Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitimleri Konuları ve İçerikleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

24 Ocak - 04 Şubat 2022 yarı yıl tatilinde, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) www.oba.gov.tr adresi üzerinden uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Öğretmenler MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak ekte  yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine isteğe bağlı olarak katılım sağlayabileceklerdir.

Öğretmen Bilişim Ağı Nedir?

Öğretmen Bilişim Ağı öğretmenlerin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılabileceği bir öğretmen ağıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından kurulmuştur.

2022 15 Tatil’de Öğretmenlere Eğitim Uygulanacak
Bakan Mahmut Özel “Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de
buradan duyurmak isterim.” dedi.

Bu eğitimler hizmetiçi eğitim kapsamında düzenlenecek olup eğitimi tamamlayan öğretmenler MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerinden sertifikalarını alabileceklerdir.

24 OCAK - 04 ŞUBAT 2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ LİSTESİ

 • İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi Semineri
 • Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri
 • Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri
 • Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Semineri
 • İlk Yardım Uzaktan Eğitimi Semineri
 • Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri
 • Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri
 • İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri
 • Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri
 • Etkinlik Temelli Ders Tasarımı

24 OCAK - 04 ŞUBAT 2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ İÇERİKLERİ

İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi Semineri

Hedef Kitle: Öğretmenler

Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. İzzet ARI

Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iklim değişikliği ve çevre konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı

 • İklim sistemi hakkında bilgi sahibi olur.

 • İklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olur.

 • İklim için önemli dalga boylarını açıklar.

 • Radyasyon dengesi hakkında bilgi sahibi olur.

 • İklim değişikliğini etkileyen faktörleri açıklar.

 • Küresel ilkim değişikliği ve etkilerini açıklar.

 • İlkim değişikliği ve afetler arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • İklim değişikliği ile mücadele politikaları hakkında bilgi sahibi olur.

 • Enerji verimi kavramını açıklar.

 • Enerjiyi verimli kullanmak için yapılması gerekenleri sıralar.

 • Yenilenebilir enerji teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.

 • Küresel kalkınma gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olur.

 • Kirlilik kaynakları ve kirlilik kaynaklarının iklim üzerindeki etkilerini açıklar.

Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri

Eğitim Görevlileri:  DenizTemiz Derneği Derneği İşbirliğinde,  Çağıl TOPARLAK ALKAN, Dağhan Mehmet YAZICI, Ersin ÖZER

       Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler

       Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerin geliştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri:

 • Sıfır atık felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.

 • Sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

 • Sıfır atık yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olur.

 • Atık oluşumunu önlemenin önemini açıklar.

 • Atık pramidi hakkında bilgi sahibi olur.

 • Sıfır atık yönetim sisteminin iş yerlerinde oluşturulmasına yönelik aşamaları sıralar.

 • Sıfır atık yönetim sisteminde alınacak önlemleri sıralar.

 • Sıfır atık belgesi hakkında bilgi sahibi olur.

 • Sıfır atık belgesi alabilme koşulları hakkında bilgi sahibi olur.

 • Atıkların geri dönüştürülme süreçlerini açıklar.

 • Kirliliğin temel kaynaklarını açıklar.

 • Kirliliği önleme ve çevre üzerindeki bireysel sorumluluklarını açıklar.

 • Yedinci kıta hakkında bilgi sahibi olur.

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri

Eğitim Görevlileri: Dr. Ayşe Göksu KAYA ÖZHAN, Gülçin HASPOLAT SAYMAZ ve Seçil COŞKUN

Hedef Kitle: Öğretmenler

Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Patent,  Marka, Tescil, Faydalı Model ve Sınai Mülkiyet konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları kavramını açıklar.

 • Tasarım ve marka uygulamalarına ilişkin araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.

 • Patent sistemini açıklar.

 • Patent başvurusu üzerindeki hak tesisi ve patent teşviklerini açıklar.

 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) ile Avrupa Patenti (EP) arasındaki farkları açıklar.

 • Patent veri tabanlarının kullanımını açıklar.

 • Patent araştırmasına ilişkin örnek uygulamalar yapar.

 • Patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapar.

 • Tescil işlemlerini yapar.

Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Semineri

Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Nevzat ÖZEL

Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

Seminerin İçeriği: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kütüphane organizasyonu ve kullanımı konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı

 • Okul kütüphanelerinin tanımını yapar.

 • Okul Kütüphanelerinin amaç ve işlevlerini açıklar.

 • Okul kütüphanelerinde politika geliştirme hakkında bilgi sahibi olur.

 • Okul kütüphanelerinin unsurlarını açıklar.

 • Bilgi okuryazarlığı kavramını açıklar.

 • Bilgi okuryazarlığı niteliklerini sıralar.

 • Bilgi gereksinimlerini tanımlar.

 • Bilgi erişim sistemleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olur.

 • Bilgi kaynakları ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olur.

 • Bilginin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.

İlk Yardım Uzaktan Eğitimi Semineri

Eğitim Görevlisi: Prof. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK

Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler

Seminerin İçeriği: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin temel ilk yardım konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri: Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı

 • Genel ilk yardım bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.

 • Hasta /yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesini yapar.

 • Temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) uygulamalarını yapar.

 • Kanamalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.

 • Yaralanmalarda ilk yardımı uygular.

 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardımı yapar.

 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.

 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım uygulamalarını yapar.

 • Zehirlenmelerde gerekli ilk yardımı yapar.

 • Hayvan ısırmalarında gerekli ilk yardımı yapar.

 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında gerekli ilk yardımı yapar.

 • Boğulmalarda ilk yardım uygular.

 • Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular

Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri

Eğitim Görevlisi: Dr. Merve ÖKTEN

Hedef Kitle: Öğretmenler

Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin korunmaya muhtaç çocukların eğitimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri:

 • Geçici koruma kavramını tanımlar.

 • Geçici koruma statüsündeki çocukların hakları hakkında bilgi sahibi olur.

 • Göç ve zorunlu göç kavramlarını tanımlar.

 • Zorunlu göçün çocuklar üzerindeki etkilerini açıklar.

 • Zorunlu göç eden çocuklara rehberlikte öğretmenin rolünü açıklar.

 • Geçici koruma statüsündeki çocuklarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

 • Şiddet ve zorbalık kavramlarını tanımlar.

 • Şiddet ve zorbalığı önlemede öğretmenin rolünü açıklar.

 • Akran danışmanlığı kavramını açıklar.

 • Akran danışmanının taşıması gereken nitelikleri açıklar.

 • Akran danışmanlığının geçici koruma statüsündeki çocuklar üzerindeki etkilerini açıklar.

 • Psikolojik sağlamlık kavramını tanımlar.

 • Psikolojik sağlamlık artırmaya yönelik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.

 • Psikolojik sağlamlık artırmada öğretmenin rolünü açıklar.

 • Ailede psikolojik sağlamlık geliştirmenin önemini açıklar.

Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri

Eğitim Görevlileri: Dr. Ali Zafer SAĞIROĞLU, Dr. Asu ALTUNOĞLU, Dr. Asu ALTUNOĞLU, Dr. İbrahim Halil YILMAZ, Prof. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI ve Prof. Dr. Cem Ali GİZİR

Hedef Kitle: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar.

Seminerin İçeriği Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri

 • Dünyada ve Türkiye’de göç ve göç eğilimlerini açıklar.

 • Geçici koruma altındaki çocukların psikosoyal durumları hakkında bilgi sahibi olur.

 • Geçici koruma altındaki çocukların psikososyal durumlarına uygun destek hizmetlerini yürütür.

 • Geçici koruma altındaki çocukların eğitim haklarını açıklar.

 • Geçici koruma altındaki çocukların yaşadığı travmatik olayları tanımlar.

 • Geçici koruma altındaki çocuklarda travmatik bir olaydan sonra görülen davranış değişikliklerini açıklar.

 • Travma sonrası stres tepkilerini normal tepkilerden ayırt eder.

 • Kriz durumuna yönelik uygun müdahale yöntemleri uygular.

 • Kültüre duyarlı psikolojik danışma yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olur

 • Kapsayıcı okul ortamının önemini açıklar.

İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Eğitim Görevlileri: Ally KENSINGTON, Raff CUTOLO, Laura MOULTON

Hedef Kitle: İngilizce Öğretmenleri

Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin İngilizce dil öğretimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri:

 • Kelime öğretiminde biçim-sözdizimsel analizi açıklar.

 • Kelime öğretiminde ön ek, son ek ve köklerin kullanımına yönelik etkinlik tasarlar.

 • Hikâye anlatımının temel prensiplerini ders planlarında uygular.

 • Yabancı dil eğitiminde kelime öğretiminin temel prensiplerini açıklar.

 • Kelime öğretim materyallerinde olması gereken genel özellikleri açıklar.

 • İngilizce öğretim süreçlerinde kelime öğretimi yöntem ve tekniklerini kullanır.

 • Farklı seviyelerdeki öğrencilere yönelik kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.

 • Yabancı dil eğitiminde telaffuz öğretiminin temel prensiplerini açıklar.

 • Farklı telaffuz öğretimine yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.

 • Telaffuz öğretim süreçlerine yönelik etkinlik tasarlar.

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri

Eğitim Görevlileri: Onur BAYGINER, Beytullah ÇİÇEK, Umut KARAMAN, Murat KOÇALİ, Sebahattin SOYLU, Yasin ÇORAKLİ ve İlker CANDAN

Seminere Kimler Katılmalı: Öğretmenler

Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerin geliştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri:

 • Çoklu ortam içeriklerinin tasarımını kullanır.

 • Etkileşimli içerik tasarımı yapar.

 • Etkileşimli içerik senaryosu oluşturur.

 • Eğitimde yaşanan dijital dönüşümü açıklar.

 • Etkileşimli içerik kavramını açıklar.

 • Etkileşimli içerik araçlarına örnekler verir.

 • Uzaktan eğitim ve etik kavramlarını bilir.

 • VFabrika kurulum ve aktivasyonu yapar.

 • VFabrika şablonları ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.

 • Geliştirilen uygulamaları EBA portalına yükler.

 • Lumi Programını internetten indirir ve kurar

 • H5p paketlerini ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.

 • Zoom programı ek özelliklerini kullanarak sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar.

Etkinlik Temelli Ders Tasarımı

Eğitim Görevlisi: Burcu SEL

Seminere Kimler Katılmalı: Öğretmenler

Seminerin İçeriği: Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkinlik temelli ders tasarımı konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Seminerin Hedefleri

 • Etkinlik temelli öğretim kavramını açıklar.

 • Etkinlik temelli öğretimin önemini açıklar.

 • Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayanan etkinlik temelli öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olur.

 • Etkinlik temelli öğretimde etkinliklerin hazırlanması süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.

 • Etkinlik hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

 • Hayat bilgisi dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.

 • Matematik dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.

 • Fen bilimleri dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.

 • Sosyal bilgiler dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.

 • Etkinliklere alternatif uygulamalar hazırlar.

 • Uygun ölçme ve değerlendirme araçları kullanır.

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) EğitimleriÖBA EğitimleriÖBA Eğitimleri NelerdirÖBA Eğitimleri Mecburi MiÖBA Eğitimleri HangileriÖğretmen Bilişim Ağı EğitimleriÖğretmen Bilişim Ağı ÖBA EğitimleriÖğretmen Bilişim Ağı ÖBA Eğitimleri NELERDİR24 OCAK - 04 ŞUBAT 2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ LİSTESİ2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ LİSTESİÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ LİSTESİ24 OCAK - 04 ŞUBAT 2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİİklim Değişikliği Ve Çevre Eğitimi SemineriAtık Yönetimi Ve Sıfır Atık SemineriFikrî Ve Sınai Mülkiyet Hakları SemineriKütüphane Organizasyonu Ve Kullanımı Semineriİlk Yardım Uzaktan Eğitimi SemineriGeçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri SemineriGeçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineriİngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi SemineriDijital Becerilerin Geliştirilmesi SemineriEtkinlik Temelli Ders TasarımıÖğretmenler MEBBİSÖğretmenler MEBBİS Veya E-Devlet şifreleri IleWww.oba.gov.trÖğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)24 OCAK - 04 ŞUBAT 2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ İÇERİKLERİ2022 ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ İÇERİKLERİÖBA Seminerlerine Katılım Zorunlu Mu?ÖBA Seminer Programları?öba Hizmet Içi Eğitim VideolarıöğretmenlerYARIYIL TATİLİNDE ÖBA ÜZERİNDEN İSTEDİĞİ EĞİTİMİ ALABİLECEKÖğretmenlerin Yarıyıl Tatili Seminer Konuları?Yarıyıl Tatilinde Öğretmenlere ÖBA Üzerinden SeminerÖğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitimleri Konuları Ve İçerikleriöğretmen Bilişim AğıÖğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitimleri Seminer ListesiÖBA Eğitimleri Seminer ListesiÖğretmen Bilişim Ağı Eğitimleri Seminer Listesiöğretmen Seminerleri Ne ZamanÖğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Seminer Dersleri Ne ZamanÖğretmenler İçin ÖBA AğıÖğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) NedirÖğretmen Bilişim Ağı Nedir?MebbisMebbis öba GirişMebbis öbaöba MebOba Meb GirişOba Meb E-devlet GirişE-devlet Girişiöba öğretmen Bilişim Ağı Girişöba Mebbisöba E-devletObs Meb Gov TrWww Eba Gov TrOrdu Meb Gov Tr ObaEba Gov Tr Giriş

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol