STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı EBA'da Yayınlandı

Yenilik  ve  Eğitim  Teknolojileri  Genel  Müdürlüğü  (YEĞİTEK)  tarafından  2017 yılında 42.207 öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen “Küresel STEM Yaklaşımları” araştırmasının  sonucunda, öğretmenlerimiz  STEM  etkinlikleriyle  ders  işlemenin faydalı  olduğunu  (%85,4),  bu  etkinliklerin  öğrencilerin  derse  ilgisini  (%88,3)  ve başarısını  (%84,4)  arttırdığını  belirtmişler,  derslerde  öğrencilerimizin  STEM etkinlikleri kapsamında tasarım yapmalarının (%90,9) öğrenci başarısını arttırdığını vurgulamışlardır. Ayrıca, gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, öğretmenlerimiz STEM etkinliklerini derslerinde uygulamak istediklerini ancak bu etkinliklerinokul ve sınıf ortamında  nasıl  uygulanılması  gerektiği  hakkında  rehber  bir  dökümana  ihtiyaç duyduklarının altını çizmişlerdir. Buihtiyaçtan hareketle, siz değerli öğretmenlerimizin istifadesine sunulmak üzere hazırlanan  bu STEM Eğitimi Öğretmen ElKitabındaöncelikle  STEM  eğitiminin kısaca  tanımı  yapılmış  olup,  STEM  yaklaşımının  okul  ve  sınıf  ortamında  nasıl uygulanabileceği basit ve adım adım açıklanmıştır.Elkitabında ayrıca; STEM  uygulamalarının  pedagojik  bir  temele  oturtulması amacıyla,ProjeyeDayalıÖğrenmemodeliönerisindebulunulmuş,İl Millî Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından hayata geçirilen STEM Merkezi, STEM Sınıfı, STEM Atölyesi v.b. gibiSTEMöğrenmeortamlarınınoluşturulmasıiçinesnek ve aktif öğrenme ortamlarının nasıl oluşturulabileceği de belirtilmiştir.Bu   elkitabı, okullarımızda  STEM  uygulamaları  yapmakta  olan  veya  STEM etkinlikleri  planlayan bütün  idareci  ve  öğretmenlerimizeçerçeve, rehber  ve  öneri niteliği taşımaktadır.  

e-Kitap İçeriğe Ulaşmak İçin Tıklayınız 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol