ÖYP araştırma görevlileri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Eğitim-Bir-Sen olarak Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında bulunmakta iken KHK hükmüyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d statüsüne atanan araştırma görevlilerinin 33/a kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanması talebimiz TBMM genel kurulunda kabul edildi.

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ÖYP kapsamında atanmış olan araştırma görevlilerinin statüleri 50/d statüsüne dönüştürülmüştü. Eğitim-Bir-Sen olarak Aralık 2017 tarihinde YÖK ve tüm kamu üniversitelerine başvurarak 01.01.2018 tarihinden önce ÖYP araştırma görevlilerinin Kanun’un 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmasını istemiştik.

TBMM genel kurulunda görüşülmekte olan 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 15’inci maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici 76’ncı maddeyle Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33'üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50'nci maddenin (1)'inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30'uncu madde uyarınca 33'üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlara ilgili koşulları taşımaları halinde istihdam edilme hakkı verilmiş oldu.

Buna göre, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılacak.

Eğitim-Bir-Sen olarak ÖYP’li araştırma görevlilerinin kazanılmış hakları olan kadrolara atanması mücadelesini kazanımla noktaladık. Ülkemizin yetişmiş insan gücü özellikle akademisyen ihtiyacı gözetilerek nice emeklerle bulundukları yerlere gelmiş genç akademisyenlerin haklarını savunmada her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.

 YÖK’e göndermiş olduğumuz yazıya buradan erişebilirsiniz

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol