Milli Eğitim Bakanlığından Öğle Arası Nöbet Görevini Yerine Getirmeyen Öğretmenler Hakkında Görüş Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığından Öğle Arası Nöbet Görevini Yerine Getirmeyen Öğretmenler Hakkında Görüş Yazısı

Öğretmenlerden üyesi oldukları sendikaların aldığı kararlara dayanarak öğle arasında nöbet görevini yerine getirmeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği konusunda MEB görüşünü bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 45512797-45.01-E.439920 sayılı Nöbet Görevi konulu 8 Ocak 2019 tarihli resmi yazıda ''Adana İli Yüreğir İlçesi Şehit Ali Gaffar Okkan İlkokulunda görev yapan öğretmenlerden üyesi oldukları sendikaların aldığı kararlara dayanarak öğle tatilinde nöbet görevini yerine getirmeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceğine ilişkin 24 Kasım 2018 tarihli ve 39795285-903.99-E.22549276 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi başlıklı 44'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; ''İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.'' hükmü yer almaktadır. Bu maddede bahsi geçen ''gün süresince'' ibaresi öğle arasını da kapsamaktadır.

Nöbetlerde uyulması gereken esaslar ise aynı maddenin onuncu fıkrasında ''Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.'' hükmü ile düzenlenmiştir.

Ayrıca Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 26 Aralık 2018 tarihli ve 83203306-45.99-E.25010345 sayılı yazısında da ifade edildiği üzere; müdür yardımcısı ve öğretmenlerin öğle arası nöbet görevleri düzenlenirken; nöbet görevinin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, nöbet görevinin bu görevi yerine getiren öğretmen ve müdür yardımcılarının temel insani ihtiyaçlarının dikkate alınarak düzenlenmesi ve özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu sürelerde nöbet görevinin dönüşümlü olarak yapılmasına imkan tanınması, nöbet görevine verilen aralar nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmeyeceğinden, nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin tam olarak ödenmesi hususlarına da özen gösterilmesi gerekmektedir.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 26.12.2018 tarih ve 25010345 sayılı "Nöbet görevi" konulu yazısı ile önceki görüşlerin aksine; "öğle arası nöbetlerinde öğretmenlerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ara verileceği, bu aralar nedeniyle nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemiş sayılamayacağını ve dolayısıyla nöbet için öngörülen ücretin tam olarak ödeneceği" bildirmişti.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol