Bir Öğretmene Fazla Ders Verip Diğer Öğretmen Başka Okula İsteği Dışında Görevlendirilebilir mi?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Okullardaki ders dağıtımlarının yapıldığı bu günlerde özellikle öğretmenlerden gelen soru ve şikâyetlerin başında “ Okulundaki kendi alan dersleri dağıtılırken bir veya birden fazla öğretmene fazlaca dağıtılıp, diğer öğretmen veya öğretmenlere okulunda hiç ders verilmeyip istekleri bile sorulmadan başka okula kaymakamlık oluruyla komple görevlendirilmeleri” konusu oluyor.

Mevcut mevzuata göre okulda derslerin dengeli dağıtılması esas ve bir öğretmene ders saatleri fazla verilip diğer öğretmene ders sayısı az kalması bahanesiyle başka okula isteği dışında gönderilemez. Ders tamamlama veya başka okullara öğretmen görevlendirilmesinin yasal dayanakları olup kanun ve mevzuatta belirtilen hükümler doğrultusunda işlemlerin yapılması esastır. O yüzden okullardaki mevcut derslerin  aynı zümre öğretmenler arasında dağıtılması ve öğretmenlerin başka okullara ders tamamlamak için veya görevlendirme yoluyla gönderilme esaslarını mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda açıklık getireceğim.

Önemli Not: Okulda yeteri kadar ders varken asıl önemlisi okulda mevcut dersler aynı zümre öğretmenler arasında eşit dağıtılmadan sözde kıdemi az diye veya keyfi olarak aralarından bir veya birkaç öğretmenin başka okula isteği dışında görevlendirilmesi yapılamaz.

Mevzuatta açıkça yazılı iken birçok okul veya milli eğitim müdürlükleri bilerek veya bilmeyerek bu mevzuatı hiçe sayarak ne yazık ki şifahen söylemlerle öğretmenleri başka okula görevlendirilmelerini yapmaktadırlar.Zaten bir çok anekdotu incelediğimde, fazla ders verilen öğretmenlerin  idare ile  arasının daha iyi olduğunu ve  okulda kalsın diye fazlaca ders verilmek kaydıyla  diğer öğretmen veya öğretmenlerin ise ders saatleri az denerek başka okula istekleri dışında görevlendirilmeleri yapıldığını görmekteyim.Fakat bu iş ve işlemler öyle basit bir şekilde yapılamaz zira bu işlemlerin meri mevzuatta yeri var ve buna göre yapılıp yürütülmesi gerekmektedir. O da şu şekildedir;

Hatta yazıma en baştan bir örnekle başlayarak konuyu açmak istiyorum.Diyelim ki Atatürk ortaokulunda iki fen bilimleri öğretmeni ve ders saati sayısı da 44 olsun.Normalde ders saatleri zümreler arasında eşit şekilde dağıtılması gerektiği için bir öğretmene 22 diğer öğretmene ise 22 ders olacak şekilde bölüştürülerek dağıtılmak zorundadır.Fakat her ne hikmetse mevzuatı es geçen idareler veya  milli eğitim müdürlükleri bazı okullarda sözde daha kıdemli veya çeşitli gerekçelerle  bir öğretmene 30 saat verilirken diğer öğretmene senin kıdem yılın daha az o yüzden ek ders saatini de dolduramıyorsun denerek başka okula görevlendirilmesi yapılabilmektedir.Amir konumundaki memurların mevzuatı bilmemesi veya bilip te bilerek hiçe sayması usule aykırı işlem yapması devlet ile kurum kültürüne aykırıdır.

Böyle bir durum yani zümreler arasında derslerin eşit şekilde dağıtılması ve daha sonra başka bir okula görevlendirme işlemlerinin yapılma hükmü ise 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 20. maddesi alenen yazılı bulunmaktadır.

 "Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirilme

Madde 20 (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez."

  hükümleri bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere ek ders kararının 20. maddesinin 1. fıkrasına göre okullarda kendi alan dersleri ile girebileceği diğer alan dersler öğretmenler dağıtıldıktan sonra; 2. fıkraya göre eğer aylık ile zorunlu ek ders görevi saatlerini doldurmayanlar varsa o zaman önce istekliler olmak üzere ki istekli yoksa o zaman kıdemi az olan öğretmen başka okula görevlendirilebilir. Tabi bu görevlendirme öyle gelişi güzel ders açığı bulunan herhangi bir okula da yapılamaz. Öğretmenin kendi okulu ile ikamet ettiği ilçe sınırları içinde yapılabilir.Şeffaf bir şekilde ilçe sınırları içinde mevcut derslerin ve akabinde hangi ders saatlerine sahip öğretmenlerin görevlendirmeye uğradığı da bilinmelidir çünkü dediğim bir okuldaki öğretmene ders saati az diye başka okula görevlendirmesi yapılırken başka bir okulda norm fazlası olduğu bilgisi söylenmez ise yapılan bu atama hem mevzuata hemde etik kurallarına uygun olmaz.

Yani işin özü,

 Mevzuata göre,okulda her şeyden önce dersler dengeli dağıtılır,dengeli dağıtılmayıp bir öğretmene fazla derse verip diğer öğretmene kıdemi az bahanesi ve kalan az ders saatlerini göstererek başka okula görevlendirilmesi yapılamaz.Dengeli ders dağıtımı yaptıktan sonra maaş veya zorunlu ek ders saatini tamamlamayan öğretmenin başka okula görevlendirilmesi yapılırken de kadrosunun bulunduğu okul ile ikamet ettiği yerleşim yerinde mevcut diğer öğretmenlerinde okulundaki mevcut durumuna objektif değerlendirmeler ile bakılarak bu görevlendirilme yapılır.

Sedat Değer

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol