Milli Eğitim Bakanlığından Yıl Sonu Yapılacak İş Ve İşlemler Hakkında Resmi Yazı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2019-2020 Eğitim öğretim yılı corona salgını nedeniyle diğer senelerden daha farklı bir şekilde bitti. MEB tüm okul ve kurumlara 2020 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte yapılacak iş ve işlemler hakkında resmi yazı yolladı


İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanları ile ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

MEB'den yıl sonu işlemlerine dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim kurumlarında sene sonu yapılacak iş ve işlemlerine dair 09.06.2020 tarihli yazısı
İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanları ile ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.


1- 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yaşanılan Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde Bakanlığımızca yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine yönelik ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi" başlıklı ek 1 inci maddesi gereği birinci dönem puanı bulunan tüm öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden bir üst sınıfa geçmelerine ilişkin işlemler gerçekleştirilmiştir.

2- İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilerin sınıf geçme durumlarına ilişkin ilgi (c) Makam Olur'u kapsamında düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda okul müdürlüklerince ekte gönderilen "Bilgilendirme Metni" kapsamında iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir.


3- İlgi (a) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-OkulYönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek, Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

4- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (a) Yönetmeliğin 82 nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılabilecektir. Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise ilgi (a) Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkraları ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hükümleri gereği açılacak olan yaz kulüpleri ile karşılanabilecektir.

5- Okul yönetimlerince mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

6- 2020 Merkezi Sınava ve İOKBS'ye katılanların iş ve işlemleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Valiliklere gönderilen 29.05.2020 tarih ve 34878943-480.01-E.7243831 sayılı yazısı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

7- 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilgi (b) Yönerge doğrultusunda yürütülen İlkokullarda Yetiştirme Programı eğitimlerinin ilgi (d) yazı ile durdurulması nedeniyle Mayıs ayının ikinci haftasında uygulanması gereken Öğrenci Değerlendirme Aracı, yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin başlamasını müteakip uygulanacaktır. Bu çerçevede Öğrenci Değerlendirme Aracının dağıtımı Bakanlıkça gerçekleştirilecek olup program kapsamında eğitim alan öğrencilerin takipleri sağlanarak uygulamaya yönelik gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

8- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmi/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.


9- Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemine veri giriş (algısal yarar anketleri ve okul mevcut durum veri girişleri) işlemlerinin, veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

10- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yılsonu başarı puanı olarak kabul edildiğinden 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacaktır.

11- Koronavirüs (COVID-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin göz önünde bulundurulması, ilgili Makamlar tarafından alınan tedbirlere riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Eki için tıklayınız.

Mustafa Safran

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol