2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj Çalışması

1) Anadolu Meslek Programı 12 nci sınıf öğrencilerinin “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersini işletmelerde en az bir dönem görenler staj çalışmasından muaf tutulacaktır.

2) Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile birlikte Anadolu Meslek Programı 12 nci sınıf öğrencilerinden “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersinin eğitimini uzaktan eğitim veya yüz yüze olarak görenlerin staj çalışmalarının tam gün tam yıl eğitim kapsamında planlanacaktır.

3) Eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde fiilen çalışan öğrencilerin çalışma süreleri hesaplanarak eksik kalan süre için staja devamları sağlanacaktır.

4) İlgili alanın Çerçeve Öğretim Programının, Programın Uygulanmasına Yönelik

Açıklamalarında da yer verildiği üzere “İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.” ifadesi ile “Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.” ifadelerine göre staj programı planlanacaktır.

5) Anadolu Meslek Programı 12 nci sınıf öğrencilerinin “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersinin içeriği ile staj programı içeriği birlikte değerlendirilerek yüz yüze eğitime devam edilen günlerde birleştirilmiş eğitim uygulanarak tam gün tam yıl uygulaması esaslarına göre tamamlanması sağlanacaktır.

6) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin EK MADDE-2’nin 2. fıkrasının (c/2) alt bendinde yer alan "Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçer." hükmü doğrultusunda 11 ve 12 inci sınıfı tamamlayanlara ve hiç işletmeye gidemeyen öğrencilere öncelik verilerek Mayıs ayı itibarıyla işletmelere yerleştirilecektir. Salgının seyrine göre bunun mümkün olamaması halinde söz konusu uygulama işletmelerde veya okulda staj esaslarına göre yapılabilecektir.

7) Yükseköğretime geçiş, mezuniyet işlemleri (Ders kesiminde mezuniyet şartı aranan durumlar, okul birinciliği vb.) kamu ve/veya özel kurumlarda istihdam şartları gibi özel koşullar dikkate alınarak ileride herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için stajın yapılmasına ilişkin öğrenci ve velilere gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.

8) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-21569445 sayılı yazısının “Genel Esaslar” başlıklı (e) bendinde yer alan açıklamalara göre söz konusu staj ve/veya işletmelerde beceri eğitimine göndermek istemediğine ilişkin öğrenci velisinin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile ilgili iş ve işlemlerde tereddütlerin yaşanmaması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla hazırlanan ve http://mtegm.meb.gov.tr/www/sss.php adresinde yayımlanan "Yüz Yüze Uygulama Eğitimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular"da yer alan açıklamalar, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-21569445 sayılı yazısı ile ilgili mevzuat hükümleri ve Bakanlığımızca yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim sürecine ilişkin yapılan/yapılacak açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

İLGİLİ YAZI İNDİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol