Okulca Yapılması Önerilen İşler:

Okul yönetimi birinci sınıf öğretmeniyle veya öğretmenleriyle birlikte birinci sınıf birinci hafta eğitim günlerinin planını yapar.

Birinci sınıf eğitim günleri için gerekli olanları belirler, giderleri hesaplayarak karşılar.

Okul müdürü ve diğer yöneticiler, yapılacak ön veli toplantısına katılır. Velilerle tanışır. Bunların dışında okul yönetimine öneriler şunlardır:

Okul müdürü sınıfları ziyaret eder.

Çocuklarla tanışır. Onlarla sohbet eder. Onları dinler.

Onlara: “ Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu yılı ve gelecek yılları birlikte geçireceğiz. Sizi çok seviyoruz “gibi sözlerle onurlandırır.

Onlara birer çiçek veya şeker verir.

Birlikte resim çektirir.

Diğer yöneticiler de bu işleyişe katılabilir.

Sınıf Öğretmenlerine:

Sevgili 1.Sınıfı okutacak öğretmen arkadaşlarım. Sizlere 1. Haftada uygulayabileceğiniz etkinlikleri kısa açıklamalarla ilginize sunuyorum. Umarım yararlı olur.

Öğretmen, kendi sınıfını eğitim yılına hazırlar. Bunun için velileri eğitim günleri başlamadan önce okula davet eder. Velilerle tanışır. Onlardan çocukları hakkında kısa bilgiler alır.( Örneğin, Çocuk, okulla ilgili neler biliyor? Okulu nasıl görüyor? Okula gelme istemi var mı? Korkuları, endişeleri olan çocuklar varsa belirlenir. Yalnızlık duygusu içinde olan çocuklar., Çekingen, iletişimi iyi kuran/kuramayan, kendi başına bir günü okulda geçirip geçiremeyeceği anlaşılan çocuklar…. )

Altını ıslatma sorunu, rahatsızlıkları ve başka sorunları olan çocukların sorunlarını yazarak karşısına not düşer

Öğrenci velisini de tanır. Onlar hakkında da kısa notlar alır.

Veliler birbirleriyle tanışır.

Velilerle birlikte ilk günün programını yapar.( Çocuklar için neler ikram edelim? Onlar nasıl hareket etsinler? Sınıfı nasıl hazırlayalım? Çocuklar sınıfa girince veliler ne yapsın? …gibi.)

Sınıf annesi belirlenebilir veya seçilebilir.(Para toplama amaçlı değil)

Sınıf öğretmeni velilere; birinci sınıf eğitim/öğretimiyle ilgili bilgilendirme yapar. Velilerin yapabileceklerini anlatır. Veliler çocukların eğitiminde neler yapacaklar? Bu soruya açıklık kazandırır.

Öğrencilerin giysileri, okul çantası ,( çantaların büyük olmamasını özellikle söyler.) çanta içine konacak diğer eşyaları, beslenme ve temizlik malzemelerini, kullanacağı kalemin, defterin nasıl olması gerektiğini anlatır. (Kalemin yumuşak, ucu çabuk kırılmayan, yazı rengi siyah olması. Defterin çok parlak ve çok sayfalı olmaması)

Okula geliş ve gidişlerin zamanına uyulmasını, değişik zamanlarda gelmenin sınıf eğitimini ve disiplinini bozduğunu anlatır.

Çocuklar en az beş veya sekiz yıl aynı sınıfta olacaklardır. Veliler de, sınıf ortamındaki yaşamı süreç içinde yaşayacaktır. Bunun için; velilerin bir birlerine karşı sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ortak bir sınıf velileri kültürünü oluşturmalarına gereksinme vardır. Bu nedenle veli toplantıları, veli günleri yapılmasının yararını anlatır.

Sınıflar velilerle birlikte süslenir, çocukların beğenisine uygun hale getirilir. Sınıfta velilerinde bulanabilecekleri boş bir alan onlar için düzenlenir. Her çocuğun adı ve soyadı yazılı bir isimlik veya kokart hazırlanabilir. Çocuklar okula gelirken bunu yakalarına takar veya asarlar.

Velilerin çocuklarına güvenmelerini, okula gelirken elinden tutma, çantasını taşıma gibi durumların çok kısa zamanda sonlandırılmasını özellikle anlatır.

Sınıfın kapısı süslenir. Çocukları davet eden bir resim altına “Hoş geldiniz. Bu sınıf bizim” yazısı yazılabilir.

12 Eylül 2011 Pazartesi

Çocuklar velileriyle okula gelir. Anneleri ile birlikte sınıfa girer.

Öğretmen çocukları kapıda karşılar.Tek tek isimleriyle sınıfa alır. Hazırlanan köşeye oturtur.Onlara:“Hoş geldiniz.Ben, öğretmeniniz ………………………………………. ‘ım diyerek kendini tanıtır.Sizinle birlikte çalışacağız.Bu sınıf sizin.Derslerimizi burada yapacağız.Yazı yazacağız, kitap okuyacağız. Oyun oynayacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. Şimdi ben size bir masal okuyacağım .”gibi Konuşma yapabilirsiniz.

(Bundan sonra bir masal anlatabilir yada masalı okuyabilirsiniz.. ) Okurken çocukları gözler. Sıkılgan, heyecanlı, sabırsız ve normal tepkili öğrencileri fark eder.

Bildikleri oyunları sorar. Ortak bilinen oyunları saptar. Bir iki oyunu çocukların oynamalarını ister. Bu kısa oyun çocukların kendilerine güveni sağlayacaktır.

Sıra tanışmaya gelmiştir. Öğretmen önce kendisini tanıtır. Sıra ile çocukların da kendilerini ad ve soyadları ile tanıtmalarını ister.

Okul yönetiminin çocuklar için bir tanışma pastası hazırlamasının çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Masalar düzenlenir. Veliler ve çocuklar birlikte pasta yerler.

Öğretmen:

—Pastamıza bir ad bulalım mı? Diye sorar. Çocuklardan gelen ortak isim sınıf pastasının adı olur.(1/A sınıf pastası, Okula başladık, Sınıfı seviyoruz, İyi ki okula geldik…)

Veliler dışarıya alınır. Sınıf normal oturma düzenine dönüştürülür. Sınıfta çocuklar ve öğretmen vardır. Annesinden ayrılmak istemeyen çocuklar da anneleriyle sınıfa girer.

Öğretmen:

—Haydi, sıralara birer birer oturalım. Ayakta kalanlar siz de sıralara birer oturunuz. Başka ayakta kalan var mı? (Burada öğretmen çocukların sıraya önce oturmak isteyenleri, sonra oturmak isteyenleri, daha sonra oturmak isteyenleri, söyleyince oturanları, tereddüt edenleri, oturmak istediği arkadaşı için seçici olanları tanımaya çalışır.)

Çocuklara sınıfta bulunan eşyaların adlarını öğretmen söyler. Sınıf eşyalarıyla ilgili bir oyun oynanır.

Öğretmen:

—Şimdi ben, sınıfta bir eşyanın adını söyleyeceğim. Adını söylediğim arkadaşınız kalkıp o eşyayı gösterecek. Hazır mıyız? Her çocuk için eşya adı söylenir. Eşyanın adını bulamayan öğrenciler oyunu kaybetmiş sayılır.

Birinci gün çalışmaları kısa tutulmalıdır. Tanışmaları oyunlaştırabilirsiniz.

13 Eylül 2011 Salı

Çocuklar belirlenen saatte velileriyle okula gelir. Öğretmen çocukları sınıfta karşılar. Çocukların oturmasını bekler. Ayakta kalan öğrenciler varsa yardımcı olur. Veliler izler.

Öğretmen:

—Çocuklar, bizim bir işimiz var mı? diye sorar. Onlardan “var” yanıtını almaya çalışır. Yanıtı alınca sorar: -İşimizin adı nedir? Düşünelim. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? Onların yaptıkları işin adını söylemelerini ister.”Öğrencilik” yanıtını alınca sorar:

—Öğrenciler ne iş yapar? Söylemek isteyen çocukların adlarıyla hitap ederek konuşturur. Sorularına devam eder.

—Öğrenciler işini nerede yapar? Öğrencilerin uygun yanıtı bulmasına fırsat verir. Öğrenciler anlatır. Çocuklara yine sorar:

—Annelerimiz/babalarımız işini nerede yaparlar? Soruya yanıt veren öğrencileri dinler.

Öğretmen:

—Peki, annelerimiz/babalarımız şimdi buradalar. Onlar burada iken işlerini yapabilecekler mi? Çocuklardan yanıtlar alır. Uygun yanıtı bulunca:

—Peki, annelerimiz/babalarımız işini yapmak için ne yapsınlar? Çocukların düşünmelerini söylemelerini ister, yanıtları alır. Uygun yanıtlar gelince çocuklara sorar.

—Annelerimiz/babalarımız şimdi ne yapsınlar? Diye sorar. Yanıt:”Onlar eve ve işlerine gitsinler” diye gelince, çocuklara: Şimdi ne yapalım, anne/babalarımızı gönderelim mi? çocuklardan “ olur “yanıtını alınca, onları gönderir.

Anne, babalar sınıftan çıkarken öğretmen:

—Anne/babalarımıza güle güle derken başka bir şey daha söyleyelim mi? diye sorar. Yanıtları alır. Muhtemelen” Sizi çok seviyoruz. Güle güle gidiniz” diye hep birlikte söylerler.

Sınıfta yalnız kalan çocuklara öğretmen, sınıfı ve eşyaları, yapılacak diğer işleri konuşarak anlatmaya çalışır.

Çocuklara çeşitli sorular sorar:

……sırada nasıl oturmak istesin? İsmini söylediği çocuk anlatır. Başka bir çocuğa sorar:

……..sen sırada nasıl oturmak istersin? Bu soruyu isimleri söyleyerek birkaç çocuğa daha sorar. Öğretmen kendisi masaya oturma biçimini örneklendirir.

Öğretmen:

—Şimdi sıralarımıza çalışırken nasıl oturmamız gerekir? Bunu göstererek yapacağız. Her çocuğun oturuşu üzerinde konuşulur. Çocukları sıra ile kaldırarak oturan arkadaşlarına:

—Arkadaşınız nasıl oturuyor? Nasıl oturması gerekir? Siz ona yardımcı olur musunuz?

—Şimdi zil çalacak. Dışarıya nasıl çakacağız? ……bize dışarıya çıkışını gösterip,anlatır mısın?

Diğer çocuklara da sorularak onlara eylemli yaptırılır.

—Konuşmak, bir şey anlatmak için ne yaparız? Söz nasıl istenir? Parmak nasıl kalkar? Haydi, söz isteyelim. Parmaklarımızı böyle kaldıralım. Peki, arkadaşımız konuşurken onu nasıl dinleyeceğiz? Bu sorunun yanıtını düşünelim.

Öğretmen konuşurken çocukların kendisine, gözünün içine, yüzüne bakmasını söyler. Çocuklara dinlemeyle ilgili denemeler yaptırır.

-Şimdi …..Konuşuyor.biz onun nasıl dinleyeceğiz? Dinlerken neler yapmamız gerekiyor. Şimdi onu yapalım. Çocukların yaptıklarını gözlemler.

Sınıfta çocukların yapması ve uyması gereken kuralları oyun yolu ile, yaparak yaşayarak kazınım haline getirmeye çalışır.

Şimdi bir masalımız var. Onu okuyalım. Masalı okur.

Teneffüs zili çalar. Zil çalınca öğretmen, dışarıya çıkınca oyun oynayacaklarını, tuvalet gereksinmelerini gidermelerini anlatır.

Derse giriş.

Öğretmen:

—Biraz önce iki ayrı zil çaldı. (İki zil çalan okullar için)Birinci zil neydi? Biz ne yaptık? Çocuklara soruların yanıtlarını bulmaları istenir. Birinci zilin dinlenmeye çıkış olduğunu, ikinci zilin derse giriş olduğunu çocuklar söyler.

Öğretmen:

—Sınıftan zil çalınca nasıl çıkıyoruz? Sorusunu sorar. Çocuklara sınıftan dışarıya çıkışı eylemli olarak anlattırır. Öğretmen:

—İkinci zil neye çaldı? Dinlenme bitti, içeriye gir yanıtını çocuklardan almaya çalışır.

Öğretmen, çocuklara:

—Sınıfa nasıl girilir? Biz nasıl girdik? Sorularını sorar. Yapılması gereken davranışları eylemli olarak çocuklara yaptırır.“dinlenme “ sözcüğünü doğru olarak birlikte söylemeye çalışırlar.

Öğretmen:

—Dinlenmede neler yaptınız? Sorusunu sorar. Çocuklardan yaptıklarını anlatmalarını ister.

Öğretmen.

-Şimdi dinlenmede oynadığımız oyunlardan bazılarını sınıfta oynayalım Hatice ve Defne…………siz ne oynamıştınız?.Önce oyunu anlatınız.Nasıl oynadınız? Bize gösteriniz. Diğer çocuklara da benzer çalışmalar yaptırılır.

Öğretmen:

—Şimdi masalımız okuyalım. Masalı okur. Masalın sonunda:

—Bugün, bu kadar. Şimdi annelerinizle eve gideceksiniz. İyi günler.

14 Eylül 2011 Çarşamba

Çocuklar sınıfa girer. Öğretmen:

—Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Evde neler yaptınız? Annenize neler anlattınız? Çocukları yaptıkları hakkında konuşturur.

Öğretmen:

—Bugün yeni bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Okulumuzu gezip, tanıyalım mı? Sorusuna çocukların görüşlerini alır. Okul hakkında neleri bilip bilmediklerini konuşturarak öğrenir.

—Okulumuzu birlikte gezelim. Neler var. Önce birlikte dışarıya çıkalım. Gezimize buradan başlayalım. Burası zemin kat. Bu katta neler var? (Birinci ve ikinci katlarda neler var? Yada bölüm binaları varsa onlarla başlanır, tüm bölümler tanıtılır. Müdür ve diğer yöneticilerin odaları nerede? Öğrenci tuvaletleri nerede? Öğretmenler odası nerede? Bu sorular okul gezildikten sonra yanıtlanır.) Gezi sonrasında sınıfta şu tür bir çalışma yapılabilinir

—Okulu gezdik. Geziye önce nereden başladık? Sonra nereyi gezdik? Ondan sonra nereye gittik? En sonra nereyi gördük? Soruları ile yapılan gezi ve tanıtımın anlatımı yaptırılmaya çalışılır.

Tuvaletlerin kullanımı üzerinde durulur. Tuvalet ihtiyacımız geldiğinde ne yapmalıyız? Dinlenmede bu ihtiyacımızı gidermemiz için zaman ayırmanın gerektiği konuşulur.

WC’ ye sınıfça gidilir. Önce kızlarla Kız WC leri, Erkek öğrencilere ait WC. lere gidilir. Tuvaletin yapılması konuşulur. Sonra yapılması gereken işler, sifonun çekilmesi, lavobada ellerin sabunla yıkanması üzerinde örnek gösterilir.

Öğretmen:

Bugün neler yaptık? Sorusunu sorar. Çocuklardan anlatmalarını ister.

Öğretmen:

—Bugünün masalını okuyalım. Bu masalı oyunla anlatalım. Çalışmaya çocukların katılmasını ister.

Günün çalışması biter.

Öğretmen:

—Şimdi evlerinize gideceksiniz. Annesi burada olanlar anneleriyle gidecekler. Servisle gidecek olanlar sıraya girecek, benimle gelecek. İyi günler.

15 Eylül 2011 Perşembe

Çocuklar sınıfa girer. Öğretmen onlardan sonra girer. Çocuklara: ”Günaydın” der. Çocukların vereceği yanıtı öğretmen bekler.

Öğretmen:

—Ben biraz önce sınıfa girdim. Size” günaydın” dedim. Ben bu sözcüğü söyleyince siz de bana.” Sağ ol “ veya “ günaydın “ diyebilirsiniz. Hangisini demek istersiniz? Öğrencilerin görüşlerini alır.

Öğretmen:

—Hoş geldiniz. Gününüz nasıl geçti? Evde annenize/babanıza neler anlattınız? Sorularını sorar. Çocukların anlatımlarını dinler.

—Dün neler yaptık? Sorusunu sorarak, yapılanları çocukların anlatmalarını ister. “Bugün neler yapabiliriz?” sorusu ile günün planlamasını çocuklarla birlikte hazırlamayı dener.

1-Bugün, CD’den bir film izleyeceğiz. Film nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl sona erdi? Çocuklar anlatımlar yapacak.

2-Bir oyun öğreneceğiz. Oyun oynarken oyun kurallarına uyma kuralları üzerinde duracağız.

3-Bir şarkıyı öğrenmeye alışacağız. Önce bildiğimiz şarkıları söyleyeceğiz. Sonra …………………………….şarkısını öğreneceğiz.

4-Okula gelirken getireceğimiz çanta ve eşyalar neler olacak?

Bunlar üzerinde konuşacağız. Yarın okula çanta, beslenme çantası, defter, kalem ve diğer eşyalarımızla birlikte geleceğiz. Gelirken etiket ve kaplık kâğıdı getireceğiz.

Bu etkinlikler sıra ile yapılır. Her etkinlik bir ders saatini kapsayacak biçimde planlanır. Etkinlikler dört ders devam eder.

Öğretmen:

—Bugünümüz bitti.”Güle güle “Yarın yine annelerinizle birlikte geleceksiniz.

16 Eylül 2011 Cuma

Çocuklar sınıfa girer. Öğretmen onlara “günaydın” der. Günlerinin nasıl geçtiğini, neler yaptıklarını sorduktan sonra bugünün planlamasına geçer.

—Bugün neler yapacağız? Siz neler yapmamızı istiyorsunuz? Sorularıyla öğrencilerin görüşlerini alarak günün planlamasına katılmalarını sağlar.

1-Çocukların okuyacağı kitaplar üzerinde konuşma.

2-Kitapların çocuklara dağıtılması.

3-Kitapların tanıtılması

4-Kitapların kaplanması (bu etkinliği yapamayabilirler başka bir yöntem deneyebilirsiniz, yada velileri de işin içine katabilirsiniz.)

5-Kitap ve eşyaların çantaya yerleştirilmesi

Öğretmen:

—Bu yıl sizin okuyacağınız kitapları biliyor musunuz? Çocukların konuşmalarını,.kitapların adlarını söylemelerini,bilenlerin anlatmalarını ister. Kaç kitapları olacağını sorar.

Veliler sınıfta öğrencilerle birliktedir.

Öğretmen:

—Çocuklar, şimdi size bu yıl okuyacağımız kitapları dağıtacağım. Önce kitaplarımızı tanıyalım. Kitapları gösterir. Adlarını söyler. bir kaç anne sınıfa getirilmiş olan kitapları çocuklara dağıtır.

Öğretmen:

—Bunlar kitaplarımız. Bu kitaplarla çalışacağız. Okumayı-yazmayı öğreneceğiz. Şimdi kitaplarınıza bakın, içinde neler var, neler görüyorsunuz. Bunlar üzerinde biraz konuşalım.

Öğretmen:

—Çocuklar, şimdi kitaplarımızı kaplayacağız. Annelerimiz de bize yardımcı olacak. Ben bir kitap nasıl kaplanıyor? Bunu göstereceğim.

Öğretmen:

—Kitaplarımızı ve diğer eşyalarımızı çantalara koyalım. Nasıl koyalım?

Öğretmen bir iki çocuğun kitap ve diğer eşyalarını çantaya yerleştirir. Ancak çantaya kitap ve eşyaların hepsi yerleşmez.

Öğretmen:

—Çocuklar, çantamız kitap ve eşyalarımızı almadı. ne yapacağız? Diye sorar. Çocukların görüşünü alır. Velileri de görüşe katkı koymaları için konuşturur. Her gün tüm kitapların getirilmemesi gerektiği üzerinde durulur.

Öğretmen:

—Çocuklar pazartesi okulumuz açılıyor. Sizden büyük abla ve ağabeyleriniz de okula gelecek. Okulda tören yapılacak. Sonra sınıflara gireceğiz

—Günümüz ve tanışma haftamız bitti.

—“Size başarılar diliyorum.”diyerek hafta bitirilir.

Hamdi ARIK

Rehberlik ve Psikolojik Danışman

banner47
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner14