaldırılsa da bu madde kapsamındaki Teşekkür, Takdir ve aylıkla ödüllendirme hususu kanunun 122. maddesine “(Değişik: 13/2/2011-6111/110 md.)Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.” şeklinde başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül olarak 6111 sayılı kanunla taşınmıştır. Bu nedenle Teşekkür Belgesi, Başarı Belgesi olarak isim değiştirmiştir.

Eski Ödüllerle Yeni Ödüllerin İlişkilendirilmesi Gerekmektedir

Bu nedenle Yönergelerle Öğretmenlere verilen Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül olarak 6111 sayılı kanunla taşınmıştır. Bu nedenle Teşekkür Belgesi, Başarı Belgesi olarak isim değiştirmiştir. Öğretmenlerin 2011 yılından önce alınmış oldukları ödül belgelerinin Yönetici atamada kullanılması gerekmektedir.

Bunun sağlanması için mevcut Yönetici Atama Yönetmeliğinde;


Teşekkür Belgesi = Başarı Belgesi

Takdir Belgesi = Üstün Başarı Belgesi

Aylıkla Ödül = Ödül

Şeklinde Öğretmenlerin 2011 yılından önce almış oldukları ödül belgelerinin yeni ödüllerle karşılığı olacak şekilde düzenleme yapmalıdır.

MEB Mevzuatlarının Ödül Değerlendirme Kısımları Güncellenmelidir

a) Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin Ödül Değerlendirme Kısmı Güncellenmelidir

Ayrıca; Şubat 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye Ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkinYönergeninekinde yer alan Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarında Alan/Bölüm, Atölye Ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formunun aşağıda yer alan ödüller bölümü güncellenmelidir.

“C- Aldığı Ödüller (En Fazla Üçer Adet Olmak Üzere)

1- Her Aylıkla Ödül için=5 puan

2- Her Takdir Belgesi için=3 puan

3- Her Teşekkür Belgesi için (**)=1 puan

(**) Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdür, Bağımsız Daire Başkanları, Valiler ve Kaymakamlarca verilmiş olan teşekkür belgeleri değerlendirmeye alınır.”

b) Anadolu Türü Liselere Öğretmen Atamalarına Dair Yönetmeliğin Ödül Değerlendirme Kısmı Güncellenmelidir

Yine 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin Değerlendirme Formunun aşağıda yer alan ödüller bölümü güncellenmelidir.

“5. Takdir Belgesi Vermeye Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Teşekkür Belgeleri Değerlendirilecektir. Her Türden Aynı Yılda Verilmiş Birden Fazla Belge Varsa Her Bir Türden Sadece Birer Tanesi Değerlendirilecektir.

a) Teşekkür=2 puan

b) Takdirname =3 puan

c) Aylıkla ödül =4 puan”

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Maaşla ödüllendirme 2022 Ne Kadar?Maaşla ödüllendirme 2021 Ne Kadar?MEB Teşekkür Ve Takdir Belgesi Başarı Belgesi Yerine Geçer Mi?MEB Teşekkür Belgesi Başarı Belgesi Yerine Geçer Mi?3 Defa Başarı Belgesi Alan öğretmene Ne Verilir3 Defa Başarı Belgesi Alan Memura Ne VerilirÜstün Başarı Belgesi Para ödülü Hesaplama 2022Meb Üstün Başarı Belgesi Nasil AlinirBaşarı Belgesi Alan Memur Kademe Ilerlemesiüstün Başarı Belgesi Alanları Değerlendirme Formu Ek-1Üstün Başarı Belgesi Para ödülü 2022Üstün Başarı Belgesi Para ödülü 2021Memurlarda üstün Başarı Belgesi Nasıl AlınırÖğretmenlere Başarı Belgesi YönetmeliğiMemur Başarı Belgesi YönetmeliğiTakdir Belgesi Alan öğretmenTeşekkür Belgesi Alan öğretmenBaşarı Belgesi Alan öğretmenÖdül Verilebilecek Personel Sayısının BelirlenmesiÖdül Verilebilecek Personelde Aranacak ŞartlarÜstün Başarı Belgesi Verecek MakamlarBaşarı Belgesi Verecek MakamlarÖdül Verilebilecek PersonelÜstün Başarı Belgesi Verilecek PersonelBaşarı Belgesi Verilebilecek PersonelÜstün Başarı Ve Ödül Verilebilecek PersonelÜstün Başarı Ve Ödül Verecek MakamlarÜstün Başarı Ve Ödül Verilebilecek Personel Ile BaşarıBaşarıÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGEMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARITakdir Ve Teşekkür Belgesi Alma şartları MEBMemur Teşekkür Belgesi Ne Işe Yarar?Memur Takdir Belgesi Ne Işe Yarar?Ödül Belgesi Nedir?Memura Verilen Başarı Belgesi Ne Işe Yarar?Teşekkür Belgesi Ile Başarı Belgesi Yerine Geçer Mi?Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir Ve Teşekkür Belgesi VerilmesiTakdir Ve Aylıkla ödülTeşekkürEski Ödüllerle Yeni Ödüllerin İlişkilendirilmesi Gerekmektedirüstün Başarı BelgesiMEB Mevzuatlarının Ödül Değerlendirme Kısımları GüncellenmelidirAylıkla Ödül = ÖdülTakdir Belgesi = Üstün Başarı BelgesiTeşekkür Belgesi Başarı BelgesiTeşekkür Belgesi = Başarı BelgesiÖğretmenlerin Takdir Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor Mu?Takdir Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor Mu?Öğretmenlerin Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor Mu?Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor Mu?Öğretmenlerin Takdir Ve Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor MuTakdir Ve Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor MuÖğretmenlere Verilen Takdir Ve Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor MuÜç Başarı Belgesi Olan Öğretmen Maaş Ödülü Alacak Mı?Başarı Belgesi Hangi Öğretmenlere Verilmiyor?Başarı Belgesi Almanın Öğretmenlere Sağladığı FaydalarÖğretmenlere Başarı Belgesi Nasıl Verilecek?Başarılı Öğretmenlere Ödül Verilecek Mi?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
ASİYE KARAOĞLU 4 ay önce

BU KONUYLA İLGİLİ MEB PERSONELE ULAŞMAK HATIRLATMAK GEREK AMA MEB İN MAİL ADRESİ YOK. ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ İÇİN VERİLEN SÜRE DE DOLMAK ÜZERE. BU KONUDA GİRİŞİMDE BULUNAN ARKADAŞ VARMI ACABA?