Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Yılı Okulda Staj Çalışması ve İkinci Dönem Sınav Uygulamaları

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : E-90757378-250.01-23224086 29.03.2021
Konu : Okulda Staj Çalışması ve
 İkinci Dönem Sınav Uygulamaları
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
 b) 12.03.2021 tarihli ve E-90757378-250.01-22301929 sayılı yazımız.
 c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-22912488 sayılı  yazısı.
Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve Covid-19 salgını nedeniyle işletmelere gidemeyenler ile işletme koşulları uygun olmadığından işletmelere gönderilemeyenlerin ilgili mevzuat hükümleri gereği yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmaları ile ilgili ilgi (b) yazımızda gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Ancak, Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda “düşük, orta, yüksek ve çok riskli”
olarak sınıflandırılan illerimizde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmeler göz önünde bulundurularak ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi kapsamında resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında sınav uygulamalarına ilişkin ilgi (c) yazıda yer alan açıklamalar doğrultusunda
okulda yapılan staj çalışması, ikinci dönem sınav uygulamaları ile yoğunlaştırılmış eğitim uygulanan okullardaki iş ve işleyişine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1-Bakanlığımızca yayımlanan çalışma takvimine göre ders kesiminde herhangi bir değişiklik bulunmadığından ilgi (b) yazıya göre ders programları dışında 40 iş günü olarak tamamlanması gereken stajın okulda yapılması halinde staj süresinin 30 dakika üzerinden değerlendirilmesi,
2) İlgi (c) yazıda “2- Ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında birinci döneme ilişkin sınavlarını tamamlayıp ikinci döneme ilişkin sınavları başlatmış ve 26 Mart 2021 tarihinde sona erdirecek okulların mevcut uygulamalarını belirtilen takvimde tamamlaması,” ifade edildiğinden bunun mümkün olamadığı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında hazırlık, 9, 10 ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ikinci dönem sınavlarının 03 - 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında tamamlanması,
3) İlgi (a) Yönetmeliği 63 üncü maddesi kapsamında işletmelerde yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulayan okulların işletmelerde mesleki eğitimi için öğrenci yerleştirme işlemlerinin; ikinci dönem sınavlarını tamamlayan okullar il çalışma takvimine göre, ikinci dönem sınavlarını tamamlamayanların ise 03 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yapılacak planlamaya göre sınavların bitimini takip eden hafta başında veya 28 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılması,
a) Özel program ve proje uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından protokol
kapsamındaki yoğunlaştırılmış eğitim uygulaması ile ilgili olarak; ilgili okullarda halen yapılmakta olan “İşletmelere Gönderilecek Öğrenci Seçimine” ilişkin mülakatlara devam edilmesi ve beceri eğitiminin başlatılacağı tarihe ilişkin protokol tarafına da Valiliklerce (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) bilgi verilmesi,
Bu belge güvenli
Adres : Atatürk Blv No: 98 06648 Kızılay/ANKARA
elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Telefon No : 0 (312) 413 12 44 Unvan : Şef
 E-Posta: mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr
 Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
İnternet Adresi: www.meb.gov.tr Faks:3124251967
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5496‐b9ff‐366a‐aa8a‐d2cd kodu ile teyit edilebilir.
b) Protokol kapsamındaki okullarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 10. Sınıflarda uygulanan
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Çerçeve Öğretim Programları dikkate
alınarak; bu sınıf seviyesinde işletmelerde beceri eğitimine gidecek öğrencilerin işletmeler tarafından tüm
temel becerileri kapsayacak şekilde eğitim programı düzenlemesi ve ilgili okulla iş birliği içinde eğitim
öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
c) 11 ve 12 nci sınıf öğrencilerinin ise öğrenim gördükleri alanın ilgili dalı dikkate alınarak
işletmelere yerleştirilmesi, Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında işletmelere
gidemeyen öğrencilerin alanın bir önceki sınıf seviyesindeki temel becerilerine öncelik verilerek eğitim
öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim
ve öğretim ile ilgili iş ve işlemlerde tereddütlerin yaşanmaması ve uygulamada birliğin sağlanması
amacıyla hazırlanan ve http://mtegm.meb.gov.tr/www/sss.php adresinde yayımlanan "Yüz Yüze
Uygulama Eğitimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular"da yer alan açıklamalar, ilgi (a) Yönetmelik, ilgi
(b) ve (c) yazılar ile ilgili mevzuat hükümleri ve Bakanlığımızca yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim
sürecine ilişkin yapılan/yapılacak açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda
gereğini rica ederim.
Kemal Varın NUMANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
B Planı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol