Yatay Geçiş Nedir, Yatay Geçişte Nereden Nereye Geçebilirim ?

1- Yatay Geçiş Nedir, Nerden Nereye Geçebilirim ?

Yatay Geçiş üniversitelerin eş değer bölümleri arasında; öğrencinin bir üniversiteden diğerine geçmesidir.

Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını ifade eder. 

2- Özel üniversiteden devlete, devletten özel üniversiteye geçiş var mıdır?

Evet. Her ikisi de mevcuttur. Yatay geçişlerde üniversiteler özel-devlet diye değil Yurt İçi - Yurt Dışı diye ayrılır. Ancak bazı üniversitelerin bazı bölümleri sadece anlaşmalı üniversitelerden (ya da vakıf dışı) yatay geçiş kabul etmektedir. Böyle bir durumda ilgili üniversitenin kontenjan sayfasında bu durum açıkça belirtilir.

3- Yurt İçi - Yurt Dışı farkı nedir ?

Yurt İçi Türkiye'deki üniversiteleri, Yurt Dışı ise Türkiye sınırı dışındaki üniversiteleri kapsar (Bazı üniversitelerde Yurt İçi - Yurt dışı yerine sadece Kurumlarası Kontenjan yer alır).

4- Yurt İçi - Yurt Dışı kontenjanları farklı mıdır?

Evet.İkisi farklı değerlendirmeye alınır. Ek olarak yurt içi kontenjanları her zaman yurt dışına göre fazla olmuştur.

5- Yatay Geçişler Ne Zaman Başlıyor?

Yatay Geçişler 1. dönem (güz) ve 2. dönem(yaz) olmak üzere iki dönemde yapılır.Güz döneminde(sonunda) 2. yarıyıl için(bahar) , yaz döneminde ise öbür senenin güz yarılı için başvurulur.2. yarıyıl için(bahar) başvurular ocak sonu-şubat arası gibi bir tarihte yer alır.Gelecek senenin güz dönemi için başvurular ise Temmuz ortası - Ağustos sonu gibi bir aralıkta yer alır.

6- Yatay Geçiş yapmak için nasıl bir ortalamamın olması lazım?

Yatay geçiş başvurusunda bulunabilmeniz için , sene sonu ağırlıklı not ortalamanızın 4/2.4 ya da 100/60 olması gerekmektedir.Ancak bazı üniversitelerde farklı uygulamalar görülebilir ( Marmara için 4/3 , Ankara için 4/3.5 , Atılım için 4/1.7 gibi...).

7- Yatay Geçiş bilgilerini nerden öğrenebilirim?

Yatay Geçişler YÖK'ün belirlediği yönetmeliğe göre yapılır.

Yönetmelik İçin : https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul

8- Yatay Geçiş Kontenjanlarını nerden öğrenebilirim?

Yatay geçiş başvuru döneminden önce , Yök'ün sitesinde arama kısmında Yatay Geçiş yazarak Lisans ve Önlisans kurumları arası yatay geçiş kontenjanlarına ve başvuru tarihlerine(yurt içi bütün üniversitelerin) ulaşabilirsiniz.Kontenjanlar YÖK'te yayınlandıktan sonra ilgili üniversitenin Duyuru sayfasında - Öğrenci İşleri Sayfasında - İlgili Fakülte Sayfasında yer alır.

9- Yatay Geçiş başvurusu ücretli midir?

Üniversiteden üniversiteye göre değişmektedir. Kimi üniversite hiçbir meblağ talep etmezken kimileri farklı uçuk bir rakam talep edebilir.

10- Yatay Geçiş için başvurdum ve kazandım, ancak gitmek istemiyorum. Bir sorun olur mu ?

Hayır hiçbir sorun teşkil etmez. Eski üniversitenize devam edebilirsiniz.

11- Yatay Geçiş için başvurma da sınırlama var mıdır ?

Hayır. İstediğiniz kadar üniversitenin istediğiniz kadar bölümüne başvurabilirsiniz.

12- Ne zaman Yatay Geçiş yapabilirim?

Yatay geçiş yapabilmeniz için hazırlık sınıfı hariç 2 yarıyıl okumuş olmanız gerekmektedir.Hazırlık sınıfına veya 1. sınıfın ikinci yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

13- Yatay Geçiş sonuçları ne zaman açıklanır?

Güz dönemi için yapılan başvurular ; üniversiteler ağustos ortasına kadar başvuru aldıkları için , ortalama olarak ağustosun son haftası-eylül ün ilk haftası gibi bir zamanda açıklanır.Bahar yılı için yapılan başvurular ise şubat ayı içinde açıklanmaktadır.

14- Yatay Geçiş için gerekli belgeler nelerdir?

Her üniversite farklı belgeler isteyeceği için bunu ilgili üniversitenin güncel yatay geçiş bölümünden(Öğrenci İşleri sayfasında yer alır) bakarak görmeniz daha sağlıklı olacaktır.Ancak nerdeyse istisnasız istenen belgeler şunlardır :

1-Transcript : Aldığınız bütün notları gösteren belge.Öğrenci İşleri'nden alınır.Ücreti 10 lira civarıdır.(yurt içiyseniz).Öğrenci kopyası yerine kapalı zarfta olanını almanız hem işinizi garantiye alır ( çünkü bazıları kapalı istiyor ) hemde işe gösterdiğiniz ciddiyeti belli eder.
2-Öğrenci Belgesi
3-Disiplin Belgesi
4-Ders müfredatı
5-Derslerin içerikleri
6-ÖSYM sonuç belgeniz.

15- Yurt dışı kontenjanından başvuru yapmak istiyorum ancak okullar benden denklik belgesi istiyor, ne yapmam lazım?

 • Eğer üniversitenize ÖSYM tarafından yerleştirildiyseniz böyle bir belgeye gerek yok. Çünkü zaten YÖK sizi oraya yerleştiriyor, denklik gibi bir durum söz konusu olamaz.Ancak ; gene de bazı acayip üniversiteler ille de belge diye tutturabiliyor. Bu durumda yapacağınız şey :
 • Yatay geçiş için denklik belgesi gerektiğine dair başvuru dilekçesi
   
 • ÖSS ve ÖSYM sonuç belgenizin internet çıktısını alın.Eğer ÖSYM tarafından yerleştirilmediyseniz kayıt belgenizi ya da öğrenci kimliğinizi de alın.
 • Bu ikisi ile beraber Ankara-Bilkent'te ki YÖK'e gidiyorsunuz.(Posta ile de aynı şekilde başvuru yapılabiliyor diye hatırlıyorum)Orda Denklik Birimi'ni buluyorsunuz.Yurt dışındaki her ülkenin kendine ait bürosu var.Üniversitenizin bulunduğu ülkenin bürosuna bu iki belgeyi vererek yatay geçiş yapmak istediğinizi bu yüzden YÖK'ten üniversitenizin denkliğinin olduğuna dair bir belge vermesini istiyorsunuz.
 • Birkaç şuna imzalat-buna onaylat işleminden sonra size bir adet orjinal , bir adet yedek olmak üzere iki kopya verecekler.(başka kopya vermiyorlar.Eğer birden fazla kurum sizden bu belgeyi istiyorsa noterden çoğaltıp tastikletmeniz gerekiyor).

Eğer ÖSYM tarafından yerleştiyseniz kağıdınız şu şekilde olur : 2021 (girdiğiniz yıl) ÖSYS ............... üniversitesi ............ bölümüne yerleştiği anlaşılmıştır.Yatay geçiş hükümler a bendi gereği vs. vs.
Eğer ÖSYM tarafından yerleştirilmediyseniz , yerleştiği anlaşılmıştır kısmı yerine kurumumuz tarafından tanınmaktadır yazar.

16- Yatay geçiş başvurusu yapacağım üniversite orjinal ya da onaylı fotokopi olarak ÖSYM belgesi istiyor, nerden temin edebilirim ?

Orjinalini Ankara-Bilkent'teki ÖSYM binasından tanesi 3 lira olmak üzere istediğiniz kadar alabilirsiniz.Ya da herhangi bir notere gidip , orada internetten çıkartacağınız belgeye ''Aslı Gibidir'' damgası ve noterin damgasını da vurdurarak temin edebilirsiniz.Bazı üniversiteler internet çıktısını da kabul etmektedir , bu konu hakkında ilgili üniversitenin öğrenci işlerini arayıp sormanız sizin açınızdan daha yararlı olur.

17- Okuduğum bölümde hazırlık yoktu ancak geçmek istediğim üniversite de o bölümde hazırlık var, bir sorun teşkil eder mi ?

Bu durumda iki farklı uygulama vardır.Ya başvurulardan sonra başvuran adaylar hazırlık atmalaya tabi tutulur ; hazırlık atlamayı geçenlerin başvurusu değerlendirmeye alınır ; diğerleri elenir.Ya da yatay geçiş hakkı kazandığınız yere kayıt yaptırdıktan sonra size hazırlık sınavı yapılır.Geçerseniz bölüme başlarsınız , geçemezseniz ya hazırlık okursunuz , ya da okuldan mezun oluncaya dek(eylülde-ocakta-ağustosta olmak üzere sene de 3 defa yapılıyor sanırım sanırım) o hazırlık sınavını vermeyi kabul ederek direk bölüme geçebilirsiniz.Bu konuda da her üniversitenin tutumu farklı olmaktadır.Öğrenci İşleri'ni arayıp sormanız daha sağlıklı bilgi verecektir.

18- Yatay geçiş için o bölümün taban puanını ya da ona yakın bir puanı almak gerekli midir?

Hayır. Sadece birkaç üniversite bu şekilde bir uygulamaya gitti.(en fazla 10 puan eksik ya da şu bölüm için en az şu puan şeklinde).Zaten bunlarında hemen hemen hepsi kaldırdı.Gene de böyle bir durum söz konusu olursa , ilgili üniversitenin yatay geçiş başvuru sayfasında açıkça belirtilir.Ama artık böyle bir uygulama kalmadı diyebilirim.

19- Yatay Geçiş başvuruları neye göre değerlendirilir?

Kimi üniversiteler sadece sene sonu ağırlıklı not ortalamasına göre sıralama yaparken , kimi üniversiteler ÖSS puanınızı da katarak kendi belirlediği bir hesaplamaya göre sıralama yapabiliyor.ÖSS puanını katılarak yapılan sıralamalar da ÖSS puanınız o bölümün sınava girdiğiniz seneki taban puanına ne kadar yakınsa , o kadar çok avantaj elde edersiniz(hatta öyle ki sizden ortalaması yüksek çoğu kişiyi bile eleyebilirsiniz).

20- Yatay Geçiş için nereye başvurmamız gerekmektedir?

Gerekli belgeleri eksiksiz topladıktan sonra ya üniversitenin öğrenci işlerine ya da bölümün öğrenci işlerine(bunu üniversite kendisi belirleyecek) bizzat giderek elden
başvuru yapmanız gerekmektedir.Sadece 2-3 üniversite posta yolu ile başvuru kabul etmektedir.

21- Özel bir üniversitede burslu okuyorum, başka bir özel üniversiteye geçersem bursumu kaybeder miyim?

Evet kaybedersiniz. Ancak bu konu hakkında o üniversitenin yatay geçiş yönetmeliğine bakmanızı öneririm.Eğer ÖSYM tarafından burslu kontenjana yerleştirildiyseniz bursunuzu geçiş yapınca kaybedersiniz fakat sene sonu ağırlıklı not ortalamanız ; yatay geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin burs yönetmeliğine göre burs almaya yetecek düzeydeyse, akademik başarı bursu alarak gene burslu şekilde devam edebilirsiniz(bu da her üniversiteye göre değişiklik göstermektedir ; dediğim gibi yönetmliğine bakmanız , eğer orda yoksa ilgili üniversitenin öğrenci işlerine sormanız daha yararlı olur.)

22- Örgün öğretimden ikinci öğretime, ikinci öğretimden örgün öğrenime yatay geçiş yapabilir miyiz?

Evet. Örgünden ikinci öğretime başvurabilirsiniz.Ancak ikinci öğretimden örgüne başvurmanız için bölümünüzde ilk %10 ' a girmeniz gerekmektedir.İlk %10'a giremeyenler örgün öğ. için yatay geçiş başvurusu yapamaz.İlk %10'a girip örgüne başvuracaksanız mutlaka ilk %10'a girdiğinize dair belgeyi almayı unutmayın.Yoksa başvurunuz eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmaz.

23-  Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapılabilir mi?

Evet. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80(4 üzerinde 3.2) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

24- Not ortalamam başvuru yapabilmek için yeterli değil, hiçbir şekilde başvuramaz mıyım?

Eğer üniversiteye giriş puanınız; geçmek istediğiniz bölümün sınava girdiğiniz yıldaki taban puanıyla eşitse veya daha yüksekse , not ortalamasına bakılmaksızın yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.Ancak bu tür başvurular , eğer geçmek istediğiniz bölümün yatay geçiş kontenjanı dolmazsa değerlendirmeye alınır.

25- Dersten başarısız olmam yatay geçiş için engel teşkil eder mi ?

Evet.Aldığınız bütün dersleri başarı ile vermiş olmanız gerekmektedir. Şu ana kadar sadece Atılım Üniversitesi'nde 3 derse kadar bırakmış olabilir şartı gördüm.

26- Dersten çekilmem yatay geçiş için engel teşkil eder mi?

Eğer bölümün ana derslerinden değilse genelde etmez. Fakat bazı üniversiteler açıkça okuduğu dönemde müfredata göre alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olması koşulunu koymuştur. YÖK'ün yönetmeliği bu konuda tam bilgi veremediği için, her üniversite kendine göre karar alıyor diyebilirim. Ancak yukarıda dediğim gibi ana bölüm dersi değilse genelde sorun teşkil etmiyor.

27- Kendi bölümümden başka üniversitenin aynı adlı bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum fakat farklı derslerimiz var, bir sorun olur mu?

Hayır bir sorun teşkil etmez. Eğer sizin almadığınız dersler geçeceğiniz yerde varsa bunları sonradan fakülte tarafından belirlenerek alırsınız. Sizin gördüğünüz ancak geçmek istediğiniz yerde olmayan dersler varsa da, ilgili fakülte tarafından bu derslere karşılık gelen derslerden muaf tutulursunuz.

Özel üniversiteden devlet, devletten özel üniversite ye geçiş yapabilir miyim?

Evet, her iki şekilde de yatay geçiş yapabilirsiniz. Yatay geçişlerde üniversiteler özel-devlet diye değil Yurt İçi – Yurt Dışı diye ayrılmaktadır. Fakat bazı üniversitelerde bazı bölümlere sadece anlaşmalı üniversitelerden(ya da vakıf dışı) yatay geçiş kabul edilmektedir. Bu durumda ise ilgili üniversitenin kontenjan sayfasından öğrenebilirsiniz.

Yurt içi ile Yurt dışı kontenjanları farklı mıdır?

Evet, ikisinde de farklı değerlendirmeler yapılır. Ayrıca yurt içi kontenjanları her zaman yurt dışına göre fazla olmuştur.

Yatay Geçişler Ne Zaman Başlıyor? Yatay Geçiş Hakkımı Ne Zaman Kullanabilirim?

Yatay geçişlerde güz dönemi(1.dönem) ve yaz dönemi(2.dönem) olmak üzere iki dönemde de yapılmaktadır. Güz döneminde(dönem sonunda2. yarıyıl için(yaz) , yaz döneminde ise gelecek senenin güz dönemi için başvuru yapılmaktadır. 2. yarıyıl için(bahar) başvurular ocak sonu-şubat arası gibi bir tarihte yer alır.Gelecek senenin güz dönemi için başvurular ise Temmuz ortası – Ağustos sonu gibi bir aralıkta yer alır.

Yatay Geçiş yapmak için nasıl ortalamam nasıl olmalı?

Yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için, sene sonu ağırlıklı not ortalamanızın 4 üzerinden 2.4 veya 100 üzerinden 60 olması gerekmektedir. Ancak bazı üniversitelerde farklı uygulamalar görülebilir. ( Marmara için 4/3 , Ankara için 4/3.5)

Yatay Geçiş bilgilerini nereden öğrenebilirim?

Yatay Geçişler YÖK‘ün belirlediği yönetmeliğe göre yapılır, yönetmelik için tıklayın.

Yatay Geçiş Kontenjanlarını nereden öğrenebilirim?

Yatay geçiş başvuru dönemi gelmeden, Yök’ün sitesinde arama kısmına Yatay Geçiş yazıp Lisans ve Önlisans kurumlarının yatay geçiş kontenjanlarına ve başvuru tarihlerine (yurt içi bütün üniversitelerin) ulaşabileceksiniz. Kontenjanlar YÖK internet sitesinde yayınlandıktan sonra ilgili üniversitelerin duyuru sayfasında yada öğrenci işleri sayfasında ve fakülte sayfasında yer alır.

Yatay Geçiş başvurusu ücretli midir?

Üniversite’den üniversite’ye göre değişmekle birlikte, kimi üniversite hiçbir mebla talep etmezken kimi üniversitelerde 150₺ ye varan ücretler talep edebilir.

Yatay Geçiş için başvurdum ve kazandım, fakat gitmek istemiyorum. Sorun olur mu ?

Hayır, hiçbir sorun olmaz ve eski üniversitenize devam edebilirsiniz.

Yatay Geçiş için başvuru sınırlaması var mıdır?

Hayır, istediğiniz kadar üniversiteden, istediğiniz kadar bölümüne başvurabilirsiniz.

Ne zaman Yatay Geçiş yapabilirim?

Yatay geçiş yapabilmeniz için hazırlık sınıfı dışında 2 yarıyıl okumuş olmanız gerekmektedir. Hazırlık sınıfına veya 1. sınıfın ikinci yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay Geçiş sonuçları ne zaman açıklanır?

Güz dönemi için yapılan başvurular, üniversiteler ağustos ortasına kadar başvuru aldıkları için , ortalama olarak ağustosun son haftası-eylül ün ilk haftası gibi bir zamanda açıklanır. Bahar yılı için yapılan başvurular ise şubat ayı içinde açıklanmaktadır.

Yatay Geçiş için gerekli belgeler nelerdir?

Her üniversite farklı belgeler isteyeceği için bunu ilgili üniversitenin güncel yatay geçiş bölümünden(Öğrenci İşleri sayfasında yer alır) bakarak görmeniz daha sağlıklı olacaktır. Fakat neredeyse istisnasız istenen belgeler şunlardır :

 1. Transcript : Aldığınız bütün notları gösteren belgedir. Öğrenci İşleri‘nden alınır. Ücreti üniversiteden üniversiteye(ücretsiz de olabilir) değişmektedir. Öğrenci kopyası yerine kapalı zarfta olanını almanız hem işinizi garantiye alır, hemde işe gösterdiğiniz ciddiyeti belli eder.
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Disiplin Belgesi
 4. Ders müfredatı
 5. Derslerin içerikleri
 6. ÖSYM sonuç belgeniz.

Yurt dışı kontenjanından başvuru yapmak istiyorum fakat okullar benden denklik belgesi istiyor, ne yapmam lazım ?

Eğer üniversitenize ÖSYM tarafından yerleştiyseniz böyle bir belgeye gerek yoktur. Çünkü zaten YÖK sizi oraya yerleştiriyor, denklik belgesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Fakat, yine belge istenirse, buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yatay geçiş başvurusu yapacağım, üniversite orjinal ya da onaylı fotokopi olarak ÖSYM belgesi istiyor, nereden temin edebilirim ?

Orjinal halini ÖSYM yerleşkelerinden tanesi 5-10 lira olmak üzere istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ya da herhangi bir notere gidip , orada internetten çıkartacağınız belgeye ”Aslı Gibidir” damgası ve noterin damgasını da vurdurarak temin edebilirsiniz. Bazı üniversiteler internet çıktısını da kabul etmektedir, bu konu hakkında ilgili üniversitenin öğrenci işlerini arayıp sormanız sizin açınızdan daha yararlı olur.

Okuduğum bölümde hazırlık yoktu, fakat geçmek istediğim üniversitede hazırlık var. 

Bu durumda iki farklı uygulama vardır. Ya başvurulardan sonra başvuran adaylar hazırlık atlamaya tabi tutulur, hazırlık atlamayı geçenlerin başvurusu değerlendirilir ve diğerleri de elenir. Ya da yatay geçiş hakkı kazandığınız yere kayıt yaptırdıktan sonra size hazırlık sınavı yapılır. Geçerseniz başlarsınız , geçemezseniz ya hazırlık okursunuz, ya da okuldan mezun oluncaya kadar hazırlık sınavını geçmeyi kabul edip geçebilirsiniz. Bu konu hakkında üniversiteler arasında fark olabileceği için Öğrenci işlerini arayıp sormanız daha sağlıklı bilgi verecektir.

Yatay geçiş için bölümün taban puanını ya da ona yakın bir puanı almak gerekli midir ?

Hayır, sadece birkaç üniversite bu şekilde bir uygulama yaptı.(en fazla 10 puan eksik ya da şu bölüm için en az şu puan şeklinde).Zaten bunlarında hemen hemen hepsi kaldırdı. Yine de böyle bir durum söz konusu olursa, ilgili üniversitenin yatay geçiş başvuru sayfasında açıkça belirtilir.

Yatay Geçiş başvuruları neye göre değerlendirilir?

Üniversiteler sadece sene sonu ağırlıklı not ortalamasına göre sıralama yaparken, bazı üniversiteler ise kendi belirlediği bir hesaplamaya göre sıralama yapabiliyor.

Yatay Geçiş için nereye başvurmamız gerekmektedir?

Gerekli belgeleri eksiksiz topladıktan sonra ya üniversitenin öğrenci işlerine ya da bölümün öğrenci işlerine(bunu üniversite kendisi belirleyecek) bizzat giderek elden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Özel bir üniversitede burslu okuyorum, başka bir özel üniversiteye geçersem bursumu kaybeder miyim ?

Evet kaybedersiniz, fakat bu konu hakkında o üniversitenin yatay geçiş yönetmeliğine bakmanızı gerekiyor. Eğer ÖSYM tarafından burslu kontenjana yerleştiyseniz bursunuzu geçiş yapınca kaybedersiniz fakat sene sonu ağırlıklı not ortalamanız, yatay geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin burs yönetmeliğine göre burs almaya yetecek düzeydeyse, akademik başarı bursu alarak gene burslu şekilde devam edebilirsiniz.

Örgün öğretimden ikinci öğretime, ikinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapabilir miyiz?

Evet, örgün öğretimden ikinci öğretime başvurabilirsiniz.Ancak ikinci öğretimden örgün öğretime başvurmanız için bölümünüzde ilk %10’a girmeniz gerekmektedir.İlk %10’a giremeyenler örgün öğretim için yatay geçiş başvurusu yapamaz. İlk %10’a girip örgüne öğretime başvuracaksanız mutlaka ilk %10’a girdiğinize dair belgeyi almalısınız. Yoksa başvurunuz eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmaz.

Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapılabilir mi ?

Evet, açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80(4 üzerinde 3.2) veya üzeri olması gerekir.

Not ortalamam başvuru yapabilmek için yeterli değil, başvuru yapamaz mıyım?

Eğer yerleşme puanınız, geçmek istediğiniz bölümün sınava girdiğiniz yıldaki taban puanıyla eşitse veya daha yüksekse, not ortalamasına bakılmadan yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Fakat bu tür başvurular, eğer geçmek istediğiniz bölümün yatay geçiş kontenjanı dolmazsa değerlendirmeye alınır.

Dersten başarısız olmam yatay geçiş için engel teşkil eder mi ?

Evet, aldığınız bütün dersleri başarı ile vermiş olmanız gerekmektedir.

Dersten çekilmem yatay geçiş için engel teşkil eder mi ?

Eğer bölümün ana derslerinden değilse genelde etmez. Fakat bazı üniversiteler açıkça okuduğu dönemde müfredata göre alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olması koşulunu koymuştur. YÖK’ün yönetmeliği bu konuda tam bilgi veremediği için, her üniversite kendine göre karar alıyor diyebilirim. Ancak yukarıda dediğim gibi ana bölüm dersi değilse genelde sorun teşkil etmiyor.

Kendi bölümümden başka üniversitenin aynı adlı bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum fakat farklı derslerimiz var, bir sorun olur mu ?

Hayır, bir sorun teşkil etmez. Eğer sizin almadığınız dersler geçeceğiniz yerde varsa bunları sonradan fakülte tarafından belirlenerek alırsınız. Sizin gördüğünüz ancak geçmek istediğiniz yerde olmayan dersler varsa da, ilgili fakülte tarafından bu derslere karşılık gelen derslerden muaf tutulursunuz

Örgün öğretimden açık öğretime yatay geçiş yapabilir miyim?

Evet yapılabilir. Bölümden bölüme açık öğretime yatay geçiş yapılabilir. Detaylı bilgiler için tıklayın.

Anahtar Kelimeler:
Yatay Geçiş NedirNerden Nereye Geçebilirim ?Yatay Geçişte Nerden Nereye Geçebilirim ?Yatay Geçiş RehberiYatay GeçişÜniversiteler Arası Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?Üniversitenin Bölümleri Arasında Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?Eşdeğer Diploma ProgramıÖzel üniversiteden DevleteDevletten özel üniversiteye Geçiş Var Mıdır?Devletten özel üniversiteye Yatay Geçiş Var Mıdır?Yatay Geçişler Ne Zaman Başlıyor?Yatay Geçiş TarihleriYatay Geçiş Yapmak Için Nasıl Bir Ortalamamın Olması Lazım?Yatay Geçiş Bilgilerini Nerden öğrenebilirim?YÖK Yatay Geçiş Kontenjanları 2021 Nasıl öğrenilirYatay Geçiş Bilgilerini Nereden öğrenebilirim?YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?Yatay Geçiş Kontenjan TakvimiYatay Geçiş Kontenjan Takvimi 20212021 Yatay Geçiş Kontenjan TakvimiNasıl Yapılır?Yatay Geçiş Sorgulama Nasıl Yapılır?Yatay Geçiş Kontenjanlarını Nerden öğrenebilirim?Yatay Geçiş Kontenjanlarını Nereden öğrenebilirim?Yatay Geçiş Başvurusu ücretli Midir?Yatay Geçiş Için Başvurdum Ve KazandımAncak Gitmek Istemiyorum. Bir Sorun Olur Mu ?Yatay Geçiş Için Başvurma Da Sınırlama Var Mıdır ?Ne Zaman Yatay Geçiş Yapabilirim?Yatay Geçiş Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?Yatay Geçiş Için Gerekli Belgeler Nelerdir?Yurt Dışı Kontenjanından Başvuru Yapmak Istiyorum Ancak Okullar Benden Denklik Belgesi IstiyorNe Yapmam Lazım?Yatay Geçiş Için Denklik Belgesi Gerektiğine Dair Başvuru DilekçesiYatay Geçiş Için O Bölümün Taban Puanını Ya Da Ona Yakın Bir Puanı Almak Gerekli MidirYatay Geçiş Başvuruları Neye Göre Değerlendirilir?Yatay Geçiş Için Nereye Başvurmamız Gerekmektedir?Açık Veya Uzaktan öğretimden örgün öğretime Yatay Geçiş Yapılabilir Mi?Not Ortalamam Başvuru Yapabilmek Için Yeterli DeğilHiçbir şekilde Başvuramaz Mıyım?Dersten çekilmem Yatay Geçiş Için Engel Teşkil Eder MiYatay Geçişte Nereden Nereye Geçebilirim ?Yatay Geçiş Hakkında Merak Edilenler Sık Sorulan SorularYatay Geçişler Ne Zaman Başlıyor? Yatay Geçiş Hakkımı Ne Zaman Kullanabilirim?Yatay Geçiş Yapmak Için Nasıl Ortalamam Nasıl Olmalı?Geçiş Bilgilerini Nereden öğrenebilirim?Geçiş Kontenjanlarını Nereden öğrenebilirim?Geçiş Başvurusu ücretli Midir?Yatay Geçiş Için Başvuru Sınırlaması Var Mıdır?Yatay Geçiş Ne Zaman Yapabilirim?Nasıl YapılırYatay Geçiş Nasıl Yapılır? Puanları NelerdirYatay Geçiş Hangi Sınıfta Yapılabilir?Yatay Geçiş Başvuru Sınırı Var Mı?Kaç Yere Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir?Farklı Bir Bölüme Yatay Geçiş Yapılır Mı?Üniversiteye Başlamadan Yatay Geçiş Yapılır Mi?Merkezi Yerleştirme Puanıyla (MYP) Yatay Geçiş Nasıl YapılırYatay Geçişler Hakkında Bilinmesi GerekenlerYatay Geçişte Kaç Tercih Hakkı Var 2021Yatay Geçişte Kaç Tercih Hakkı VarYatay Geçiş Nedir 2021Ortalama Ile Yatay Geçiş Alan-üniversitelerüniversite 1. Sınıfta Yatay Geçiş Olur MuOrtalama Ile Yatay GeçişYatay Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılır

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol