Türk Eğitim Sen'in: Ücretli Öğretmenler İle İlgili Araştırmasından Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

Türk Eğitim Sen: Ücretli öğretmenlerle ilgili araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma sonuçlarını haberimizde yayınlıyoruz. Yapılan araştırma, Türkiye'deki ücretli öğretmenlik gerçeğini acı bir şekilde ortaya koyuyor. Ücretli öğretmenlikle ilgili merak edilenlerin hepsi haberimizde. 

Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe geçişleri için kanun teklifi maddesi hazırlandı. Peki Türkiye’de ücretli öğretmen sayısı ne kadar? Ücretli öğretmenlerin illere göre dağılımı nasıl? Kimler ücretli öğretmenlik yapabiliyor? İşte tüm bu sorular sendikamızın araştırmasında cevap bulmuştur. Türk Eğitim-Sen, bu yıl da Türkiye’deki ücretli öğretmenlerin sayısını tespit edebilmek için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında hem Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hem de 81 İl Valiliğinden Türkiye’deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi istedik. Sendikamızın talebine 61 İl Valiliğinden cevap geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ise hiç cevap gelmedi. Ücretli öğretmen sayısını sendikamıza göndermeyen 20 İl Valiliği ise şunlardır: Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Giresun, Hakkâri, İstanbul, Karaman, Kilis, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak.

Sendikamız ücretli öğretmen araştırmasını; hem MEB’in geçen yılki yani 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı verilerinden hem de 61 İl Valiliğinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı verilerinden derleyerek hazırlamıştır. Resmi verilere dayandırılarak yapılan araştırmamıza katkı sağlayan valiliklere teşekkür ediyor, bilgi edinme hakkını hiçe sayan 20 İl Valiliğinin bu tavrını da anlamsız bulduğumuzu ifade ediyoruz. İl Valiliklerinin arşivlerinde olan bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaktan imtina edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Türk Eğitim-Sen olarak yaptığımız ücretli öğretmen araştırmasının sonuçları, ülkemizde ücretli öğretmenliğin nasıl adeta bir istihdam modeli haline getirilmeye çalışıldığını gözler önüne sermektedir. Sendikamızın araştırmasında ülkemizdeki ücretli öğretmen sayısının 61 ilden gelen verilere göre, 45 bin 867 olduğu görülmektedir. Bu öğretmenlerin 20 bin 812’si eğitim fakültesi mezunu, 17 bin 213’ü eğitim fakültesi hariç lisans mezunu, 5 bin 916’sı ise ön lisans mezunudur. Yine 61 İl Valiliğinden gelen verilere göre ülkemizde norm kadro açığı 58 bin 193’tür.

Bu rakamlara bilgi vermeyen illerin MEB tarafından sendikamıza gönderilen geçen yılki (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı) verilerini eklersek, Türkiye’de ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656’ya yükselmektedir. Bu öğretmenlerin de 26 bin 276’sı eğitim fakültesi mezunu, 27 bin 56’sı eğitim fakültesi hariç lisans mezunu, 8 bin 398’i ise ön lisans mezunudur. Türkiye’de norm kadro ihtiyacının da 103 bin 326 olduğu görülmektedir.

En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller şunlardır: İstanbul: 7 bin 140, Diyarbakır: 3 bin 724, İzmir: 2 bin 649, Antalya 2 bin 162, Gaziantep: 2 bin 157,Van: 2 bin 133, Konya: 2 bin 127, Kahramanmaraş: 1.982, Hatay: 1.847.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

Ücretli öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre bazı illerdeki dağılımı ise şöyledir: Adana’da ücretli öğretmenlerin 587’si eğitim fakültesi mezunu, 439’u lisans mezunu, 115’i ön lisans mezunudur. Antalya’da ücretli öğretmenlerin 1.114’ü eğitim fakültesi mezunu, 571’i lisans mezunu, 477’si ise ön lisans mezunudur. Gaziantep’te ücretli öğretmenlerin 1.314’ü eğitim fakültesi mezunu, 542’si lisans mezunu, 301’i ön lisans mezunudur. Hatay’da ücretli öğretmenlerin 997’si eğitim fakültesi mezunu, 557’si lisans mezunu, 293’ü ise ön lisans mezunudur. Kars’ta ücretli öğretmenlerin 124’ü eğitim fakültesi mezunu, 276’sı lisans mezunu, 100’ü ise ön lisans mezunudur. Kocaeli’nde ücretli öğretmenlerin 755’i eğitim fakültesi mezunu, 849’u lisans mezunu, 187’si ise ön lisans mezunudur.

Sakarya’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 492’si eğitim fakültesi 907’si lisans mezunu, 226’sı ise ön lisans mezunudur. Van’da ücretli öğretmenlerin 940’ı eğitim fakültesi mezunu, 829’u lisans mezunu, 364’ü ise ön lisans mezunudur. İzmir’de ücretli öğretmenlerin 926’sı eğitim fakültesi mezunu, 1.162’si lisans mezunu, 561’i ise ön lisans mezunudur.

Öte yandan araştırmamızda Kırıkkale’de ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden daha fazla olduğunu görüyoruz. Kırıkkale’de ücretli öğretmenlerin 84’ü eğitim fakültesi mezunu iken, 106’sı ise ön lisans mezunudur. Kırklareli’nde de ücretli öğretmenlerin 249’u eğitim fakültesi mezunu, 86’sı lisans mezunu, 103’ü ise ön lisans mezunudur. Bu ilimizde de ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının lisans mezunlarından (eğitim fakültesi hariç) daha fazla olduğu görülmektedir.

KIRIKKALE’DE ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN 17’Sİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU, 15’İ LİSANS MEZUNU İKEN, TAM 63’Ü ÖN LİSANS MEZUNUDUR.

Bu yıl da özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapıldığı ortaya çıkmıştır. Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı bazı illerimizde eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden fazladır. Zihinsel-görme-işitme engelliler öğretmeni olarak;

Tekirdağ’da 81 eğitim fakültesi mezunu, 85 ön lisans mezunu, 224 lisans mezunu; Yalova’da 14 eğitim fakültesi mezunu, 15 ön lisans mezunu, 29 lisans mezunu; Sakarya’da 67 eğitim fakültesi mezunu, 86 ön lisans mezunu, 141 lisans mezunu; Gaziantep’te 2 eğitim fakültesi mezunu, 3 ön lisans mezunu, 9 lisans mezunu görev yapmaktadır.

Kırıkkale’de ise zihinsel-görme-işitsel engelliler öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunlarının sayısı hem eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden hem de lisans mezunlarından (eğitim fakültesi hariç) daha fazladır.  Kırıkkale’de zihinsel-görme-işitsel engelliler öğretmeni olarak görev yapan ücretli öğretmenlerin 17’si eğitim fakültesi mezunu, 15’i lisans mezunu iken; 63’ü ön lisans mezunudur.

BRANŞ VE SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN ÖN LİSANS MEZUNU ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DAĞILIMI

Branş öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı ise şöyledir: İzmir 455, Antalya 330, Mersin 219, Sivas 90, Sakarya 86, Balıkesir ve Adana 79.

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı da şu şekildedir: Van 186, Muş 173, Erzurum 43, Antalya 32, Kars 30. Hatta Muş’ta şöyle ilginç bir durum da söz konusudur.  Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu öğretmenlerin sayısı eğitim fakültesi ve lisans mezunlarından fazladır. Muş’ta sınıf öğretmeni olarak görev yapan ücretli öğretmenlerin 128’i eğitim fakültesi, 26’sı lisans, 173’ü ise ön lisans mezunudur.

Bu kadar ücretli öğretmen alımı varken, yine de ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacının altında kalmaktadır. Şöyle ki; Adana’da norm kadro ihtiyacı 2 bin 227 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.141’dir. Denizli’de norm kadro ihtiyacı 1.343 iken, ücretli öğretmen sayısı 453’tür. Kayseri’de norm kadro ihtiyacı 1.827 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.151’dir. Mersin’de norm kadro ihtiyacı 1.913 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.250’dir. Muş’ta norm kadro ihtiyacı 1.678 iken, ücretli öğretmen sayısı 935’tir. Osmaniye’de norm kadro ihtiyacı 1.014 iken, ücretli öğretmen sayısı 557’dir. Yozgat’ta norm kadro ihtiyacı 1.218 iken, ücretli öğretmen sayısı 784’tür. Türk Eğitim-Sen olarak ücretli öğretmenliğe şiddetle karşıyız. Hatta kadrolu öğretmenlik dışındaki tüm istihdam türlerine karşıyız. Tabi şunu da belirtelim, görülüyor ki; kadrolu ve sözleşmeli öğretmen istihdamının yanı sıra yapılan ücretli öğretmen görevlendirmesi de öğretmen açığını gidermeye yetmemektedir. Ayrıca okullarda kadrolu branş öğretmenlerinin, branşları dışında ek ders karşılığı derslere girdiği de bu araştırmada ortaya çıkmaktadır.

Araştırma ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları kaydetti: “Araştırmamız hem ülkemizdeki ücretli öğretmen gerçeğini hem de norm kadro açığının ne boyutta olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe geçişleri için hazırlıkların yapıldığı bugünlerde, ücretli öğretmenliği enine boyuna tartışmak çok önemlidir. Şunu söylemeliyiz ki; ücretli öğretmenlik insanlık dışı bir uygulamadır. Bakanlık girdiği ders başına ücret alan, hiçbir güvencesi, hakkı, hukuku olmayan ücretli öğretmenliği adeta bir istihdam modeli haline getirmiştir. Bakanlık öğretmen açığını ücretli öğretmenler eliyle gidermeye çalışmaktadır ama rakamlara baktığımızda, norm kadro ihtiyacının ücretli öğretmen görevlendirmesinin çok çok üzerinde olduğunu da görüyoruz.

Öte yandan ücretli öğretmenler eğitim fakültesi ya da lisans mezunu olabildiği gibi, pedagojik formasyona sahip olmayan, yani öğretmen yeterliliği taşımayan iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları da olabilmektedir. Pedagojik formasyonu olmayan, öğretmenlikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayanların dahi ücretli öğretmen olarak görevlendirilmesi eğitimde birçok soruna yol açmakla birlikte, okullarda başarıyı, verimi düşürmektedir. Bakınız uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler öğretmeni olarak bile iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları görevlendirilmektedir. Bu tablo Türkiye’ye yakışmamaktadır.

Araştırmamızdan da görüleceği üzere, ülkemizde 61 ilde 45 bin 867, bilgi vermeyen illerin geçen yılki MEB verilerini de eklersek, 81 ilde 63 bin 656 ücretli öğretmen bulunmaktadır. Bu noktada sendikamızın talebi; öğretmen atamalarında güvenlik soruşturması dikkate alınmalı ama atamalar tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre, kadrolu olarak ve eşit şartlarda yapılmalıdır.”

MEB'DEN GELEN 2016-2017 YILLARI  SAYILARIN EKLENMİŞ HALİ
2017-2018 YILLARI  ÜCRETLİ GÖREVLENDİRİLEN  ÖĞRETMEN  (MERKEZ VE İLÇELER DAHİL)
İL ADI

Eğitim Fakültesi Mezunu Sayısı
Lisans Mezunu Sayısı (Eğitim Fakültesi Hariç) Önlisans Mezunu Sayısı   Toplam Norm Kadro İHTİYACI 
ADANA  587 439 115 1141 2227
ADIYAMAN 309 203 22 534 487
AFYONKARAHİSAR 488 303 67 858 1282
AĞRI 85 253 33 371 1643
AKSARAY 242 144 20 406 675
AMASYA 68 209 21 298 786
ANKARA 223 713 179 1115 0
ANTALYA 1114 571 477 2162 2343
ARDAHAN 79 118 14 211 407
ARTVİN 60 69 6 135 381
AYDIN 68 113 48 229 72
BALIKESİR 320 191 113 624 572
BARTIN 105 120 12 237 487
BATMAN 52 64 14 130 1189
BAYBURT 77 94 15 186 0
BİLECİK 139 83 26 248 432
BİNGÖL 200 224 58 482 628
BİTLİS 203 147 23 373 971
BOLU 128 123 25 276 527
BURDUR 103 77 22 202 451
BURSA 572 876 219 1667 4805
ÇANAKKALE 120 143 38 301 196
ÇANKIRI 54 80 29 163 353
ÇORUM 0 0 0 367 0
DENİZLİ 166 229 58 453 1343
DİYARBAKIR 1442 2016 266 3724 2379
DÜZCE 145 232 45 422 803
EDİRNE 92 56 15 163 210
ELAZIĞ 279 125 2 406 674
ERZİNCAN 162 80 18 260 260
ERZURUM 378 460 127 965 0
ESKİŞEHİR 187 114 39 340 305
GAZİANTEP 1314 542 301 2157 3983
GİRESUN 55 61 13 129 615
GÜMÜŞHANE 148 105 40 293 535
HAKKARİ 70 88 20 178 812
HATAY 997 557 293 1847 2577
IĞDIR 314 29 32 375 821
ISPARTA 32 26 1 59 385
İSTANBUL 1554 4131 1455 7140 23283
İZMİR 926 1162 561 2649 3202
KAHRAMANMARAŞ 970 893 119 1982 2578
KARABÜK 96 76 10 182 278
KARAMAN 0 1 0 1 387
KARS 124 276 100 500 963
KASTAMONU 271 184 27 482 0
KAYSERİ 576 489 86 1151 1827
KIRIKKALE 84 161 106 351 487
KIRKLARELİ 249 86 103 438 552
KIRŞEHİR 66 15 12 93 0
KİLİS 20 15 6 41 459
KOCAELİ 755 849 187 1791 2097
KONYA 1122 928 77 2127 2149
KÜTAHYA 365 392 52 809 909
MALATYA 214 74 34 322 652
MANİSA 563 484 116 1163 1271
MARDİN 0 0 0 1559 0
MERSİN 680 333 237 1250 1913
MUĞLA 257 198 124 579 847
MUŞ 377 254 304 935 1678
NEVŞEHİR 85 16 4 105 333
NİĞDE 233 145 31 409 0
ORDU 311 224 56 591 811
OSMANİYE 275 256 26 557 1014
RİZE 134 215 33 382 572
SAKARYA 492 907 226 1625 1868
SAMSUN 230 112 11 353 485
SİİRT 158 178 19 355 924
SİNOP 92 120 44 256 458
SİVAS 641 102 111 854 1194
ŞANLIURFA 137 249 42 428 4196
ŞIRNAK 566 663 266 1495 1495
TEKİRDAĞ 435 691 261 1387 1368
TOKAT 248 201 52 501 1334
TRABZON 180 157 37 374 269
TUNCELİ 37 19 16 72 49
UŞAK 126 147 39 312 642
VAN 940 829 364 2133 2146
YALOVA 107 183 89 379 0
YOZGAT 280 425 79 784 1218
ZONGULDAK 123 139 10 272 802
GENEL TOPLAM  26276 27056 8398 63656 103326

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol