YÖNETİCİLİK GÖREVİNE İADE EDİLENLERİN GÖREV SÜRESİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ OLUMLU KARAR

Bilindiği üzere, 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mülga Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirme sonucunda başarısız sayılarak görev süresi uzatılmayan ve öğretmenliğe atanan eğitim kurumu müdürlerinin açtıkları davalar sonucunda, değerlendirmede başarısız sayılma işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ya da iptali üzerine yeniden yapılan değerlendirmelerde bazı okul müdürleri 75 ve üzeri puan alarak eski görev yerlerinde göreve başlatılmışlardır. Bu durumda olan eğitim kurumu yöneticilerinin geçmişe dönük olarak özlük haklarının iade edildiği gerekçesiyle, yöneticilikten ayrıldıkları tarih ile yargı kararı gereği göreve iade edildikleri tarihler arasında öğretmenlikte geçen ve fiilen yönetici olarak görev yapmadıkları süreler de yöneticilik süresinden sayılarak tekrar görevlerine son verilmiştir.  

Konuyla ilgili açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2018/1455 E., 2018/3101 K. Sayılı kararında; “..Bu durumda, davacının müdür unvanıyla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev yaptığı eğitim kurumunda yönetici olarak devam eden görevinin, aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet süresi esas alınarak  sekiz yılın hesaplanacağı, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla okul müdürlüğü kadrosunun münhal listede yayınlanması gerektiği, davacının  …..Merkezi'nde okul müdürü olarak sekiz yıllık görev süresini doldurmadığı görüldüğünden, aynı okulda aynı unvanla geçen yöneticilik süresinde 8 yılı doldurduğundan bahisle okulun münhal listesinde yer almasına ilişkin işlemin kaldırılması ve yöneticilik görevinin devamının sağlanması istemiyle gerçekleştirilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının yargı kararı gereğince okul müdürlüğü görevine atandığı, geçmişe dönük olarak özlük haklarının iade edildiği, dolayısıyla bu sürelerin de hesaba katılarak 8 yıllık sürenin dolduğu ileri sürülmüş ise de, yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 22. maddesinin 3. fıkrasında sekiz yıllık sürenin hesabında hangi durumların değerlendirileceğinin açık olarak düzenlenmiş olduğu, davacının yargı kararlarından önce bu okulda müdür unvanıyla görevli olmadığı, farklı okullarda öğretmen olarak çalıştığı, bu eğitim kurumlarında vekaleten veya geçici görevlendirme ile görevlendirilmeyip, atandığı anlaşılmış olup, yargı kararı ile özlük hakları iade edildiği gerekçesiyle davacının fiilen görev yapmadığı sürelerin okul müdürlüğü süresinde değerlendirilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.” denilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
YÖNETİCİLİK GÖREVİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol