2011 Haziran'da KHK ile Kadroya Geçen Öğretmenler Haklarının İadesini Bekliyor

KHK İle kadroya geçen öğretmenler haklarını geri istiyor.  2011 Haziran'da KHK ile kadroya alınan öğretmenler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

Bilindiği üzere 01.10.2008 tarihinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SGK) yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra atanan devlet memurları 5510 sayılı yasaya tabi çalışmaktadır. Ekim 2008 öncesi 4-B sözleşmeli personel olarak atanan ve 2011 yılı 632 KHK ile kadroya geçen devlet memurları, SGK'da; 2008 öncesi Emekli Sandığı girişi olmadığı için 5510 sayılı yasaya tabi tutularak yeni memur statüsünde değerlendirilmiştir.

Eski 5434 sayılı yasaya tabi olanlara göre; maaş, emeklilik yaşı, emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşlarında çok büyük hak kayıplarına neden olduğundan, Ekim 2008 öncesi sözleşmeli olarak atanarak 2011/632 KHK ile kadroya geçen personelin 5434 sayılı yasaya tabi olması gerekmektedir.

632 KHK ;sözleşmeli olarak göreve başlama tarihini kamuda çalışılan yıllar olarak değerlendirip buna göre derece kademe ilerlemesi yapmıştır.

SGK; Ekim 2008 öncesi sözleşmeli atanıp, 2011 yılında 632 KHK ile kadroya geçen memurları, 2011/55 sayılı genelgesine göre sözleşmeli atanılan tarihi baz alarak 5434 sayılı yasaya göre işlem yapacağını belirtmiş, ancak 2011/59 sayılı genelgesinde bu durumu kaldırarak kadroya geçiş tarihini baz almış ve 5510 sayılı kanuna tabi tutmuştur.

SGK; 2008 yılı Ekim ayı öncesi sözleşmeli olarak atananların çalışma sürelerini yok saymış, yeni memur statüsüne koymuş, ileride emeklilik iş ve işlemlerini buna göre yapacağını belirtmiştir.

SGK, Ekim 2008 öncesi emekli sandığı numarası olmamasını göstererek öncesinde sözleşmeli olarak atananları, 5434 sayılı kanuna tabi değil de 5510 sayılı yasaya tabi tutmaktadır.

Aynı derece kademe de bulunup çalışan, 5434 sayılı kanuna tabi memur ile 5510 sayılı kanuna tabi memur arasında maaş farkı bulunmaktadır. 3600 ek gösterge düzenlemesinde, 5434 sayılı yasaya tabi olan memurlara göre 5510 sayılı yasaya tabi olanların çok fazla hak kaybı ortaya çıkaracaktır. 4 Haziran 2011 Cumartesi, Resmi Gazetede yayınlanan KHK/632'de aşağıdaki ifade bulunmaktadır;

''Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.''

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06

Tüm bunlar dikkate alınarak Ekim 2008 öncesi sözleşmeli olarak göreve başlayıp, 2011 yılı 632 KHK ile kadroya geçen memurların 5510 sayılı kanuna değil, 5434 sayılı kanuna tabi olması gerekmektedir. 

Yaşanılan hak kayıpları bu düzenlemenin mecburiyetini gözler önüne sermektedir.

Sigorta Statüsünün 5434 Sayılı Kanuna Geçişi Dilekçe Örneği için tıklayınız.

Ekim 2008 öncesi sözleşmeli olarak atanan öğretmenler...

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13