"Milli Eğitim Bakanlığı: 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu" yayınlanmıştır.

Milli Eğitim Bakını İsmet Yılmaz'ın sunumuyla

Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde 2023
Türkiye vizyonunu gerçekleştirecek insan kaynağının yetiştirilmesi görevi ve
sorumluluğu Millî Eğitim Bakanlığının olduğu kadar tüm eğitim paydaşlarının
omuzlarındadır. Bu çerçevede, büyük ve güçlü 2023 Türkiye’sini inşa etme
sürecinde olan ülkemiz her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük ve önemli
hedefler belirlemiş durumdadır. Eğitim alanındaki hedefler Bakanlığımız
vizyonunda “Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi”
ifadesi ile vücut bulmuştur. Bu bağlamda, Bakanlığımız 2015- 2019 Stratejik
Planında, eğitim ve öğretime erişimin yanı sıra eğitim ve öğretimde kalitenin
artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ana temalar olarak belirlenerek
yenilikçi ve dinamik bir millî eğitim sistemi oluşturma azim ve kararlılığı ortaya
konmuştur. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretime
eşit şartlar altında erişmesi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı
kazanması, girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık,
öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi ilk önceliğimiz olmaya devam etmektedir.
Eğitim, ülkemizin yarınını şekillendiren en önemli unsur; insana dair yapılacak yatırımların en değerlisi olduğu için 2002 yılından bu yana
ülkemizde en öncelikli gelişim alanlarından biri olmuştur. Bu süreçte on iki yıllık kademeli ve zorunlu eğitime geçişle birlikte okullaşma oranları artmış,
eğitimi çağın teknolojisi ile buluşturmayı amaçlayan FATİH Projesi ve EBA gibi teknolojik alt yapı yatırımları sayesinde eğitim ve öğretimin kalitesinin
geliştirilmesi adına önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Atanan rekor sayıda öğretmen ve bu öğretmenlerimiz için gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler
sayesinde Bakanlığımız insan kaynağı hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirilmiştir. Bakanlığımıza ayrılan bütçe kaynaklarının artışı ve yapılan yüz
binlerce derslik sayesinde de fiziki ve mali altyapımız güç kazanmıştır. Bakanlığımızın 2017 yılında, Kalkınma Planı, Hükümet Programı gibi üst politika
belgeleri ile Stratejik Planı ve Performans Programı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı bu rapordaki faaliyetler ve gösterge
gerçekleşmeleri incelendiğinde sağlanan ilerlemelerin önemi ve büyüklüğü bir kez daha anlaşılacaktır

Millî Eğitim Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol