SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI  BURSLULUK SINAVINDA  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE

09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 12. Maddesi 2. Fıkrası gereğince sınav uygulamaları kapsamındaki fiilleri işleyen görevli ya da adaylara, işlediği fiilin türüne göre cezai müeyyideler getirilmiştir. 

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir. 

 Sınav güvenlik poşetlerinin açılması ve kapatılması 10. ve 11. sayfada yer alan talimatlara göre yapılacaktır !!!

 Sınavın Adı: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)

Sınav Tarihi ve Saatleri: 03 Haziran 2018 Pazar günü, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat 10.00

 Sınava Giriş: Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen geçerlik süresi devam eden resimli, mühürlü yabancı kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, çalışma izin belgesi) ve fotoğraflı-onaylı sınav giriş belgesi kontrol edilerek sınava alınır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

GRUP ADLARI

SORU

SAYISI

SINAV

SAATİ VE SÜRESİ

CEVAP

SEÇENEK SAYISI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar

 100

Saat: 10.00 120 dk.

4 (Dört)

Sınav başvurusundan sonra naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan, ailesi mevsimlik işçi ve/veya tarım işçisi olarak çalışan ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlükleri tarafından sisteme işlenemeyen sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerden sınava girme talebinde bulunanların durumları, milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, söz konusu 

öğrencilerin, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin öğrencinin sınıf seviyesine uygun yedek salonlarında, evde veya hastanede gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır. 

İOKBS’de öğrenci yerleştirmeleri sınıf seviyelerine göre yapılmıştır. Yedek olarak sınava girecek öğrenci yerleştirmesinde binada yerleşen sınıf seviyesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Binada bulunan her sınıf seviyesi için 4 (dört) adet yedek sınav evrakı diğer sınav evrakları ile beraber gönderilecektir. İOKBS'de de her sınıf için en fazla 2 (iki) yedek öğrenci yerleştirilebilir. Gönderilecek yedek sınav evrakının 2 (iki) adeti yedek olarak sınava girecek öğrenci için kalan 2 (iki) yedek sınav evrakı ise baskı hatası durumunda kullanılacak olup yedek salonda sınava alınması uygun bulunan diğer öğrenciler başka okula yönlendirilecektir. 

Yedek salonda sınava girmek için başvuran öğrencilerin sınav başvurusunun olup olmadığı e-okul modülünden kontrol edilecektir. Sınava başvurusu olmayan öğrenciler hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır. Ayrıca yedek salonda sınava girmesi uygun görülen öğrenciler için yeni bir sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup bu öğrencilerin kimlik bilgileri e-okuldan aldıkları sınav giriş belgesinden kontrol edilecektir. Yedek salonda sınava girecek öğrencilerin cevap kâğıtlarına aday bilgilerini yazmaları ve T.C. kimlik numaralarını ilgili bölüme kodlamaları gerekmektedir. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgileri eksik veya hatalı olan öğrencilerin cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacağından kodlamalara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca yedek olarak sınav katılan öğrencilerin geçerli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir. 

                             GENEL HUSUSLAR

Bina Sınav Komisyonunun Yapacağı İşler ve Dikkat Edeceği Hususlar:
Bina sınav komisyonu başkanı, bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya katılır.
Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.
Salon görevlilerinin sınav salonlarına cep telefonu ile girmeleri yasaktır, salon görevlilerinin cep telefonu ve benzeri iletişim araçları ile sınav salonlarına girmesini engeller. Sınav öncesinde yapılacak toplantılarda bu hususu özellikle belirtir.
Sınava girecek öğrencilerin salon yoklama listelerini Bölge Sınav Yürütme Komisyonundan alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. Sınav salonlarını (*) ve salondaki sıraları, Bakanlığın gönderdiği sınav oturma planı (**) doğrultusunda numaralandırarak sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.
          *1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir. 

 **1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. “S” kuralı gereğince kapıya doğru artarak devam edecektir.

Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek gözetmenlerden görevlendirme yapar.
      ***Yedek gözetmenin görevleri şunlardır:

Sınav salonundaki görevliler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder. (Sağlık kurulu raporu ibraz edilecektir.)
Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
Bina sınav komisyonunun verdiği diğer görevleri yapar.
Toplantıya katılmayan, görevine geç gelen ve/veya cep telefonu ile sınav salonuna girmekte ısrar eden salon görevlisine (yedek gözetmen dâhil) görev vermez. Bu salon görevlisini tutanakla belirleyerek bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir.
Sınav görevlilerine ait ad, soyad ve görevlerini gösterir yaka kartının sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.
Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe sınav evrakı nakil koruma görevlilerinden tutanakla teslim alır. Sınavın başlamasına yarım saat kala sınav güvenlik kutularını açıp içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.
Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı-onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır.
Öğrencileri binaya geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen geçerlik süresi devam eden resimli, mühürlü yabancı kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, çalışma izin belgesi) ve fotoğraflı-onaylı sınav giriş belgesini kontrol ederek alır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınav binasına almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.
Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini sağlar.
Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlamasını ve 120 dk. sonunda bitmesini sağlar. - Sınav sırasında gerekmedikçe yedek sınav poşetini kesinlikle açmaz ve yedek sınav poşetini bina sınav Komisyonunun bulunduğu yerde muhafaza eder. Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise tutanakta bina bilgilerini, açılan yedek sınav evrakının açılış saati, nedeni ve kaç adet sınav evrakı kullanıldığını açıkça belirtir. Tutanağı bina sınav komisyonu olarak imza altına alır ve yedek sınav poşetine koyarak sınav güvenlik poşetine yerleştirir. 
Sınav sırasında, sınavın akışını bozmayacak şekilde salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.
Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri ve varsa diğer evrakın (tutanak vb.) bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetleri ile soru kitapçıklarını imza karşılığı teslim alır. (Soru kitapçıkları sınav güvenlik poşetine konulmayacaktır.)
Sınav güvenlik poşetlerini, ait oldukları sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav evrakı nakil koruma görevlilerine tutanakla teslim eder.
Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.
Salon Görevlilerinin: Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler;
Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.
Salon başkanı görevli olduğu salona ait sınav güvenlik poşetini tutanakla teslim alır.
Gözetmen görevli olduğu salona giderek öğrencileri karşılar. ü Öğrencileri sınava, kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen geçerlik süresi devam eden resimli, mühürlü yabancı kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, çalışma izin belgesi) ve fotoğraflı-onaylı sınav giriş belgesini kontrol ederek alır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Öğrenciler; fotoğraflı-onaylı sınav giriş belgesindeki fotoğrafıyla karşılaştırıldığında tanınmasını sağlayacak bir kıyafetle sınava gireceklerdir. Sınav giriş belgesi öğrencide kalacaktır.
Öğrenciler, fotoğraflı-onaylı “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturur, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.
Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde salona gelen öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez.
Sınavın başlama ve bitiş saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.
Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınav güvenlik poşetini öğrencilerin gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala açar.
Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler
 Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, öğrencilerin sorularını cevaplar ve öğrencilerle sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.

 Öğrencilere, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.

Salon öğrenci yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen öğrencilere, kendi isimlerine göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır. Öğrencinin kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü öğrenciye silinmeyen kalem ile imzalatır.
Öğrencinin cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerinde hata varsa, cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa, cevap kâğıdında baskı hatası varsa ya da öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Bu öğrenciye yedek cevap kâğıdı verilir. Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.
Öğrenciye verilen yedek cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
Öğrencilere, soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinde yapacakları yazı yazma/işaretleme/silme işlemleri için koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi kullanmalarını hatırlatır.
Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmının hiçbir şekilde işaretlenmeyeceğini söyler.
Her sorunun 4 (dört) cevap seçeneği olduğunu, bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevap olduğunu ve üç yanlış cevabın bir doğru cevabı götüreceğini, bu hususa dikkat etmelerini söyler.
Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevapların optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirileceğini belirtir.
Soru kitapçığına işaretlenen cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacağını söyler.
Öğrenciye ait onaylı sınav giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı öğrenci bilgilerini kontrol eder.
Soru kitapçıklarını öğrencilere dağıtır.
Öğrenci tarafından kontrol edilen soru kitapçığında, eksik sayfa veya baskı hatası varsa bu kitapçığı yedeği ile değiştirir.
Öğrencilere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarını açmamalarını söyler.  
    Öğrencilere soru kitapçığının ön yüzüne ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler. 

   Soru kitapçık türü A olan öğrencilerin cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, soru kitapçık türü B olan öğrencilerin ise cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün B yuvarlağını kodlamalarını söyler.

Sınav Süresince Yapacakları İşlemler;

Sınav anında yanında (kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç) çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlardan herhangi birini bulunduranların sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır. Hazırlanan tutanakta sınavın iptal edileceğine dair ibare mutlaka bulunacaktır.
Sınava girmeyen öğrencilerin, salon öğrenci yoklama listesinde isimlerinin karşısına silinmeyen kalemle “GİRMEDİ” yazar ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.
Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.
Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.
Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrenciyle ilgili tutanak düzenler. Bu tutanağı sınav güvenlik poşetine koyar. Bu öğrencinin sınavının ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav binasından ayrılmasına da izin verilmez.
Sınav bitimine 15 dakika kala ve 5 dakika öğrencileri "15 DAKİKANIZ KALDI" , “5 (BEŞ) DAKİKANIZ KALDI” şeklinde uyarır.
Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü silinmeyen kalemle imzalar. Sınav Bitiminde Yapacakları İşlemler;
Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını öğrencilerden teslim alır, salon öğrenci yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.
Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, salon öğrenci yoklama listesini silinmeyen kalem ile imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz).
Cevap kâğıtlarını, salon öğrenci yoklama listesini ve varsa diğer evrakını (tutanak vb.) (soru kitapçıkları ve sınav giriş belgeleri hariç) sınav güvenlik poşetine yerleştirir.
 Salondan çıkmadan diğer salon görevlisi ile birlikte sınav güvenlik poşetinin ağzını kapatır. 

 Ağzı kapalı sınav güvenlik poşetini, soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. 

Salon görevlileri, sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının Bakanlık tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilir.
Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder.
      Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak olup sınav tamamlandıktan 1 (saat) sonra isteyen öğrenciye verilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 Ayrıca, salon görevlileri;

Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okumaz.
Yüksek sesle konuşmaz
Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelmez.
Sınav süresince salonu terk etmez.
Çay, kahve vb. içmez.
Öğrencinin başında uzun süre beklemez.
Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşmaz. Sorular hakkında yorum yapmaz.
Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemez.
SINAVDA ÖZEL HİZMET ALACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

Sınavda özel hizmete ihtiyacı olan öğrencilerimizin sınava girecekleri merkezlerde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il/ilçelerde millî eğitim müdürlükleri, rehberlik araştırma merkezleri müdürlükleri (RAM) ile birlikte her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve sınav uygulamalarında alınacak sınav tedbirlerine yönelik okuyucu/kodlayıcı olarak görevlendirilen öğretmenler bilgilendirilecektir.

 Sınavda engelli öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek öğretmenlerin, matematik dili okumayı bilenler arasından ve öğrencinin engeli göz önünde bulundurularak seçilmesine dikkat edilecektir. 

 İşitme engelli öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için,  işaret dili bilen öğretmenler görevlendirilecektir. Ancak bu öğretmenlerin, yazılısı yapılacak ders branşından farklı branşta olmalarına dikkat edilecektir. 

Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları

kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

 Görme Engelli Öğrenciler

Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. 

Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır:

18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,
Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.
 Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden

hesaplanacaktır. 

 Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

 Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

 Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

 İşitme Engelli Öğrenciler 

 İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

 Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

 Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

 Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler 

 Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu,

Deszintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

 Bedensel Engelli Öğrenciler

 Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı

(ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. 

 Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler 

 Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. 

Şeker (Tip 1 Diyabet), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. 

Şeker hastalığı (Tip 1 Diyabet) olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca, bu öğrencilerin ani kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi sağlanacaktır.

 Zihinsel Engelli Öğrenciler 

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

      

                     Sayın Görevli:

   Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda sınavın Bakanlığımız Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine uygun olarak uygulanmasından ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz. 

Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz.

 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Numaraları: 0 (312) 413 46 16 / 0 (312) 413 32 80-83 / 0 (312) 413 32 47-48  

» 02 Haziran 2018 Cumartesi Günü Yapılacak Olan Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavda Dikkat Edilecek Hususlar

» 03 Haziran 2018 Pazar Günü Yapılacak Olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar

        

Kaynak: http://www.meb.gov.tr/

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol