SAĞLIK RAPORUNDA TESLİM SÜRESİ

Memurlarımıza hastalıkları halinde ilgili sağlık kuruluşlarınca hastalık(istirahat) raporu verilebilmektedir. Hastalık raporlarının memur tarafından çalıştığı kuruma nasıl ve ne zaman teslim edileceğine dair bazı memurlarımız tereddütler yaşamaktadır.

Bu yazımızda bu tereddütleri gidermeye çalışacağız…

Devlet memurlarına verilen hastalık raporlarının teslim süresiyle ilgili bakılacak yasal düzenleme öncelikle “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”tir. İlgi yönetmelikte: Hastalık izni verilmesi MADDE 7- (3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir demektedir. Genel yönetmelik bunu emrederken; öğretmenlerin özelinde düzenlenen “Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi” genel yönetmeliğe bağlı kalarak düzenlemeye gitmiştir. Öğretmenler için yapılan düzenlemede ise: Hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi MADDE 12- (2) Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir denmektedir. Görüldüğü gibi her iki yasal düzenlemede birbirine sadık kalmış ve şüpheye dahi mahal vermeyecek şekilde hastalık raporlarının teslim şeklini ve süresini açıklamıştır. Bu maddeleri yorumlayacak olursak: 1) Memura verilen sağlık(istirahat) raporu, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai bitim saatine kadar kuruma bildirilmelidir. Yani, rapor Salı günü(12.02.2019 tarihinde) verilmişse, Çarşamba günü(13.02.2019) mesai saati bitimine kadar kuruma ulaştırılmalıdır. 2) Rapor örneğinin bildirim şekline gelince; bu bildirim raporun fotoğrafının/taranmış şeklinin SMS, mail, MMS, WhatsApp vb. ortamlarla bildirilmesi şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, açıkladığımız şekilde kuruma örneği teslim edilen sağlık raporunun aslı rapor süresi sonunda kuruma teslim edilmelidir.   Feridun Fikret AKSU  Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Denetim Kurulu Başkanı  Hukukçu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol