Yönetici ve Öğretmenlerin En Fazla Alacağı Ek Ders Miktarı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
 b) Millî Eğitim Bakanlığı 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesi.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen hükümlere aşağıda belirtilen hususlarda tereddütler oluşmuştur.
1-Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslar Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın hangi maddesi kapsamında verilmektedir?
2- Halk Eğitimi Kursunda görev alacak Branş Öğretmeninin Alabileceği Toplam Ek Ders Okulda Branş Öğretmeni = 30 saat derse girmekte.
Destekleme Yetiştirme Kursunda =10 saat derse girmekte. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Kurslarda = Kaç saat ek derse girebilir?
3-Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Diğer okul ve kurumlarda ders görev" başlıklı 26. Maddesinde " Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla;
Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez." hükmü bulunmaktadır. Bahsedilen hüküm içerisinde geçen "Bakanlığa bağlı okul ve
kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında" ifadesinin hangi okul ve kurumları kapsadığı ayrıca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bu madde kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda tereddütler oluşmaktadır. Belirtilen hususlarda görüş bildirilmesini arz ederim.
İlinizde bulunan bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği gibi anılan Kararın 5'inci maddesinde, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kararın 8'inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen ve destekleme ve yetiştirme kursları ile halk eğitimi merkezinde açılan kursların da aralarında bulunduğu eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada
10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. Ancak, azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere,
Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Söz konusu Kararın 26'ncı maddesinde ise; "Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez…" hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kararın tümüne bakıldığında görüleceği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders görevi verileceği Kararın 26'ncı maddesi dışındaki hükümlerinde düzenlenmiştir. Kararın 26'ncı maddesinde ise; Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim
kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere, ücretleri görev aldıkları eğitim kurumlarınca ödenmek üzere
Bakanlığımıza bağlı özel okullar, diğer kurumlara bağlı okullar ve yüksek öğretim kurumlarında ne şekilde ek ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.
Bu itibarla haftada 40 saat ders okuttuğu belirtilen ilgiliye, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumları arasında yer alan halk eğitimi merkezlerinde, gerek Kararın 8'inci maddesi gerekse 26'ncı maddesi kapsamında ayrıca ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol