Müfettiş Yardımcılarına Rotasyon Uygulanacak mı?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 Müfettiş Yardımcılarına Rotasyon Uygulanır mı?
 

MEB Eğitim Müfettişliği yönetmeliği geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.
MEB Yönetmeliğinde, eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin detaylar yer almaktadır. 
Eğitim müfettişi yardımcılığı sınavını kazanan öğretmenlere, rotasyon uygulanacak mı? Eğitim müfettişliği yardımcılarına, rotasyon uygulaması zorunlu mu? 
Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitim Müfettiş Yardımcılığı" yönetmeliğinde, müfettişlere uygulanacak olan yer değişikliğine ilişkin ilgili maddeler, haberimizin detaylarında. 

Hizmet süreleri ve hizmet puanı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Maarif müfettişi olarak geçirilen hizmet süreleri eğitim müfettişi olarak, maarif müfettiş yardımcısı  olarak geçirilen hizmet süreleri ise eğitim müfettiş yardımcısı olarak geçirilmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maarif müfettişi ile maarif müfettiş yardımcısı unvanı almış olanların,  bu hizmet süreleri ile askerlik hizmetini temel eğitimden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler dâhil Devlet memuru olarak çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin geçirildiği yer için öngörülen bölge hizmetinden sayılır ve hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Çalışılması gereken süreden fazla olan süreler, öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde olmak üzere sırasıyla alt hizmet bölgelerinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt hizmet bölgelerinden artan süreler ise çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilir. Daha önce varsa bu kapsamda değerlendirilmiş olan süreler yeniden değerlendirilmez.

(3) Daha önce, millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı iken maarif müfettişliğine ve maarif müfettiş yardımcılığına atananlardan eğitim müfettişliğine atananların, millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı olarak geçirdikleri süreler için öngörülen hizmet puanının hesaplanmasında; Ek-3’te yer alan Formda yer alan puanlar toplamının aritmetik ortalaması sonucu elde edilen puan esas alınır.

Yer değiştirmeye esas hizmet süresi başlangıcı

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta iken unvanları eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı olarak değiştirilenlerin, geçici 2 nci maddede belirtilen hakları saklı kalmak kaydıyla 35 inci ve 36 ncı maddeler kapsamındaki yer değiştirmelerine esas hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başlar.

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol