Sağlık Bakanlığı Corona Rehberini Güncelledi. Okullarda Vaka Çıkması Durumunda Ne Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Okullarda alınması gereken tedbirlere yönelik rehberi güncelledi. Güncellenen rehbere göre, okullarda vaka çıkması durumunda alınacak önlemler belirlendi. Okullarda vaka tespiti sonrası okul yöneticilerinin alması gereken tedbirler listelendi. 
Buna Göre, Sınıftaki öğrenci ya da ders veren öğretmenlerin birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda öğretmen ve öğrenciler kurallara uygun maske kullanıyorsa sınıftakiler "temaslı" kabul edilecek. Aynı sınıfta ikinci kez vaka tespit edilmesi durumunda ise sınıf öğrencilerinin tamamı, "yakın temaslı" kabul edilecek. Öğretmenlerin kurala uygun, öğrencilerin düzensiz maske taktığı durumda sınıftakiler yine "temaslı" olarak kabul edilecek. Hem öğrenci hem öğretmenlerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda sınıftakiler "yakın temaslı" sayılacak.

İşte Bakanlığı güncellediği klavuza dair tüm ayrıntılar. 

Okullarda Alınması Gereken Genel Önlemler
» COVID-19’dan sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilmelidir.
COVID-19 ile ilgili olarak gerekli hallerde il/ilçe sağlık müdürlüğü ile iletişime geçmelidir.
» Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su vem deterjanla yapılmalıdır.
» Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir. Okulun girişinde ve içinde uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.
» Okullarda mümkünse tüm kapalı alanlar ve okulda aktif olarak bulunan kişiler göz önüne alınarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.
» Mümkünse sınıflarda en fazla 15 kişinin olması sağlanmalıdır.
» Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda yeterli sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.
» COVID-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanmalı; okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilmelidir.
» Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha halinde velilere imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir.
» COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda,
» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden
herhangi biri olan öğrenciler hakkında okula bilgi verilmesi ve bu
öğrencilerin okula gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi
önerilmelidir.
» Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi
COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi
bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir.
» Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.
» Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.
» Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslimalınıp bırakılmalıdır.
» Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için elantiseptiği konulmalıdır.
» Okulda bulunan öğretmen, öğrenci (2 yaş üzeri) ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Okulda bulunan kişilerin tümü ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Okullarda öğrencilerin maskeyi ağzı ve burnu kapayacak şekilde uygun
takılmasını kontrol edecek öğretmenler görevlendirilmelidir.
» Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri
yerleştirilmelidir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiğikullanırken mutlaka denetlenmelidir.
» Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır.Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözlegörülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.
» Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardımedildikten sonra tekrar eller yıkanmalıdır.
» Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.
» Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda COVID-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.
» Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.
» Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.
» Okullarda sınıf ve odalar pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmelidir. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
“COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır.
» COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan
toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık
alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal
mesafe kurallarına uyulmalıdır.
» Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar
temastan kaçınmak amacıyla mümkün olduğunca telekonferans
yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı
tarafından yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması
Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.
» Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip
edilmeli, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı
merkezlerine bildirilmelidir.
» Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek
ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) 
396 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket
etmelidir.
 Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik
Alınması Gereken Önlemler
» Öğretmenler ve diğer çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma
önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
» Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un
bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.
» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen,
COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar
tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık
kurumuna yönlendirilmelidir.
» Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile
iletişime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta
öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir.
İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.
» Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf
havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.
» Öğrenciler (2 yaş üzeri), öğretmenler ve diğer çalışanların tümü ağzı
ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı, maske nemlendikçe ya
da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el
antiseptiği kullanılmalıdır.
» Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve
diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması
sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.
» Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi
sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su
ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur,
normal sabun yeterlidir.
» Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven
kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven
kullanılmamalıdır.
» Öğretmen ve çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal
mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol