MEB: Yapılan Yönetmelik Değişikliğinden Sonra, Anaokullarına Rehber Öğretmen Kadrosu

MEB'in yönetici ve öğretmenlere yönelik yaptığı yönetmelik değişikliğinde en dikkat çeken konu, anaokullarınada rehber öğretmen kadrosu bulunması. Yeni yönetmeliğe göre Anaokullarına Rehber Öğretmen Görevlendirilecek
Anaokullarına da rehber öğretmen kadrosu verilmesini içeren yönetmelik değişikliği oaylandı. Buna göre artık anaokullarında da rehber öğretmen görev yapacak. 2017/10939 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Sayısı : 2017/10939

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 2/10/2017 tarihli ve 15575024 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez."
Eski hüküm:
Müdür norm kadrosu
(5) Eğitim kampusu şeklinde yapılanan eğitim kurumları için bir müdür norm kadrosu verilir.

----------------------
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,
"(2) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kuramlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez."

Eski hüküm:
Madde 6: Müdür başyardımcısı norm kadrosu

---------------------- 
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"f) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna,"

Eski hüküm:
Madde 14: İlave müdür yardımcısı norm kadrosu
..... her özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı olmak üzere ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

---------------------- 
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,
b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarmda öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,"
"(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim kuramlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni nonn kadrosu daha verilir."

Eski hüküm:
Madde 21:
(2) Okul rehberlik servislerine;
a) Özel eğitim anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,
b) Anaokulları hariç olmak üzere, ilkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,
(3) Anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.


MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"(7) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, bu Yönetmelikte eğitim kurumlarının tür ve derecelerine göre öngörülen kriterler esas alınarak birbirinden bağımsız olarak belirlenir. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kuramlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilir.
(8) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrosu, bu Yönetmelikte öğretmenler için öngörülen kriterler dikkate alınarak belirlenir."

Eski hüküm:
Madde 22: Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar 
MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol