Öğretmenler Hangi Şartlarda Yolluk Ücreti Almaya Hak Kazanır?

Öğretmenler Hangi Hallerde Yolluk Almaya Hak Kazanır. Öğretmenler yada devlet memurları hangi şartlarda yolluk ücreti alabilir? Yolluk ücreti hangi durumlarda ödenmez? memurların ve öğretmenlerin en çok merak ettikleri konulardan biride hangi durumlarda yolluk parasının ödeneceğidir. Detaylar haberimizde

*  Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar harcırah ödenir.


 
*  Daimi veya geçici bir görev ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni görev yerlerinde işe başlamadan vefat ettiklerinde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkânsız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan çok ise fazlası tasviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz.

* Memur olarak bir yere tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan önce vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmüş bulunuyorsa, yolluğu hak eden aile fertlerine ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, 45’ inci madde esasına göre harcırah verilir.

* Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca ödenir:

1. Öğretmenin çalıştığı kuruma ait bir görev için yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilmesinde;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine ilişkin bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hâsıl olanlara;


 
3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve vekâleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekâleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. Geçici kaymakamlık yetkisi ile gönderilenlere; harcırah ödenir.

Öğretmenler il içi yer değişikliğinde bulunup ikametgah adresinde değişiklik yapmazlarsa yolluk ücreti almaya hak kazanamazlar.

Öğretmenler yolluk ücreti hakkına sahip olmak istiyorlarsa, il içi yer değişikliğinde bulunduklarında ev adreslerinide mutlaka değiştirmelidirler.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Yasemin yılmaz 1 yıl önce

Yeni atanan sözleşmeli öğretmenlere de yapılıyor mu bu yardm?

banner14

banner13