Sınav Görevlilerinin Sınav Esnasında Görevleri ve Yapmaları Gerekenler

Bina yöneticisi ve bina yönetici yardımcısı
MADDE 12- (1)
Bina ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını sağlamak için görevlendirilen
bina yöneticisine oturum başına 2.000, bina yönetici yardımcısına 1.800 gösterge rakamını geçmemek üzere
sınav ücreti ödenebilir.
(2) Sınavlarda bina sınav komisyonu oluşturulması hâlinde komisyon üyelerine, bina yöneticilerine
ödenen ücret üzerinden ödeme yapılabilir.
Salon başkanı
MADDE 13- (1)
Görev yaptığı salonda sınavın kurallara uygun olarak uygulanmasını sağlamakla
sorumlu salon başkanına, görev unvanı da göz önünde bulundurularak oturum başına 1.800 gösterge rakamını
geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Cezaevlerinde sınava giren tutuklu ve hükümlü adaylar ile soruların okunması ve/veya adayların
kodlama işlemleri için yardımcı verilmeyen engelli adaylara nezaret eden sınav görevlileri de salon başkanı
olarak görevlendirilebilir.
Gözetmen
MADDE 14- (1)
Salon başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen gözetmenlere, oturum başına
1.600 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Engelli sınavları için sınav binalarında görevlendirilen hasta bakıcılar ile sağlık personeline
gözetmen için belirlenen ücret ödenebilir.
Yedek gözetmen
MADDE 15- (1)
Salon başkanı, gözetmen veya diğer görevlilerin görev başında olmaması hâlinde
bunların yerine görevlendirilmek üzere sınavlarda görevlendirilen yedek gözetmenlere, oturum başına 1.400
gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Yedek gözetmenlerin diğer sınav görevlilerinden birinin yerine görev yapması hâlinde
görevlendirildiği göreve ilişkin sınav ücreti ödenir.
Yardımcı engelli gözetmeni
MADDE 16- (1)
Soruların okunması ve/veya adayların kodlama işlemleri için yardımcı verilmesi
uygun görülen engelli adaylara nezaret eden sınav görevlileri ile engelli adayların sınav binalarındaki ihtiyaçları
için görevlendirilenlere oturum başına 2.200 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.
(2) Engelli adayların sınav binalarındaki ihtiyaçları için görevlendirilen özel eğitim uzmanları ile işaret
dili konuşanlara, yardımcı engelli gözetmeni ücreti üzerinden ücret ödenebilir.
Kurum temsilcisi
MADDE 17- (1)
Sınavın belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususunu
denetleyen ve sınav görevlilerine yardımcı olmak amacıyla sınav merkezinde görevlendirilen, ivedilik ve gizlilik
gerektiren durumlarda gerektiğinde sınavın güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını denetlemek için
görevlendirilen kurum temsilcisine, sınav mahallinin ve sınavın özelliği göz önünde bulundurularak her bir sınav
için toplam 16.000 göstergeyi geçmemek üzere günlük 4.000 gösterge rakamı esas alınarak sınav ücreti
ödenebilir. Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla sekiz sınav için sınav ücreti ödenebilir.
Sınav evrakı nakil/koruma görevlisi
MADDE 18- (1)
Nakil araçlarına yüklenen sınav evrakını, emniyet görevlilerinin koruması altında
sınav merkezlerine götüren, sınavdan sonra da Kuruma teslim eden nakil görevlisine, görevlendirildiği iller esas
alınarak her bir sınavda toplam 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere günlük 2.500 gösterge rakamı esas
alınarak sınav ücreti ödenebilir. Bu madde kapsamında aynı görevliye bir yılda en fazla sekiz sınav için sınav
için ücreti ödenebilir

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol