e-Twinning Örnek Proje Listesi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

e-Twinning Örnek Proje Listesi


Senin Şiirin Benim Şiirim; Projemiz şiirlerin tanıtılması ve paylaşılması projesidir. Farklı ülkenin şiirlerini biz okurken onlar da bizim şiirlerimizi okuyarak karşılıklı olarak şiirlerimiz üzerinden birbirimizi tanımayı hedefleriz.
Matematikte Eğlence: Web 2 araçlarla belirli yaş seviyesinde okulda görülen konuların eğlenceli şekilde öğretilmesi amaçlanır.
Kendimi Çiziyorum, Seni Tanıyorum; Resimlerle kendi çevremiz ve belirgin özelliklerimiz çizilerek tanıtılma amaçlanır.
Yöremizin Çiçeği; Çevremizdeki çiçekleri ve yetiştirme koşullarını farklı ortamlarda tekrar çoğaltma amaçlanır.

Ben Okudum, Sen De Oku!

Projemiz bir kitap değişim projesidir. Öğrenciler okudukları kitapları diğer katılımcı uzaktaki arkadaşları ile paylaşacaklar. Arkadaşlarına kitap ile ilgili ön bilgiler sunup sorular sorarak okuma merakı uyandıracaklar. Her öğrenci okuduğu kitabın arka kapağındaki bölüme bilgilerini yazacaklar. Böylece öğrencinin herkesin kitap okuduğunu ve okumanın önemli bir aktivite olduğu düşünmeleri sağlanacak. Öğrenciler kitap değişim esnasında kitap ile birlikte uzaktaki arkadaşlarına kendisi, ailesi, ilçesi ve ili ile ilgili ekonomik, hayvancılık, tarım, yemek ve halk oyunları gibi kültürel değerlerini anlatan bir mektup yazmaları istenecek. Böylece uzaktaki insanlarla iletişim kurmaları ve empati kurmaları sağlanacak. Böylece bir nebzede olsa öğrenciler dijitalleşen dünyada somut iletişim becerileri gelişecek ve okuma alışkanlıkları kazanacaklar.

DEĞERLERİMİZLE DEĞERLİYİZ

Günümüz dünyasında akademik başarı kadar çağdaş hayatın vazgeçilmezi haline gelen, insanı insan yapan niteliklerin ön plana çıkması kaçınılmazdır. Okullar eğitim için çok önemli ve yeri doldurulamaz kurumlardır. Yeni yetişen bir insan için hangi davranışların doğru ya da yanlış olduğu, bir insanın hayatını hangi temel değerlere yönlendirmesi gerektiği, okul programlarında doğrudan veya dolaylı olarak yer almaktadır. Bu projemizde son yıllarda hızla yok olmaya giden değerlerimizi korumayı ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu değerlerimizi hayata dahil etmeyi amaçlıyoruz.

DOĞAYA DOST DOKUNUŞLAR/FRIENDS TO NATURE

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir atıkları geri dönüştürmek suretiyle doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Bunun yanında geri dönüşümü yapılamayan evsel atıkların bir kısmını değerlendirmenin de bir yolu vardır ki; bu da kompost yapımıdır. Kompost, tarımda kullanılan zirai ilaçlara ve gübreye doğal bir alternatiftir. Kompost gerçekten de doğa dostu ve aynı zamanda çok çevreci bir yöntemdir. Aralık 2019'da başlayıp Mayıs 2020'de sona erecek olan projemizde; kompost yapımı, atıkların değerlendirilmesi ve çevre temizliğiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Çocuklar fiziksel ve duygusal olarak doğayla aralarında bir bağ hissettikten sonra hem geçmiş nesillerin bıraktığı yaraları sarmayı hem de gelecek için uygulanabilir, sürdürülebilir pratikler ve politikalar geliştirmeyi görev edinecektir

 OKU, HİSSET, YAŞA

''Oku , Hisset, Yaşa'' Projemizle Türkçe-dil , sanat ve drama etkinliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan ürünlerle çocuklarda; bilişsel,sosyal-duygusal,dil ve motor becerilerin gelişimini desteklemeyi hedeflenmektedir. Önceden belirlenen temalar ile ilgili öğretmenlerimizin özgür seçimleri doğrultusunda seçilen kitaplardan her ay 1 tane olacak şekilde okunacak ve sonrasında çocuklar ile hikâye hakkında sohbet edilecektir.Devamında sanat...

 AİLEMLE OKUYORUM

Ailemle Okuyorum projesi ile 3-6 yaş arasındaki çocuklar için hikaye kitapları belirlenerek öğretmen tarafından her çocuğa hergün bir kitap gönderilmektedir.Akşam annesi yada babası tarafından hikaye çocuğa okunur,ertesi gün okula gelirken kitabını getiren çocuk o gün eve giderken öğretmeninin verdiği yeni hikaye kitabını evine götürür.Böylece hem sorumluluk bilinci yerleşecek hem de çocuk hergün yeni bir kitap ile tanışma şansını yakalayacaktır.Ve en önemlisi ailesi ile kaliteli zaman geçirmiş olacaktır.

 MASALLARLA ORFF

Projede Okul Öncesi Eğitimde Orff Schulwerk yaklaşımı ve çocuklar için vazgeçilmez olan drama temel alınmıştır.
"Orff -Schulwerk" insanın içinde var olan yaratıcılığı ortaya çıkarmasına olanak tanıyan,temelinde ritim, hareket, müzik, dans ve konuşma olan, insanın içinden geldiği gibi hareket etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan,bütün gelişim alanlarını kapsayarak yaparak yaşayarak öğrenme ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.
Orff yönteminde geleneksel çalgı öğretiminden farklı olarak yetenek seviyeleri farklı kişiler, bir grup içerisinde etkileşimde bulunarak yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar. Orff yaklaşımında en önemli şey kabuldür. Herkes her fikri ile eşit derecede kabul görür ve cesaretlendirilir.
Bu proje ile sınıfta uygulanmakta olan programa uygun bir konu seçip konu ile ilgili hikâye, tekerleme, dans, şarkı veya başka bir materyalle çocuklar oyuna davet edilir. Daha sonra oyun sürecine taklitler, ritim veya hareket tekrarları eklenir, sonraki süreçte çocuklarla ürün ortaya çıkarılır.

 My Little Silkworm

 Introducing silkworms to children and helping them overcome their bug fear. Teaching the importance of silkworms in eco-system. Presenting silk and silkworm breeding to children. Activities in this project are silkworm breeding, visual art activity, science and nature activity drama, music activity.


Bu proje ipek ve İpek böceğini tanıtmak,böcek korkusunu yenmiş çocuklar yetiştirmek,ipek böceğinin ekosistemdeki önemini anlatmak,ipek böceği yetiştiriciliği meslek tanıtımının yapılmasını kapsamaktadır. Bu proje kapsamında ipek böceği bakımı yapılması,görsel sanatlar,fen doğa etkinlikleri ve drama müzik etkinliklerinden yararlanılması planlanmaktadır.

Üretken Çocukların Matematik Dünyası / Mathematical World Of Productive Children

Projemizde matematik dersini etkinlikler, oyunlar, değişik aktivitelerle ve Web2.0 araçlarıyla neşeli hale getirmek amaçlanmaktadır. Projemiz matematik derslerinde öğrencilerin eleştirel düşüncesini artırmak, problemlere yeni çözümler üretmesini sağlamak, öğrencilerin matematik derslerini anlatırken kullanabilecek materyaller üretmesini sağlamayı hedeflemektedir.
Our project aims to make math lesson cheerful with activities, games, various activities and Web2.0 tools. Our project aims to increase students' critical thinking in mathematics courses, to provide new solutions to problems, to provide students with materials that can be used to explain mathematics courses.

Let's celebrate Diversity (Eurovision 2017)

This project will be dedicated the Eurovision 2017 and spread the ideas of peace and respect of other nations , culture and traditions around the world.Children will share the presentations of their countries, tell about their traditions and about the things that make them different from other countries .

I am a flower ! Together we make a beautiful world
This project have intended to show, all children around the world , they are't different ,but the same . Symbolized by a flower.
To demonstrate children , are't alone in this please ,they have friends everywhere
To find each other and exchanging flowers in message form, by post.
They give love and support them , across Europe
This project coincides with the child's day (1 of June)

  
Türkülerle Büyüyorum
Çocuklarda bebeklikten itibaren var olan hareket gelişiminin bir parçası olan ritim duyusunun erken yaşlarda geliştirilmesinin çocuğun çok yönlü gelişimine katkı sağladığı bilinmektedir.Bunun yanı sıra özümüzden çıkan türküleri erken dönemde ritim çalışmalarıyla birleştirerek çocuğa sevdirmek, çocuğun kültürel mirasını erken yaşta tanışmasını sağlayacaktır.

 Keşfeden Sınıflar
         Aktif olarak çevresini keşfeden çocuklar gözlem yapmak, yaptıkları bu gözlemleri sıralamak ve bu gözlemlerden çıkarımlar yapmak için duyularını kullanırlar. Böylece merak hislerini geliştirirler. Arkadaşalrıyla ve yetişkinlerle konuşurlar. Kafalarında sorular oluştururlar. Ve bunları resim yaparak, modelleyerek veya başka aktivitelerle kayda geçirirler. Çocukların bu şekildeki keşif arzuları bilimsel duyarlılık geliştirmek için bir...

A Bouquet of Emotions !
Our school is under reconstruction.We want to fill one of our walls with memories of all eTwinning schools,from different countries.So you are all invited to send us pictures of your school and attach the feeling you get when you see your place of knowledge !
Each place has unique colors ! Let's make our unique bouquet of emotions !
Let's share our summer
It's a project where students will share their summer pastimes, games, hobbies, games and so on . They can also share their best summer memories in September .
My Goodness Angel - İyilik Meleğim
The aim of this project is making our students to gain positive and permanent habits and also making them competitive in doing kindness.With this project, we hope that our students will be more sensitive to their environment and develop the sense of responsibility.**Projemizin amacı öğrencilerimize olumlu ve kalıcı alışkanlıklar kazandırmak,...
TATİL TAKVİMİM
Okul öncesi dönem çocuğunun yarı yıl tatilinde zamanını iyi kullanabilmeyi, bir plan dahilinde hareket etmesini ,ailesinin rehberliğinde gelişim alanlarını destekleyici çalışmalar yapabilmesini, sorumluluk alma ve yerine getirme değerini desteklemeyi amaçlayan proje, çocuklar tarafından 15 günde oluşturulan tatil takvimlerinin de tatil bitiminde projeye dahil olan okullar arasında karşılıklı olarak gönderilmesi ile...
SINIF GÜNLÜĞÜM
Sınıf içi harika fikirleri öğretmen arkadaşlarımızla paylaşıp fikir alışverişi yapmak istiyoruz. "Akıl akıldan üstündür" düşüncesiyle farklı uygulamalar, materyaller, kutlamalar ve programlarla ilgili bir SINIF GÜNLÜĞÜ oluşturmak istiyoruz.
MİNİKLERLE ORYANTİRİNG
Oryantiring koşarak hedef bulma sporudur. Hedefler harita üzerinde verilen sıralama üzerinde bulunmalıdır. Hedeflerin en kısa sürede bulunması gerekir. Oryantiringin faydaları; Oryanting fiziki olduğu kadar zihni de çalıştıran son derece sağlıklı ve zeka geliştiren bir spordur. Sadece fiziğini geliştirmekle kalmaz ek olarak baskı ve stres altındayken bağımsız olarak düşünme ve zorlukları...
ÇOCUK VE RESİM
projemizin amacı psikol-pedogojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi onun zeka ,kişilik,yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracıdır.Çocuklara resimler yaptırılacaktır.Ve bu resimler uzman kişiler tarafından yorumlanarak çocukların psikolojik tanı ve tedavisinde kullanılacaktır.
HER KÜLTÜRE BAŞKA GELİR BAHAR
Ülkemiz coğrafyasındaki farklı kültürlerde baharın nasıl karşılandığını ve kutlandığını çocuklarımıza gözlem ve uygulama yoluyla öğretmek, eğlenerek ve öğrenerek baharı karşılamak, coğrafyamızdaki farklı kültürlerin etkileşimini sağlamak.
BİR HİLAL UĞRUNA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı etkin bir şekilde kutlamak ve Ay yıldızlı bayrağımız ile taçlandırmak amacıyla iller ve okullar bazında bir araya geliyoruz.
LALELERİMLE ANNEMİN KALBİNİ SÜSLEDİM
Projemizde çocukların,çiçek yetiştirmesinde sorumluluk alarak,çiçeğin bakımıyla ilgililenmesi,hem zihinsel açıdan,hemde kişilik açısından öğrencilerin yaşantıların da faydalar sağlayacaktır.Yetiştireceğimiz bitkinin çiçek vermesi için kayda değer bir zamanın geçmesi gerekir.Çiçeğini yetiştirmek .sabretme ve üretme bilincini kazandıracaktır.Projemizin ilk aşamasında çocuklar,saksıyı,toprağı ve lale soğanını tanıyacak,lalenin yetişmesini, gözlemlerken ayrıca suyun,güneşin,ışığın, ve toprağın yaşantımızda ki önemini kavrayacaktır.
Yeni Bir Dil Öğreniyorum -I 'm Learning a new language -
Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısında oldukça önemlidir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımı ile dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir. Erken yaşta verilen yabancı dil öğretimi çocukta zekâyı ve sosyal –duygusal gelişimini desteklemek.
AİLEMLE OKUYORUM
Ailemle okuyorum projesi ile 3-6 yaş arasındaki çocuklar için hikaye kitapları belirlenecek ve öğretmen tarafından her çocuğa hergün bir kitap gönderilecek.Akşam annesi yada babası tarafından hikaye çocuğa okunacak.Ertesi gün okula gelirken kitabını getiren çocuk o gün eve giderken öğretmeninin verdiği yeni hikaye kitabını götürecek.Hem sorumluluk bilinci yerleşecek hem de çocuk okuma farkındalığı oluşacaktır.
Ailemle Okuyorum Kitap Kurdu Oluyorum
Ailemle okuyorum kitap kurdu oluyorum projesi ile 3-6 yaş arasındaki çocuklar için hikaye kitapları belirlenecek ve öğretmen tarafından her çocuğa hergün bir kitap gönderilecek.Akşam annesi yada babası tarafından hikaye çocuğa okunacak.Ertesi gün okula gelirken kitabını getiren çocuk o gün eve giderken öğretmeninin verdiği yeni hikaye kitabını götürecek.Hem sorumluluk bilinci yerleşecektir.

TARİHİM KÜLTÜRÜM MİRASIM

Doğal ve kültürel değerlere, mirasa karşı bağlı ve saygı hisseden nesillerin yetiştirilebilmesi için, çocuklara temel bilgilerin ve davranış biçimlerinin kazandırıldığı okullarımızda, kültür varlıklarının sahip olduğu değerler ve korunması ile ilgili bilgiler de verilmelidir. Koruma bilincine sahip nesillerin yetiştirilebilmesi için, küçük yaşlardan itibaren bireylere kültür varlıkları hakkında bilgi verilmeli ve korumayı...

I HAVE A PROBLEM! (BİR PROBLEMİM VAR!)

Children follow them at every stage of their development with curious eyes and as they grow older, they try to learn by asking them everything they don't know. The pre-school boy is very curious and interested in his surroundings.Children are more prepared to develop their scientific processes than to learn...

CREATIVITY IN THE CLASSROOM

What children discover, ask questions, In this project, they will have creative activities as individual or group the development of children's creativity contributing activities are planned. These activities work individually and in groups It is made up of remarkable activities. 5E plan when making activity plans and the outcomes of...

OTİZMLE EL ELE

Otizmin bir hastalık değil, farklı bir özellik ve farklı bir yetenek olduğu yolunda farkındalık yaratarak otizmli çocuklarla beraber el ele diger cocuklarımızla bulusturmak. Otizmli cocuklarımızı, özel eğitim merkezleri yanında, genel eğitim sınıflarında, diğer çocuklarımızla da bir araya getirebilmek. Günden güne artan otizmli bireylerin dogru egitim ve yaklaşımla hayatın içinde olduklarına...

GELECEĞİMİ KODLUYORUM

21.yy öğrenme becerilerini öğrencilere kazandırabilmek ,çocukların kod yazmasını sağlayarak,zihinsel becerilerinin güçlenmesini ve hayatlarında önemli farklar yaratmaları amaçlanmaktadır.

ELİM SENDE

Çocuk oyun ile gelişir oyun ile birlikte hareket ederek hayatı öğrenir.Okul öncesi dönemde eğitimler oyun temeli üzerine oluşturulur.Bu amaçla sınıfta kullanılan farklı materyallerle çocukların oyun oynamalarını sağlamak,her öğrenciyi oyuna dahil ederek katılmasını sağlamak,farklı okullarla işbirliği yapmak ve öğrencilerin bedensel koordinasyonlarının gelişimi amaçlanmaktadır.Oyunla birlikte monoton bir okul öncesi eğitimden çıkılarak çocuğun...

SESİM, RİTMİM , DANSIM

Projede Okul Öncesi Eğitimde Orff Schulwerk yaklaşımı ve çocuklar için vazgeçilmez olan drama temel alınmıştır."Orff -Schulwerk" insanın içinde var olan yaratıcılığı ortaya çıkarmasına olanak tanıyan,temelinde ritim, hareket, müzik, dans ve konuşma olan, insanın içinden geldiği gibi hareket etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan,bütün gelişim alanlarını kapsayarak yaparak yaşayarak öğrenme ortamı sunan...

HOBİ GÜNLÜĞÜM

Hobi yapılması zorunlu olmayan, insanların hayatlarında eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan , keyif verici, el becerilerini veya hangi alana yönelmişlerse o alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayan aktivitelerdir. Hobiler bir çok duyguyu tatmin eder. Severek yapıldığı için başarı duygusunu hissettirir ve özgüveni yükseltir.Hobi Günlüğüm projesiyle, ailelerin eğitim sürecine katılmasını artırmak, çocuklarıyla kaliteli ve...

 İZ BIRAKARAK BÜYÜYORUZ We are improving by leaving a trace

İnsanlar hatıraları sever o yüzden öğrencilerimize ve velilerimize gelecekte kendilerine küçük hatıralar bırakmak istiyoruz. People love memories so we want to leave small souvenir to our students and their parents in future.

UÇURTMAM GÖKLERDE

Öğrencilerimizin ve velilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere, ders dışı etkinliklere aktif olarak katılımını sağlayarak, uçurtma yapımı ve uçurma şenliği düzenlemek.

Geleceğimizi kodluyoruz

Okul öncesi çocuklarla kodlama eğitimi yapmak

"Our fingers draw the winter"

Winter...Every day, the nature presents unique beauty images, invites you to try, discover, experience, get to know each other, enjoy it ... Winter entertainment, nature exploration, observations, experiments, and tasks give children the opportunity to accumulate experience, to convey their experiences in the creative process, express themselves in the arts.This...

Anahtar Kelimeler:
E-Twinning Örnek Proje ListesiÖrnek Proje ListesiE-twinningEtwinningE TwinningE Twinning Örnek Proje ListesiSenin Şiirin Benim ŞiirimMatematikte EğlencKendimi ÇiziyorumSeni TanıyorumYöremizin ÇiçeğiE-TWİNNİNG ÖRNEK PROJEÖRNEK PROJE LİSTESİ E-TWİNNİNGÖrnek Projeler - ETwinning TürkiyeÖrnek Projeler ETwinning TürkiyeÖrnek Projeler ETwinningÖrnek ProjelerETwinning TürkiyeTwinning Projesi Nasıl Hazırlanır?ETwinning Konuları Nelerdir?ETwinning Ne Tür Projeler?ETwinning Nedir örnekleri?E-Twinning Örnek ProjelerETwinning Örnek Proje AktiviteleriETwinning ProjeleriE Twinning ProjeleriETwinning Proje FikirleriÖrnek Etwinning Projesi 2022Örnek Etwinning ProjesiETwinning Projeleri örnekleri TürkiyeETwinning Projeleri örnekleriETwinning Proje örnekleri Okul öncesiETwinning Proje örnekleri İlkokulETwinning İngilizce Proje FikirleriETwinning Proje örnekleri LiseETwinning Proje Yazma şablonuETwinning ödüllü ProjelerEtwinning Proje Nasıl HazırlanırOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİETwinning PortalıBen OkudumSen De Oku!DEĞERLERİMİZLE DEĞERLİYİZDOĞAYA DOST DOKUNUŞLAR/FRIENDS TO NATUREOkuHİSSETYasaAİLEMLE OKUYORUMMASALLARLA ORFFMy Little SilkwormKeşfeden SınıflarTürkülerle BüyüyorumA Bouquet Of Emotions !TATİL TAKVİMİMSINIF GÜNLÜĞÜMMİNİKLERLE ORYANTİRİNGÇOCUK VE RESİMHER KÜLTÜRE BAŞKA GELİR BAHARAilemle Okuyorum Kitap Kurdu OluyorumOTİZMLE EL ELEGELECEĞİMİ KODLUYORUMELİM SENDE

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al