ÖĞRENCİLERİN DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ

Uluslararası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı-OECD tarafından üye ve ortak ülkelerde her üç yılda bir düzenli olarak örgün eğitimde öğrenim gören 15 yaş grubu öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında almış oldukları eğitimi; günlük yaşantılarında kullanım becerilerini ölçmeye yönelik düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) çalışmasında, her dönem farklı bir alan ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Ülkemizin 2003 yılından itibaren düzenli olarak yer aldığı çalışmada 2003 ve 2012 döngüleri ağırlıklı olarak matematik alanı üzerine gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada, PISA 2012 uygulamasında ülkemiz öğrencilerine ait duyuşsal özelliklerin matematik dersini öğrenme üzerindeki etkisi, uygulama sonucuna dayalı olarak incelenmektedir.

Çalışmanın gerçekleştirilmesinde, bu alanda yapılmış diğer araştırmalardan elde edilen sonuçlardan, MEB tarafından hazırlanmış matematik öğretim programlarından ve basında yer almış akademik makalelerden yararlanılmıştır. Kaynak taraması niteliğinde olan çalışmamızdan anlaşılacağı gibi; öğrencilerin duyuşsal özelliklerinden olan özyeterlilik ve kendine güven olgusunun matematik alanında öğrenme üzerinde etkili olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de öğrencilerin duyuşsal özellikleri ile matematik performansı üzerindeki açıklayıcılıkları manidar olmakla birlikte aralarındaki ilişki çok düşüktür.

Matematik özyeterliliği yüksek olan öğrencilerin alana yönelik daha fazla çaba sarf etmelerinden dolayı akademik başarılarının yüksek olduğu görülürken; genel olarak bakıldığında öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum içinde olmalarına rağmen matematik dersindeki başarı oranlarının düşük kaldığı saptanmıştır. Bu sonuç ise öğrencilerin matematiğe yönelik tutum puanları ile matematik başarı puanları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak; öğrencilerimizin matematiğe karşı endişe düzeylerini düşük, öz yeterlik düzeylerini yüksek tutacak ortamların sağlanması durumunda ülkemizin PISA matematik okuryazarlığı puanları daha da yükselecektir

Klavuzun tamamı için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol