Meslek liselerine geçiş için tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Teknik/Anadolu Meslek programlarında alana geçiş, tercih ve yerleştirme e-kılavuzunu yayımladı.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME e-KILAVUZU 2018

Bu kılavuz, 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER

Tercih başvurusu öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne velisi tarafından veya internet üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim:

"Alo 147"

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Müdürlükleri

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı)

Tel : (0312) 413 12 42-43-44 Faks : (0312) 425 19 67

İnternet Adreslerihttp://mtegm.meb.gov.tr https://e-okul.meb.gov.tr

e-Posta mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr

KISALTMALAR

Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği

AMP

Anadolu Meslek Programı

ATP

Anadolu Teknik Programı

MBY

Mülakat ve Beden Yeterliliği (Sadece Denizcilik Alanı)

YBP

Yıl Sonu Başarı Puanı

YEP

Yerleştirmeye Esas Puan

SIRA

YAPILACAK İŞLEMLER

TARİH

1

s ATP/AMP alanları hakkında 9 uncu sınıf öğrencilerine rehberlik ve bilgilendirme yapılması.

s Mesleki bigilendirme için http://mbs.meb.gov.tr/ ve

http://www.alantercihleri.com/ adreslerinden bilgi edinilmesi ve öğrencilerin sınıf rehber öğretmeni gözetiminde bu adresteki testleri yaparak mesleki eğilimlerinin belirlenmesi.

Ders yılı süresince

2

ATP/AMP ve meslek alanlarına geçiş ve tercihe yönelik iş ve işlemler hakkında 9 uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantısı.

02-22 Nisan 2018

3

MBY sınavının yapılacağı denizcilik alanı bulunan okulların e-Okul sisteminde ilan edilmesi.

16 Nisan 2018

4

MBY sınavı başvurularının velilerce e-Okul Sistemi üzerinden yapılması.

17 Nisan-04 Mayıs 2018

5

Okul müdürlüğünce başvuru sayısına göre MBY sınavını yapacak komisyonun oluşturulması.

17 Nisan-04 Mayıs 2018

6

MBY sınavının yapılması.

07-14 Mayıs 2018

7

Denizcilik meslek alanında öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olduğunu gösterir sağlık raporlarının ve Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin okul müdürlüğüne/komisyona teslim edilmesi.

08-21 Mayıs 2018

8

S MBY sınav sonuçları,

S Denizcilik meslek alanında sağlık raporları,

S Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin

okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine işlenmesi.

08-25 Mayıs 2018

9

ATP ve AMP meslek alanlarına ait tercihlerin velilerce ya da EK-1 ve EK-2 yi doldurarak tercih başvurusu veli ve/veya okul müdürlüğünce bireysel başvuru ekranından tercihlerin yapılması.

14-25 Mayıs 2018

10

Tercih başvurularının okul müdürlüğünce e-Okul Sisteminde onaylanması.

14-29 Mayıs 2018

11

Okul yönetimlerince, ATP/AMP meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sistemine girilmesi.

08-19 Haziran 2018

12

ATP/AMP alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sisteminde ilan edilmesi.

20 Haziran 2018

13

Alana geçiş sonuçlarının e-Okul Sisteminde ilanı.

22 Haziran 2018

BOY (cm)

YAŞ

KIZ

ERKEK

13

144,5

140,5

14

147,5

146,5

15

148,5

152,5

16

148,5

158,0

BOYUNUN (cm) OLARAK SON İKİ RAKAMI İLE KİLO İLİŞKİSİ

TAKDİR EDİLECEK PUAN

8 kg ve üzeri

0

6-7 kg fazla

1

4-5 kg fazla

2

2-3 kg fazla

3

Eşit ya da 1 kg fazla

4

1-2 kg eksik

5

3-4 kg eksik

6

5-6 kg eksik

7

7-8 kg eksik

8

9-10 kg eksik

9

11-15 kg eksik

10

16 kg eksik

9

17 kg eksik

8

18 kg eksik

7

19 kg eksik

6

20 kg eksik

5

21 kg eksik

4

22 kg eksik

3

23 kg eksik

2

24 kg eksik

1

25 kg ve daha eksik

0

MEKİK

SAYISI

PUAN DEĞERİ

KIZ

ERKEK

5 ve fazlası

10 ve fazlası

10

4

9

8

3

8

5

2

7

3

1

6

1

0

5 ve daha az

0

HAREKET SAYISI

PUAN DEĞERİ

KIZ

ERKEK

-

5

5

-

4

4

-

3

3

-

2

2

-

1

1

-

1 den az

0

HAREKET SAYISI

PUAN DEĞERİ

KIZ

ERKEK

-

5

5

-

4

4

-

3

3

-

2

2

-

1

1

-

1 den az

0

ATLAMA MESAFESİ (cm)

PUAN DEĞERİ

KIZ

ERKEK

170

200

10

160

190

9

150

170

7

130

150

5

120

140

3

110

130

1

110 dan az

130 dan az

0

SIRA NO

YEP

PUAN DEĞERİ

1

500-460

20

2

459-430

18

3

429-400

16

4

399-370

14

5

369-340

12

6

339-310

10

7

309-280

8

8

279-250

6

9

249-220

4

10

219 ve aşağısı

2

ORTAOKUL SINIFLARININ YILSONU BAŞARI PUANI

PUAN DEĞERİ

85 ve yukarısı

20

75,00- 84,99 arası

15

65,00- 74,99 arası

10

55,00- 64,99 arası

7

50,00- 54,99 arası

3

45,00-49,99 arası

1

44,99 den aşağısı

0

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

KIZ

ERKEK

Boy-Kilo-Yaş Oranı

10

10

Beden Yeterliliği

20

30

Fiziki Görünüm

30

20

Giriş Sınavı Başarısı

20

20

Ortaokul Sınıflarının Yılsonu Başarı Puan Değeri

20

20

TOPLAM PUAN

100

100

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No

Sınıfı ve

Şubesi

Adı Soyadı

Okul No

ALAN TERCİHLERİ

(Kendi Okulunda ve Diğer Okullarda Bulunan Alanlar)

SIRA

Tercih Kodu

Okul Adı

Alan Adı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No

Sınıfı ve Şubesi

Adı Soyadı

Okul No

ALAN TERCİHLERİ

(Kendi Okulunda ve Diğer Okullarda Bulunan Alanlar)

SIRA

Tercih Kodu

Okul Adı

Alan Adı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

DİKKAT:

2018 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesindeki Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alan esaslar, Kılavuzun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu esaslar, yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili makamlarca alınan kararlar gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ATP VE AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ

1. GENEL AÇIKLAMALAR

2018 Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 9 uncu maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ATP/AMP 10 uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın sonunda Çalışma Takvimine ve aşağıda belirtilen esaslara göre Bakanlığımızca merkezi olarak yapılacaktır.

Bu kılavuzdaki esaslar 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, 2018 ATP ve AMP Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunun yayınlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümler taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıf öğrencileri; ATP ve AMP bünyesindeki meslek alanlarına, tercih edilen mesleğin şartlarını taşımaları halinde başvurabilirler.

ATP ve AMP´nin Denizcilik alanına müracaat edecek öğrenciler bu kılavuzun Madde-2 deki Denizcilik Alanına Başvuru Şartlarını taşıması gerekmektedir.

ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tesbit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilir.

9 uncu sınıfta kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerin ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerinde tercih yaptırılmayacak olup merkezi yerleştirmeden sonra İl/İlçe Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından ikamet adresleri dikkate alınarak özelliklerine uygun meslek alanına her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilecektir.

Özel eğitim sınıflarında okuyan öğrenciler için alan tercihi yaptırılmayacak olup bu durumdaki öğrenciler yine özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam ettirilecektir.

1.1 ATP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Anadolu teknik programlarına, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir.

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir.

Tematik okulların bünyesinde bulunan Anadolu Teknik Programlarına şartları taşımak kaydıyla öncelikli olarak bu okulun öğrencileri yerleştirilecektir. Boş kontenjan bulunması halinde diğer okullardan tercih eden öğrenciler yerleştirilecektir.

1.2 AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40´ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60´ı toplanarak

belirlenir.

AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir. Kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları tercih edecek öğrencilerin; ortaöğretime yerleştirme esas puanı, tercih edilen

okulların 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki 9 uncu sınıf taban puanına eşit ya da büyük olması gerekmektedir.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri halinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

2. DENİZCİLİK ALANINA BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencilerin Denizcilik alanını tercih edebilmesi ve öğrenim görebilmesi için;

ATP ve AMP için Mülakat ve Beden Yeterliliği (MBY) sınavında başarılı olması,

Genel başvuru şartlarının yanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması,

Sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten "Gemiadımı Sağlık Raporu"nun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel

Müdürlüğününhttp://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleriadresinde yer alan

"Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları" başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınması,

şartları aranır.

MBY sınavında başarılı olduğu halde sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılan öğrenciler Denizcilik alanı için müracaat edemezler.

2.1 MBY SINAVI İŞ VE İŞLEMLERİ 2.1.1 MBY Sınav Komisyonunun Oluşumu

Sınav komisyonu; okul müdürünün başkanlığında öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı, ilgili meslek alanı öğretmeni, beden eğitimi, yabancı dil ve rehber öğretmen ile görevlendirilecek doktor ve sektör temsilcisinden oluşturulur.

Okul müdürlüklerince başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.

 2.1.2 Sınava Hazırlık

Öğrenciler şort ya da mayo giymiş olarak sınava alınır. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçülür. Öğrenci sağlığının MBY sınavına girmesine engel teşkil edecek bir durumu olup olmadığı (kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon vb.) komisyondaki doktor tarafından değerlendirilir. Sağlık yönünden sınava giremeyecek durumda olanlar velilerine bildirilir.

2.1.3 MBY Sınavı Esasları

Öğrencilerden ağırlığı, boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamından 8 kg fazlası ile 25 kgve daha eksiği olanlar ile beden yeterliliği aktivitelerinde istenilen başarıyı elde edemeyenlere 0 (sıfır) puan verilir.

2.1.4 Yaş-Boy Oranları

Öğrencinin, yaş ve boy (ayakkabısız) oranı en az aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmalıdır.

Tablo-2 : Cinsiyete GöreYaş ve Boy Karşılaştırma Tablosu

2.1.5 Boy-Kilo Oranları

Tablo-1 :Boy-Kilo İlişkisi Puanlama Tablosu

2.1.6 Mekik (Sit-Ups)

Eller ensede, sırtüstü yatış vaziyetinde, bacaklar bitişik ve gergin vaziyette, gövde yerden kaldırılarak öne eğilip göğüs bacaklara değdirilir (baş karşıya bakar), tekrar başlama durumuna geçilir.

Toplam puan 10 olup, erkek öğrencilerin en az 6 mekik hareketi yapması gerekir.

Tablo-3 : Mekik Puanlama Tablosu

2.1.7 Şınav (Push-Ups)

Kollar omuz genişliğinde açık ve gergin olarak cephe vaziyeti duruştan göğüs zemine yaklaştırılır ve yeniden başlama vaziyetine dönülür.

Toplam puan 5 olup öğrencilerin en az bir hareket yapması gerekir.

Kız öğrencilere şınav hareketi yaptırılmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki görünüm değerlendirme puanı 30 olarak dikkate alınır.

Tablo-4 : Şınav Puanlama Tablosu

2.1.8 Barfiks

Alttan sıçranarak, bar serçe tutuşuyla tutulur, kollar ve vücut gergin, bacaklar bitişik durumda, vücut omuzlar bar hizasına gelinceye kadar çekilir ve tekrar başlama durumuna geçilir. Hareket yapılırken bacaklardan hız almak, havayı tekmelemek, inerken kolları tam getirilmek istenen hizaya çekmemek testi geçersiz kılar.

Toplam puan 5 olup, öğrencinin en az bir hareket yapması gerekir.

Kız öğrencilere barfiks hareketi yaptırılmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki görünüm değerlendirme puanı 30 olarak dikkate alınır.

Tablo-5 : Barfiks Puanlama Tablosu

2.1.9 Durarak Uzun Atlama

Ayaklar bitişik, hareketsiz duruş pozisyonunda, ellerden hız alınarak sıçranır. Toplam puan 10 olup, erkek öğrencilerin en az 130 cm, kız öğrencilerin en az 110 cm atlaması gerekir.

Tablo-6 : Durarak Uzun Atlama Puanlama Tablosu

2.1.10 Fiziksel Görünüş

Komisyon üyeleri fiziki görünüşe ilişkin puanları ayrı ayrı verirler. Öğrencinin fiziki görünüş puanı, komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

Yürüyüş; belirli bir düz tabanlık bulunup bulunmadığı,

Doğru duruş; öğrencilerde bel kemiğinin bedensel hareket ve çalışmaları ile çok ileri derecede görünüşü bozacak kadar şekil bozukluğu yapan eğrilik ya da şekil bozuklukları (asimetri, geniş kavisli akalyozlar) sabit ve aşırı lardos, çok keskin açı gösteren kifos durumu,

Görme; gözün biri sağlam olmak şartıyla zayıf gören, görme gücünün 5/10´dan az olmaması ve renk körlüğü bulunmaması,

Baş ve yüz bölgesinde geçirilmiş yara/yaralanma ve cerrahi müdahaleye bağlı şekil bozukluğu ile yüzün her iki tarafının simetri durumu,

Tavşan dudağı ya da dudaklar çevresinde ve dudakta yırtık, yaralanma ve diğer nedenlere bağlı şekil bozukluğu,

Eklemlerde şekil bozukluğu şişkinlik, iz bırakan kırıklar ve altıparmak durumu,

Düzeltilemeyecek çiğneme bozuklukları ile konuşmayı bozan tüm diş noksanlığı,

Vücutta deri hastalıklarından dolayı meydana gelmiş, estetiği bozan yara, yanık izleri,

Komisyonda bulunan doktorun öğrencide bulunması gereken diğer özellikler hakkındaki uyarıları

dikkate alınarak puanlama yapılır.

Fiziksel görünüş, kızlarda 30 puan, erkeklerde 20 puan üzerinden değerlendirilir.

2.1.11 Giriş Sınavı Başarı Puanı

MBY sınavına çağrılan öğrencilerin YEP´ leri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonunda, en yüksek puandan başlanarak puan tam sayısı esas alınmak suretiyle geriye doğru 10 puan grubu oluşturulur. Her grubun puan değeri 2 olup en yüksek puan grubuna 20, en düşük puan grubuna da 2 puan takdir edilerek sınav değerlendirme puanı bulunur.

Aşağıdaki tabloda örnek bir değerlendirme görülmektedir.

Tablo-7 :YEP Puanlama Tablosu

2.1.12 Ortaokul Sınıflarının Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalamasının Puan Değerleri

Tablo-9 :MBY Değerlendirme Tablosu

Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin MBY puanı bulunur. Ancak MBY sınavı sonucuna göre sağlığının denizcilik meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı sağlık raporuyla tespit edilenler başarılı olsalarda ilgili alanda öğrenim göremezler.

MBY sınavı Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir, 55 ve üzerinde alanlar başarılı sayılır.

MBY sınavına katılan öğrenciler veli dilekçesiyle kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne başvuru yapmaları durumunda MBY sınavına girdiği gün ve sağlık raporu aldığı günlerde Yönetmeliğin 36/3 maddesine göre izinli sayılacaktır. Devamsızlıklar e-Okul sistemine izinli olarak işlenecektir.

MBY girecek öğrenciler her biri için EK-3 form üzerinde pıanlama yapılacaktır.

3 KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan ATP ve AMP´nin 10 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı ve 9 uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenciler ile başka okullardan tercih yapacak öğrencilerin de olabileceği dikkate alınarak belirlenecektir.

e-Okul Sisteminde meslek alanlarına; ATP´de her alan için en az bir şube, AMP´de ise 9 uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenci sayısından az olmamak üzere her alan için en az 10 (on) öğrencilik kontenjan tanımlanacaktır.

4 TERCİH İŞLEMLERİ

Tercihler 14-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formların doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

9 uncu sınıf öğrencileri mutlaka AMP için tercih yapacaktır. Şartları tutan öğrenciler istemeleri halinde ATP için tercih yapabilirler. AMP ve ATP için tercih yapılırken ayrı ayrı tercih formlarında en fazla 15 er tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da nakil şartlarını taşımak kaydıyla tercih edebileceklerdir.

AMP de tercih yapan öğrenciler tercihleri arasında bulunan okul ve alana yerleşemedikleri takdirde kayıtlı bulunduğu okulun 10 uncu sınıf alanlarında boş bulunan kontenjanlara puanları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecektir.

MBY sınavı ile öğrenci alacak denizcilik alanını tercih edecek öğrencilerin kılavuzda belirtilen tarihlerde bu sınavlara girmiş olmaları gerekir. Sınava girmemiş olan ya da sınavda başarısız olan öğrenciler ile olumlu sağlık raporunu alamayanlar denizcilik alanını tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan adaylar okulunda başka bir alanın bulunmaması halinde diğer okul ve alanlardan tercih yapacaklardır.

Okullarında sadece 1 (bir) alan bulunan öğrenciler mutlaka başka okul ve alanları tercih etmek durumundadır.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 ve EK-2 formlarını teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul Sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

e-Okul Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır.

Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul Sisteminde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylama işleminden önce yapılacaktır.

e-Okul Sisteminde onaylanan tercihlerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirme ve işlemler http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.

5 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Öğrenci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmiş ise AMP tercihleri dikkate alınmayacaktır. ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı olması halinde diğer ortaöğretim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla geçebileceklerdir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

10 uncu sınıfta MBY sınavıyla öğrenci alan Denizcilik alanına diğer alanlardan geçiş yapılamaz.

6 YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

ATP ve AMP yerleştirme sonuçları 22 Haziran 2018 de ilan edilecektir.

Sonuçlarhttps://e-okul.meb.gov.trve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

7 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

ATP ve AMP meslek alanları hakkında "Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri"nden de yararlanılarak, 9 uncu sınıf öğrencilerine sınıf rehber/rehber öğretmenlerince konuya ilişkin rehberlik ve bilgilendirme toplantısı yapmak,

ATP ve alana yerleştirme iş ve işlemleri hakkında "Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri"nden de yararlanarak, 9 uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantısı yapmak,

Öğrencilerin elektronik ortamdaki işlemlerini yapmak üzere en az bir müdür yardımcısı görevlendirmek,

ATP ve AMP meslek alanlarına ait kontenjanları e-Okul Sistemine zamanında ve istenildiği şekilde girmek,

MBY sınavıyla öğrenci yerleştirilen alanlar için MBY sınavı başvurularını e-Okul Sistemine işlemek,

Başvuru sayısına göre MBY sınavını yapacak komisyonu ya da komisyonları oluşturmak ve belirtilen takvime göre sınavların yapılmasını sağlamak,

Denizcilik alanı için MBY sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerin Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu mülakat yapılan okul müdürlüğüne zamanında teslim edimesini sağlamak,

MBY sınav sonuçları, Gemiadamı Olur Sağlık Raporu ile anne/baba mesleği bilgilerinin e-Okul Sistemine işlenmesini sağlamak,

MBY sınavı veya müracaat edeceği alanla ilgili sağlık raporu almak için dilekçeyle başvuru yapan öğrencilerin devamsızlıklarını e-Okul Sistemine izinli olarak işlemek.

8 OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan meslek alanlarının Okul,

Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgilerihttp://mbs.meb.gov.tr/ ile

http: //www .alantercihleri .comadreslerinde yer almaktadır.

EK-1

ANADOLU TEKNİK PROGRAMINDA ALANA GEÇİŞ

TERCİH BİLDİRİM FORMU (Bu form internet üzerinden tercih yapamayan veliler için tasarlanmıştır)

Sağlık durumum seçtiğim meslek alanlarında öğrenim görmem için uygundur.

Açıklamalar:

Yönetmeliğin 30´uncu maddesine göre;

1. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında alana geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek, ancak ortaöğretim kuramlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrencilerin başvurulan geçerli sayılacaktır.

2. Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile Türk dili ve edebiyatı derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile Türk dili ve edebiyatı dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

3. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunduğunu ve işyeri ile ilgili mesleğini, meslek kuruluşlarından belgelendiremeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Denizcilik alanını tercih edebilmek için MBY sınavında başarılı olma şartı aranacaktır.

5. Denizcilik alanını tercih eden öğrencinin Gemiadamı Olur Sağlık Raporunun olmaması halinde ilgili alana yerleştirme yapılmayacaktır.

Tercihler tarafımızdan kontrol edilerek sisteme girilmiştir...../..../ 2018

Öğrencinin Adı Soyadı İmza

Velinin Adı Soyadı İmza

Müdür Yardımcısı Adı Soyadı İmza

EK-2

ANADOLU MESLEK PROGRAMINDA ALANA GEÇİŞ

TERCİH BİLDİRİM FORMU (Bu form internet üzerinden tercih yapamayan veliler için tasarlanmıştır)

Sağlık durumum seçtiğim meslek alanlarında öğrenim görmem için uygundur.

Açıklamalar:

1. Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40´ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60´ı alınmak suretiyle elde edilecek toplama göre yapılacaktır.

2. Denizcilik alanını tercih edebilmek için MBY sınavında başarılı olma şartı aranacaktır.

3. Denizcilik alanını tercih eden öğrencinin Gemiadamı Olur Sağlık Raporunun olmaması halinde ilgili alana yerleştirme yapılmayacaktır.

4. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunduğunu ve işyeri ile ilgili mesleğini, meslek kuruluşlarından belgelendiremeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. 10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar öğrenciler, nakil yoluyla alan değiştirerek kontenjan açığı olan diğer okullardaki istedikleri alanlara geçiş yapabileceklerdir.

6. Öğrenim gördüğü okul ve diğer okullardaki alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecektir.

Tercihler tarafımızdan kontrol edilerek sisteme girilmiştir...../..../ 2018

Öğrencinin Adı Soyadı İmza

Velinin Adı Soyadı İmza

Müdür Yardımcısı Adı Soyadı İmza

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol