Öğretmenlerin Hizmet Puanını Yaptıkları Hangi Hizmetler Nasıl Etkiliyor?

Öğretmenlerin hangi durumlarda hizmet puanları nasıl etkileniyor? Öğretmenlerin yer değiştirme ve öğretmen atamalarında görev yaptıkları hizmet alanları ve bu alanlardaki çalışma süreleri esas alınarak hesaplanan “hizmet puanı” da önem arz edebilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan belirlemelere göre,  aday öğretmenlere/öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında, çalıştıkları yere göre değişen hizmet puanları verilmektedir.

Öğretmenlerin (aday öğretmenler dahil) hizmet puanı, çalışma sürelerinin yanı sıra çalıştıkları eğitim kurumunun bulunduğu hizmet bölgesine ve hizmet alanına göre de değişiklik göstermektedir.

Öğretmenler hangi bölge ve alandan dolayı ne kadar hizmet puanı alıyor?

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken, görev yaptıkları eğitim kurumunun bulunduğu hizmet bölgesine ve hizmet alanına göre belirlenmiş puanlar dikkate alınmaktadır. Bu puanlar, o hizmet bölgesindeki çalışma yılı ile çarpılarak öğretmenin “hizmet puanına” ulaşılmaktadır.

Öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarının bulunduğu iller 3 hizmet bölgesine ayrılmış ve eğitim kurumları da 6 gruba (hizmet alanına) ayrılmıştır.

HİZMET PUANI

HİZMET ALANI

HİZMET BÖLGESİ

1. BÖLGE

2. BÖLGE

3. BÖLGE

1. hizmet alanı

10 puan

12 puan

14 puan

2. hizmet alanı

11 puan

13 puan

16 puan

3. hizmet alanı

12 puan

14 puan

18 puan

4. hizmet alanı

14 puan

18 puan

22 puan

5. hizmet alanı

16 puan

20 puan

26 puan

6. hizmet alanı

18 puan

22 puan

30 puan

Hizmet bölge ve alanları bakımından belirlenmiş olan puanlar, o yerdeki çalışma 

süresi (yıl) ile çarpılarak “hizmet puanı” elde edilmektedir. Yıldan artan her ay için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınmakta, aydan artan süreler ise hesaplamada dikkate alınmamaktadır.

Bazı öğretmenlerin hizmet puanına ilave puan ekleniyor

Bazı öğretmenlerin hizmet bölge ve alanına göre belirlenen hizmet puanları artırılarak hesaplanıyor.

-Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin tablodaki hizmet puanlarına 12 puan, erkek öğretmenlerin tablodaki hizmet puanlarına ise 6 puan ilave edildikten sonra, hizmet süreleriyle çarpılıp hizmet puanları hesaplanmaktadır.

-Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmektedir.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğü gereği görev yapan öğretmenlerin, zorunlu hizmet alanlarındaki azami çalışma sürelerini aşan görev sürelerinden dolayı, görev yapmakta oldukları hizmet alanı puanı ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için ise %100 artırılır.

Öğretmenlerin geçirdiği bazı sürelerin hizmet puanında değerlendirilmesi

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken;

**MEB’e bağlı resmî eğitim kurumlarında; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen sürelerin tamamı görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Vekil öğretmenlik ile usta öğreticilikte geçirilen süreler, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler, ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Devlet memuru statüsünde geçirilen süreler ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Aylıksız izne ayrılmak suretiyle sendika yöneticiliği yapanların aylıksız izinde geçirdikleri süreler, askerlikte geçirilen süreler, özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler (ödenen sigorta prim gün sayısı kadar) görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**MEB merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu görev süreleri, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**MEB taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu görev süreleri, fiilen görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu görev süreleri, geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**MEB dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

**Aylıksız izne ayrılarak sendika yöneticiliği yaparak geçirdikleri süreler ile askerlikte geçirilen süreler hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

**Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

Öğretmen için hizmet puanının önemli olduğu durumlar

Öğretmenler hakkında bazı işlemler yapılırken, hizmet puanının üstünlüğüne (bazı işlemlerde düşüklüğüne) bakılmaktadır.  Hizmet puanının öğretmenler için önemli olduğu durumlardan bazıları şöyle:

-Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmada

-Spor ve güzel sanatlar liselerine yeniden atanmada

-Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresini tamamlayanların başka yere atanmasında

-İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde ve başka yere atanmasında

-Tercihe bağlı Yer değiştirmelerde

-Yeni açılan eğitim kurumlarına atanmada 

-Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmelerde

Kaynak: Memurunyeri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol