Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Süreci Resmi Yazısı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : E-43769797-10.07.01-24784685 28.04.2021
Konu : Uzaktan Eğitim Faaliyetleri
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375
sayılı yazısı.
c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.03.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-22992597 sayılı
yazısı.
ç) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-24216030 sayılı yazısı.
Ülkemizde Covid-19 salgın vakalarının artması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 15 Nisan 2021 tarihi itibarıyla ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarda tamamen uzaktan eğitime geçileceği, okul öncesi eğitim kurumları ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında ise Bakanlığımızca belirlenen esaslar doğrultusunda yüz yüze eğitime devam edileceği ilgi (ç) yazıda belirtilmiştir.
Ancak salgının devam etmesi, ülke genelinde alınan tedbirlerin artırılmasını zorunlu hâle getirmiş ve 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında tam kapanmaya gidileceği kamuoyuna açıklanmıştır. Buna göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak ilgi (a)
Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesi gereğince Bakanlığımız tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:
1.Ülke genelindeki tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumları (özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıfları, bağımsız anaokulları, ana sınıfları, uygulama sınıfları), ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ilkokulları, özel eğitim ortaokulları, özel eğitim uygulama okulları ile bu kademedeki özel eğitim sınıflarının tamamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilecektir. Ayrıca evde, hastanede ve kaynaştırma/bütünleştirme
yoluyla eğitim kapsamında destek eğitim odasında verilen eğitim hizmetleri de uzaktan eğitim yolu ile yürütülecektir.
2.Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek olup öğrencilerin canlı dersleri ve TRT EBA’yı düzenli olarak takip etmeleri sağlanacaktır.
3.Okul öncesi eğitimdeki uzaktan eğitim faaliyetleri ilgi (b) yazıdaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
4.İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları için uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır.
Bu belge güvenli
Adres : Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Kep:meb@hs01.kep.tr
elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Şenay KÖSE
Telefon No : 0 (312) 413 16 08 Unvan : Şube Müdürü
 E-Posta: tegm_ogretimmateryalleri@meb.gov.tr
 Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
İnternet Adresi: www.meb.gov.tr Faks:3124254049
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4169‐884f‐3011‐b524‐dfe0 kodu ile teyit edilebilir.
5.İlgi (c) yazı doğrultusunda 03 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılması planlanmış olan sınavlar
17 Mayıs 2021 tarihinden sonrasına planlanmak üzere ertelenmiştir.
6.İlkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ilgi (ç) yazı
doğrultusunda durdurulmuştur.
Öğrenci, veli ve okul yönetimlerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve Bakanlığımızca
yeni bir açıklama yapılıncaya kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
B Planı A Planı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol