Öğrenci Derse Gelmezse Ek Ders Ücreti Ödeniyor mu?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Kademe sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığı ders okutanların söz konusu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders
ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 16'ncı maddesinde ders görevinin hangi hallerde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal
Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun
28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin
Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli
nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.
Görüleceği üzere gerek ilgi (b) Kararın 16'ncı maddesinde gerekse Hakem Kurulu Kararının yukarıda belirtilen 2'nci maddesinde; öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılacaklarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bu itibarla, söz konusu eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan ilgi (b) Karar'ın 9’uncu maddesinde; “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim
kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, yalnızca bu kapsamda fiilen okuttukları dersler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olduğu, bunun dışında herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının ise mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkan

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol