Mesleki Fen Liseleri Açılmalıdır

Çünkü yıllardır Meslek Lisesi açılmamaktadır. Artan nüfus hızıyla bağlantılı olarak lise çağındaki gençlerin sayısı da artmıştır. Bu gençler SBS puanlarıyla yerleşemedikleri Anadolu statülü okullar nedeniyle velilerinin bari çocuğum iş sahibi olsun düşüncesiyle Meslek Liselerini tercih etmişler. Böylelikle Meslek Liseleri ilk defa öğrenci tercihlerinde genel liselerin önüne geçmiştir.

Meslek Liselerindeki öğrenci artışının nedeni öncelikle öğrenci velilerinin bu düşüncesidir. Diğeri ise Meslek Lisesi sayısının yıllardır artmamasıdır. Bunlardan dolayı Meslek Liselerindeki öğrenci patlaması katsayı kararına bağlı değildir.

Ülkemizde ortaöğretime SBS puanlarıyla öğrenci yerleştirme modeli uygulanmaktadır.

Öğrenciler bu tercihlerinde genel olarak;

1-Özel Okul ve Kolejler

2-Fen Liseleri

3-Sosyal Bilimler Liseleri

4-Anadolu Öğretmen Liseleri

5-Anadolu Liseleri

6-Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

7-Sağlık Meslek Liseleri

8-Anadolu Teknik Liseleri Anadolu Kız Teknik Liseleri

9-Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Kız Meslek Liseleri,

Anadolu Tarım Meslek Liseleri, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu İletişim Meslek Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Tarım Meslek Liseleri

Sıralamasını yapmaktadırlar. Bu tercihlerinden hiç birisine yerleşemeyenler ise Meslek Liselerini tercih etmektedirler.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi mi? Sorusunun cevabını vermek için bazı istatistiklere bakalım;

Türkiye Eğitim istatistikleri 2006-2007 yıllığına göre; Türkiye'de 7934 orta öğretim kurumu ve 4244 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu bulunmaktadır.

Türkiye Eğitim istatistikleri 2008-2009 yıllığına göre; Türkiye'de 8675 orta öğretim kurumu ve 4622 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu bulunmaktadır.

Türkiye Eğitim istatistikleri 2008-2009 yıllığına göre; orta öğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısı; 3.837.164, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarındaki öğrenci sayısı ise 1.565.264 tür.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarındaki öğrencilerin 2,45 katı orta öğretim kurumlarında okumaktadır.

2010 yılında Genel Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi ile bazı liselerde Meslek Liselerine dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm Meslek Liseleri sayılarında ciddi artış sağlamakla birlikte atölyeleri, laboratuarları bulunmayan Meslek Lisesi modeline geçilmiştir. Şimdiden bu okulların donatımlarının tamamlanması bahçelerine atölye ve laboratuarların kurulması gerekmektedir.

Yukarıda verdiğimiz istatistikî bilgilerin 3 yıl sonra gerçek değerlerine ulaşacağı da muhakkaktır.

Avrupa birliği ülkelerine baktığımızda;

"İncelenen ülkelerde temel eğitimin üzerine tamamlayıcı eğitim verme yönünde bir eğilim vardır. Bu eğitimin üzerine yüksek öğretim olanağı tanınırken programlar arasında yatay ve diye geçişlere geniş ölçüde yer verilmiştir. Almanya'da gençlerin büyük çoğunluğu % 80'i meslekî eğitime devam ederken, Yunanistan'da bu oran % 34'e, Türkiye'de % 44'e düşmektedir.

Meslekî eğitimin gelecekteki önemini kavramış olan AB ülkelerinde eğitime verilen önem, kamu eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payından da anlaşılmaktadır. Bu alanda en yüksek oran İsveç tarafından ayrılırken, Almanya, Fransa tarafından da meslekî teknik eğitime büyük oranda kaynak ayrılmaktadır. Bu oran İspanya'da 4,4'e Türkiye'de ise, 3,3'e kadar düşmektedir." (Milli Eğitim Dergisi Sayı 155-156)

Genel olarak Avrupa birliği ülkelerinde Teorik öğrenim gören öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oran %70 iken meslekî ve teknik eğitim görenlerin oranı %30'dur.

Bu oranların tersine döndürülmesi için Meslekî teknik eğitimden üniversite ve yüksek okullara geçişte getirilen güçlüklerin giderilmesi, mezunların istihdamının sağlanması,

Genel eğitimden meslekî eğitime geçişin düzenlenmesi gerekmektedir.

Peki, bu nasıl yapılmalıdır.

Ülkelerin kalkınması üretimle mümkündür. Üretim yapacak olan insanların yetiştikleri okullar ise meslekî ve teknik eğitim veren okullardır.

Ülkemizde başarı sıralamasına göre en az başarılı öğrenciler mesleki ve teknik eğitimini seçmektedirler.

En başarılı olanlar kolej ve fen liselerini seçmektedirler. Ülkemizdeki sistem değiştirilerek bu öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi seçmelerinin yolu açılmalıdır.

Fen lisesine gidebilecek bir öğrencinin mesleki ve teknik eğitimi seçmesi demek öğrencinin seçeceği branşta başarısıyla, farklı yaklaşımlarıyla yeni arayışlara girmesi neticesinde farklı sonuçlar alabilir.  Ülkemiz; üretimi düşünen başarılı insanlarıyla farklı yerlere gelebilir.

Bunun yolu meslek lisesine gidecek öğrencinin teşvik edilmesiyle olacaktır. Teşvik bu okullarda okuyan öğrencilerin kazandıkları teknik üniversitelerde burslu okutulmaları, işyeri açmalarında, ARGE çalışması yapmalarında teşvik edilmeleriyle mümkün olacaktır.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi mi?

Eğer Meslek Lisesi Memleket Meselesi ise, bu ülkenin kalkınması üretimle olacak ise, başarılı öğrencilerin fen lisesine gitmeleri daha başarısızların meslek liselerine gitmeleri üzerine kurulu olan bu sistem tersine döndürülmelidir.

Artık Anadolu Lisesi açılmasından vazgeçilmeli Meslek Liseleri açılmalı, Eski okullar, yeni gelişen teknolojilere uygun ek bölümlerle zenginleştirilmelidir.

Bunun yolu meslek lisesine başarılı öğrenciyi çekmekle olur. Meslek lisesindeki öğrenciye kendi alanında tercih ettiği yüksek öğretim programına ek puan verilmelidir. Bu puan cazip olmalı ki Elektrik Mühendisliğini düşünen öğrenci ilköğretimden itibaren fen lisesini değil meslek lisesini düşünmelidir.

Meslek lisesi mezunlarının istihdamının sağlanması için destek verilmesi işyeri açabilmeleri için kredi olanakları sağlanmalıdır.

Meslek Liseleri kurban edilmemelidir. Mesele katsayı meselesi değildir. Mesele emeğin, üretimin, ARGE'nin desteklenmesi, yeni buluşlar yapma meselesidir. Bu fen lisesini tercih eden öğrencinin Meslek lisesini tercih ettirilmesinin yolunu bulmakla gerçekleşecektir.

Model proje olarak; her ilde, büyük illerde birden fazla olarak toplam 100 Mesleki Fen Lisesi kurulmalı her ilde farklı bölümler donatılmalı ve bu bölümlere o illerin en başarılı 100 öğrencisi seçilerek en son teknolojik imkânlarla eğitilmeli devamında üniversite ve yurt dışı eğitimi sağlanmalıdır. Buradan mezun olacak yetişmiş 10.000 bin öğrencinin 2023 Türkiye'sin de endüstriyel hayatımıza katacağı değişiklikler, meydana getirecekleri yeni fikirlerle Türk Mucizesi gerçekleştirilecektir.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi mi? Sorusunun cevabı, Memleket Meselesi değil olsa gerek, çünkü onlarca yıldır hep tersini yapıyoruz.

 14 Aralık 2010
Ahmet KANDEMİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol