2021-2022 Yılı Meslek Lisesi 9. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MEB Talim Terbiye Kurulunun 23 Mart 2020 tarihi ve 9 nolu sayılı kararına göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik programı Haftalık Ders Çizelgesi yayınlandı.

Karar 2751 sayılı Nisan 2020 tebliğler dergisinde yayınlandı.

MEB TTKB'nın bu kararına göre  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Haftalık Ders Çizelgesi, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak.

2020-2021 Yılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi 9.Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programları haftalık ders çizelgeleri tek bir çizelgede gösterilmiştir. Öğrencilerin 9, 10 ve 11. sınıflarda aynı dersleri aynı sürede ve seviyede almaları planlanmıştır.
2. Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, meslek dersleri, akademik destek dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli meslek dersleri bölümleri yer almaktadır.
3. Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk Dili ve Edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında her alana ve dala özgü başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler, çerçeve öğretim programı haftalık ders çizelgelerinde gösterilmektedir.
4. Ortak dersler öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
5. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri; ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “Beden Eğitimi ve Spor”, “Görsel Sanatlar” ve “Müzik” derslerinden sadece birini seçer.
6. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9. sınıfında alan eğitimine başlanır. 9. sınıftaki meslek dersleri bir alanın temel becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmış olup alanın tüm dallarında ortaktır. 9. sınıf sonunda öğrenciler tarafından ilgili mevzuata göre dal seçimi yapılır.
7. 10 ve 11. sınıflarda yer alan meslek dersleri, dallara özgü yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.
8. Anadolu meslek programına ortaöğretim kayıt alanına göre yerleşen öğrenciler 12. sınıfta seçmeli meslek dersleri ile işletmelerde meslek eğitimini tamamlayarak Anadolu meslek programından mezun olurlar.
9. Anadolu meslek programına ortaöğretim kayıt alanına göre yerleşen öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli şartları taşımaları hâlinde Anadolu teknik programına geçiş yaparak Anadolu teknik programından mezun olurlar.
10. Merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrenciler 12. sınıfta akademik destek derslerini tamamlayarak Anadolu teknik programından veya isteğe bağlı olarak seçmeli meslek dersleri ile işletmelerde meslek eğitimini tamamlamaları hâlinde Anadolu meslek programından mezun olurlar.
11. Öğrenciler eğitimini aldıkları dalda faaliyet gösteren bir işletmede Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre mesleki eğitimlerini yaparlar. İşletmelerde mesleki eğitimin ders içeriği; bölgesel ihtiyaçlar, işletmenin faaliyet gösterdiği meslek alanını da dikkate alarak okuldaki koordinatör öğretmenler, alan öğretmenleri ve işletme yetkililerince belirlenir. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
12. 9. sınıftaki seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan seçilecektir.
13. Seçmeli meslek dersleri esnek ve modüler bir yapıda hazırlanmıştır. Bu dersler öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile birlikte bölgesel ihtiyaçlara da cevap vermeyi amaçlamaktadır.
14. 11. sınıfta seçmeli dersler ve seçmeli meslek dersleri toplamı 9 ders saati olarak
planlanmıştır. Bu dersler Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, seçmeli meslek dersleri tablosundan veya diğer alan/dal meslek derslerinden seçilecektir.
15. Anadolu meslek programı öğrencileri 12. sınıfta çerçeve öğretim programlarında yer alan seçmeli meslek dersleri tablosundan 7 ders saati ders seçeceklerdir.
16. Anadolu meslek programı ve Anadolu teknik programından mezun olacak öğrencilerin mezuniyet koşulları ile program türleri arasındaki geçişleri ilgili mevzuatta açıklanır.
17. Haftalık ders çizelgelerinde yer alan akademik destek dersleri, sertifika programları, seçmeli meslek derslerine yönelik açıklamalar çerçeve öğretim programlarında
açıklanır. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al