İki Şehrin Hikâyesi Kitabının Özeti, Kitap Sınavı Soru ve Cevapları

Kitabın Adı : İki Şehrin Hikâyesi

Kitabın Yazarı : Charles Dickens

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ KİTABININ ANA FİKRİ

Hayatta karşımıza çıkacak zorluklara hemen boyun eğmememiz gerektiği ve dik durup zorluklara karşı hakkımızı aramamız gerektiği ana fikir olarak verilmek istenmektedir.

Kitap Hakkında Bilgi :

Charles Dickens'in en popüler romanlarından biridir. Tarihî bir roman özelliği taşır. İki Şehrin Hikâyesi, dünya klasikleri arasına girmiş realistve sürükleyici bir romandır. Fransız ihtilali yıllarında kaleme alınmış olan roman, Londra ve Paris'in yaşadığı açlık, sefalet ve kederi tüm çıplaklığıyla ve acımasızlığıyla ortaya koyar.
Kitabın Konusu :

Yazar, romanda Fransız İhtilali'nin diğer yüzünü göstermeye çalışmıştır. İhtilal öncesi ve sonrasında burjuva ve aristokrasi arasındaki kanlı çatışmalar, gerçekçi ve gerilim dolu bir kurgu içinde anlatılmıştır.

Kitabın Özeti :

Dr. Manetta Paris'te bir hapishanede aristokratlar yüzünden suçsuz yere 18 yıl yatar. Bu yüzden akli dengesi bozulur. Londra'da yaşamakta olan kızı Lucia, eski bir aile dostuyla Paris'e gider ve orada babasının hayatta olduğunu öğrenir. Birlikte Londra'ya dönerler. Bir süre sonra Fransa'da yaşayan aristokrat bir ailenin oğlu olan Charles Darney ile tanışırlar.

Aristokratlardan nefret eden Darney, Lucia'ya âşık olur ve onunla evlenir. Kızları altı yaşına geldiğinde Fransa'da ihtilal başlar, ihtilalciler Darney'in ailesini cezalandırırlar. Aileden sadece Darney hayatta kalır. Darney, ailesinin zarar verdiği kişilere ailesi adına tazminat vermek üzere Paris'e gider. Ancak aristokrat olduğu gerekçesiyle tutuklanır. Haber ingiltere'ye ulaşır ulaşmaz Dr. Manetta ve Lucia Damey'i kurtarmak için Paris'e gelirler.

İhtilalciler Darney'in ailesine karşı aşırı bir nefret duyarlar. Darney mahkemeye çıkarılmadan bir buçuk yıl hapis kalır. Bu arada karısıyla bile görüştürülmez. Sonunda yargılanır ve halkın saygı duyduğu Dr. Manetta'nın damadı lehine tanıklığı sayesinde serbest kalır. Fakat Paris'ten çıkmasına izin verilmez. Bir süre sonra yeniden tutuklanır.

Dr. Manetta'nın en yakın dostları Defargeler, Damey'i halk düşmanı ilan etmiştir. Darney idama mahkûm edilir. Lucia'yı derin bir aşkla seven Avukat Carton, Lucia'yı mutlu etmek için Darney'i hücresinde ziyaret eder. Darney'le birbirlerine çok benzemektedirler. Kıyafetlerini değiştirirler ve Avukat Carton, Darney'in yerine giyotine gider. Darney, Lucia ve kızını alarak Paris'ten kaçar.

Kitabın Kahramanları, Kişileri :

Dr. Alexandre Manette: Önceleri çok başarılı, parlak bir doktordur. Toplumda itibar gören, değer verilen, zeki, anlayışlı, olgun bir kişidir. Hapishanede geçirdiği yılların sonunda ise psikolojik bir yıkıma uğramıştır.

Lucia Manette: Dr. Alexandre Manette'in kızıdır. Yıllarca babasız yaşamıştır. Eserde sarışın oluşu ve güzelliği vurgulanır. Varlıklı bir yaşam sürmüş, terbiyeli, nazik bir hanımefendidir.

Charles Darnay: Aristokrat bir aileye mensup olan fakat ezilen kesimin yanında yer alan ve yoksul halka yardım eden bir kişidir. Lucia ile evlidir. Fakat eserde aristokrat bir aileye sahip olduğu için ölüme mahkûm edilir. Onun bu haksız infazı Fransız ihtilalinin yanlışlıklarını göstermektedir.

Jarvis Lorry: Tellson bankasında çalışan bir iş adamıdır. Alexandre Manette'in en yakın dostlarından ve kızının koruyucularındandır.

Sydney Carton: Avukattır. Lucia'ya âşıktır. Fakat kötü karekterli, mutsuz bir kişidir. Fiziki bakımdan, Charles Darnay'a benzemektedir.

Madam Defarge: Tek amacı aristokratlardan intikam almak olan, acımasız bir kadındır. İhtilalcilerin en önde gelenlerindendir.

Ernest Defarge: Madam Defarge' nin kocasıdır. Eşi gibi katı yürekli, intikam dolu bir kişidir. Meyhanesini ihtilalcilerin buluşma yeri olarak kullanır.

Bayan Pross: Lucia'nın fedakâr, iyi hizmetçisidir.

Jerry Cruncher: Tellson bankasında çalışan ve yardımsever bir kişidir.

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ ZAMAN:


Kitapta zaman olarak Fransız devrimi öncesi ve Fransız devriminin olduğu sırada olaylar gelişir.


İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ MEKAN:


Kitapta vurgulanan iki şehir vardır birincisi Londra ikincisi de Paris'tir. Mekan olarak bu iki şehir göz önünde bulundurulabilir.

Yazar Hakkında Bilgi : Charles DICKENS

En çok sevilen ve okunan İngiliz romancılarındandır. 1812'de bir kâtibin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Maddi sıkıntılar yüzünden küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kalmıştır. Bu zorluklar, onun yazarlığını derinden etkilemiştir. İlerleyen yaşlarında yayınlanan eserleri pek çok dile çevrilmiştir. Hayatta iken haklı bir üne kavuşmuştur. Dickens, hayatı boyunca köleliğe karşı çıkmıştır. 1870'te vefat etmiştir. Başlıca eserleri, Büyük Ümitler, Oliver Twist, Amerika Notları, Zor Zamanlar'dır.

ESER TANITIM SORULARI ( KLASİK ) İki Şehrin Hikâyesi / Charles DİCKENS
1) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanında Saint Antoine caddesinde şarap fıçısının patlaması ve halkın yerdeki şarapları içmeye çalışmasını yazar neye benzetmiştir?

Yazar, etraftaki şarabı kana benzetmiş ve kısa bir süre sonra tıpkı bu şarap gibi kan akacağını ve pek çok insanın kana bulanacağını söylemiştir.

2) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanının kahramanlarından Lucie’nin babasına kavuşmasına yardım eden Jarvis Lorry hangi bankada çalışmaktadır?

Bay Lorry, Tellson bankasında çalışmaktadır.

3) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanının kahramanlarından Charles Darnay’ı kurtarmak için yola çıkan Sydney Carton’a kim yardım etmiştir?

Solomon yardım etmiştir.

4) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanında Tellson Bankası’nın ünü kaç yıla kadar dayanmaktadır?

Tam 155 yıldır meşhurdur.

5) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanında ihtilalcilerin buluşma yeri neresidir?

İhtilalcilerin buluşma yeri Ernest Defarge’nin meyhanesidir.

6) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanının kahramanlarından Sydney Carton, kendisine sorulduğunda Lucia Manette’yi neye benzetmiştir?

Sarı saçlı bir kuklaya benzetmiştir.

7) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanının kahramanlarından Dr. Manette’in Paris’te kaldığı hapishanenin adı nedir?

“Bastille”dir.

8) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanında yazara göre Bastille’deki olayın merkezi neresidir?

Bastille’in düşüşünün merkezi Saint Antonie’deki şarap dükkânıdır.

Dickens:”Yüzlerce kişinin ayak sesleri sokağı inletiyordu. Sabahtan beri sokağın yaşayan ölüleri bir o yana, bir bu yana koşturup duruyorlardı ve zaman zaman aydınlanan güneş bu ölülere ışık veriyordu sanki.”

9) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanından alınmış yukarıdaki paragrafta anlatılan nedir?

Bastille’in düşüşü anlatılmaktadır.

10) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” romanında “Gençlerin yüzü yaşlılarınkiyle aynıydı.Çocuklar acının ses verdiği birer cüce gibiydiler.” cümleleriyle anlatılmak istenen nedir?

“Devrim öncesi Paris’ine egemen olan acı” anlatılmaktadır.

11) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Lucie Manette’in iyi kalpli hizmetçisinin adı nedir?

“Bayan Poss”tur.

12) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanla-rından Lucie Manette’in babasının adı nedir?

“Dr. Alexandre Manette”tir.

13) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanla-rından Lucie Manette’in babası, Paris’te bir hapishanede suçsuz yere kaç yıl hapis yatmıştır?

18 yıl hapis yatmıştır.

14) ) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanında anlatılanlarla dönemin gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

Roman 1700’lü yılları, Fransız İhtilali ve öncesini anlatıyor. Ezilmiş, sömürülmüş ve sefalete sürüklenmiş olan halk, soylulara ve adaletsizliğe başkaldırmış ve devrimle birlikte yeni bir dönem başlamışsa da yıllarca ezilen halk, biriktirdiği kin ve öfke ile soylulardan daha acımasız bir şekilde suçlu suçsuz ayrımı yapmaksızın pek çok insanı giyotinle idam etmiştir.

15 Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanında fiziki bakımdan Charles Darnay’a benzeyen kahraman kimdir?

“Avukat Sydney Carton”dur.

16) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Mr. Jervis Lorry, hangi arabayla Dover şehrine gider?

Bir posta arabasıyla Dover şehrine gider.

17) ) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Mr. Jervis Lorry, ne zaman Dover şehrine gitmiştir?

1775 yılının Kasım ayında gitmiştir.

18) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Dr. Manette, akli dengesi bozuk olarak çıktığı hapishane sonrasında nerede kalmaktadır?

Defargelerin meyhanesinin tavan arasında kalmaktadır.

19) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Dr. Manette, kaldığı evde ne yapmaktadır?

Tavan arasında gizlenmekte, sürekli olarak ayakkabı tamir etmekte ve geçmişini hatırlamaya çalışmaktadır.

20) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanında halkın ayaklanması noktasında bardağı taşıran son damla ne olmuştur?

Yoksulluktan, adaletsizlikten bıkan halk için Darnay’ın amcası Marki’nin bir çocuğu ezmesi ve ölen çocuğa bir hayvan gibi davranması bardağı taşıran son damla olmuş ve ayaklanan halk soyluları öldürmeye başlamıştır.

21) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Darney’in yerine giyotine giden kimdir?

Fiziki bakımdan ona çok benzeyen “Avukat Sydney Carton”dur.

22) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Avukat Sydney Carton neden Darney’in yerine giyotine gitmiştir?

Darney ve Avukat Sydney Carton, Lucia’ya âşık ve ona kur yapan gençlerdir. Lucia, Darney’i seçtiği zaman asil bir hareketle Lucia’nın seçtiği bir kimse için canını vermeye hazır olduğunu söylemiştir. Böylece verdiği sözün gereğini yapmıştır.

23) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanında lucia ve Darney’in kızı, kaç yaşına geldiğinde ihtilal başlar?

Kızları 6 yaşına geldiğinde ihtilal başlar.

24) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Darney’in idamında kullanılan aletin adı nedir?

“Giyotin”dir.
25) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Darney, mahkemeye çıkarılmadan önce kaç yıl hapis yatmıştır?

Darney, bir buçuk yıl hapis yattıktan sonra mahkemeye çıkarılmıştır.

26) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Darney’in soyuna verilen isim nedir?

Aristokrat olan St. Evromendeler denilen bir ailedir.

27) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Darney, Paris’e nereden ve niçin gelir?

Londra’dan ailesinin zarar verdiği kişilere ailesi adına tazminat vermek için gelir.
“…’nin …su, önünde uzun bir taş avlu bulunan kocaman oturaklı bir yapıydı. Ana kapının önünde birleşen iki taş merdiveni vardı. Zaten baştan aşağı bir taş yığınıydı. Her yerde ağır taş tırabzanlar, büyük taş saksılar, taş çiçekler, taş yüzlü adamlar, taş aslan başları vardı. İki yüzyıl önce yapı tamamlandığı zaman canavar Gorgon’un başı burayı şöyle bir gözden geçirmiş gibiydi.”

28) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanından yapılan yukarıdaki alıntıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükler nelerdir?

“Marki” ve “şato” sözcükleri gelmelidir.

29) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Bayan Defarge ne şekilde ölür?

Lucie’nin küçük kızı da dahil bütün aileyi ihbar etmek için Manette’nin evine giden Bayan Defarge, Bayan Pross’la boğuşurken kendi silahıyla kendisini öldürür.

30) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Sydney Corton, kimin yardımıyla Darney’in hücresine girer?

Şantaj yaptığı John Barsad’ın yardımıyla Darney’in hücresine girmeyi başarır.

31) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Sydney Corton, girmeyi başardığı Darney’in hücresinde ne yapar?

Kendisi ile elveda içkisi içeceğini söyleyerek Darney’in içkisine uyuştutucu madde katar ve onunla elbiselerini değiştirir. Mahkuma çok benzediğinden Carton, Darney’in adına giyotin altına yatacaktır.

32) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanının kahramanlarından Sydney Corton, “Şimdiye kadar yaptığım her işten çok daha iyi bir iş yapıyorum. Şimdiye kadar böyle bir huzura kavuşmamıştım.” sözünü ne zaman söyler?

Lucia, Darney’i seçtiği zaman asil bir hareketle Lucia’nın seçtiği bir kimse için canını vermeye hazır olduğunu söylemiş olan Sydney Corton, giyotine götürülürken idam anı gelip giyotin düşmeden önce bu sözü söylemiştir.
Böylece verdiği sözün gereğini yapmıştır.

33) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanında eserin başından sonuna kadar Manette ailesinin yanından ayrılmayan kahraman kimdir?

“Bay Lorry”dir.

34) Charles Dickens’in “İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ” adlı romanında Tellson Bankası’nın Fransız müşterileri, banka yetkililerinden hangi talepte bulunurlar?

Paralarının İngiltere’ye gönderilmesi talebinde bulunurlar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol