Öğrencileri Odak Alan Öğretmen Neler Yapmalı?

1.Öğrencileri yeni durumlara alıştırır. Bunun için öğretim yılı başında öğrencilerle birlikte yapacakları dersin amaçlarını, yaşamdaki yerini belirler. Dersi hangi konular; deney, gözlem, gezi, araştırma, inceleme ve benzerleriyle amacına ulaştıracağını kararlaştırır. Konuları en iyi nasıl öğretebileceğini, düzenli ve verimli çalışma yollarını belirler. Derste hangi kaynak, kitap, kişi ve kurumlardan nasıl yararlanacağını saptar. Sınıf, ev ve dönem ödevlerinin neler olacağını, ne zaman ve nasıl yapılacağını saptar.

2.Her öğrencinin kişisel gelişimini sağlayan bir öğrenim ortamı hazırlar. Sınıfta ve sınıf dışında ilişkilerin sevgi ve saygıya dayandırılacağını; herkesin düşünce ve duygularını içtenlikle ortaya koyabileceğini; ayırım gözetilmeksizin her öğrencinin değerli bir varlık olarak görüleceğini öğrencilerine duyurur. Her öğrencisinin kendini geliştirmesi, kendi kararlarını kendisinin vermesi ve bu kararlarının sorumluluğunu taşıması için yardımcı olacağını bildirir.

3.Ders konularından çok, öğrencilerin kişilik gelişimine önem verir. Ders konularının öğrenilmesi çabalarına, öğrencinin kişilik gelişimine katkısı olan birer etkinlik olarak bakar. Ders içi ve ders dışı eğitici grupsal etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve değer yargılarını, toplumsal ilişkilerdeki güçlü ve eksik yanlarını tanımalarına ve bu konulardaki eksikliklerini gidermelerine yardımcı olur.

4.Öğrencilerini gözlemlemeye, incelemeye ve tanımaya özen gösterir. Öğrencilerini her ortamda gözlemler. Öğrencilerin bir daldaki başarısına ya da başarısızlığına bakarak ona ilişkin bir yargıda bulunmaz. Değişik alanlara ilişkin başarı durumlarını inceler. Bu yaklaşımla onların ilgi alanları, tutumları, değer duyguları, çalışma alışkanlıkları, toplumsal ilişki biçimleri gibi özelliklerini tanır. Belirlediği sonuçları, öğrencileriyle paylaşır ve o andaki durum olarak öğrenci gelişim dosyasına geçirir. Görevini, öğrencilerin davranışlarını pek çok etkenin belirlediği bilinci ile sürdürür.

5.Öğrencilerinin derse ilişkin sorunlarının yanı sıra başka sorunlarına da eğilir. Öğrencilerinin sorunlarıyla yakından ilgilenerek onların özgüvenlerini ve özsaygılarını güçlendirmeye çalışır. Duygusal sorunlarını çözüme kavuşturmalarına yardımcı olmakla onların başarılarının önündeki önemli bir engeli kaldırmış olur.

6.Özel yardıma gereksinimi olan öğrencilerle ilgilenir. Özel yardımı gereksinen öğrencilerin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden; burada sorun çözülemezse daha üst kurumlardan yardım almaları için gerekli girişimlerde bulunur.

7.Her fırsatta öğrencilerinin aileleriyle görüşür. Öğrencilerini kendilerine tanıtmak amacıyla onları tanımada ve sorunlarını çözmelerine yardım etmede anne babalarından da yeterince yararlanma gereğini duyar.

8.Sınav sonuçlarını, öğrencilerin yalnızca yetenek ve başarılarını saptamaya yarayan veriler olarak değil, onların kişisel gereksinimlerini ve karşılaştıkları engelleri tanımaya yarayan veriler olarak da değerlendirir. Öğrenci başarılarının yalnızca sonuçlarıyla ilgilenmez; o sonuçların alınmasına yol açan nedenlere de eğilir. Her öğrenciyi, onların sahip olduğu olanakları, bireysel özellikleri de göz önünde tutarak değerlendirir.

9.Dersiyle ilgili eğitsel ve mesleksel rehberlik de yapar. Okulda meslek rehberliğini, en ekonomik biçimde, dal öğretmenlerinin yapabileceği bilincini taşır. Öğrencilerinin, dersiyle ilgili mesleklerin konusu ve etkinlik alanı, gerektirdiği yetenek ve ilgiler, eğitimi, çalışma koşulları, iş olanakları ve sağladığı kazanç konularında bilgilenmelerini sağlar. Bununla meslek tanıtımının yanı sıra, öğrencilerin okudukları konularla yaşam arasındaki bağları da kurmuş olur.

10.Rehberlik ve psikolojik danışma görevlileriyle işbirliğine ve onlardan yararlanmaya önem verir. Okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeniyle sürekli işbirliği yapar. Onlarla bilgi alışverişinde bulunarak öğrencilerinin sorunlarını ağırlaşmadan çözmeye çalışır. Böylece “öğretmenin rehberlik programındaki yerinin yaşamsal olduğunu” da kanıtlamış olur.

Rasim Bakırcıoğlu

EPH Bilim Uzmanı, Yazar

Eğitimpedia

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13