Meslek Liseleri Özel Sektöre Devredilemez

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Gaziantep Valiliğinin 14/05/2018 tarihinde Gaziantep ilinde Mesleki Liselerine gönderdiği yazıdan anladığımız üzere;  Valiliğin teklifi MEB ve Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı tarafından uygun görülerek Gaziantep Pilot il seçilmiş ve bu okullarımız Sanayi Odalarına devredilmeye başlanmış.
Sanırım Sayın Vali hatta MEB Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini sanayiye ve patronlara ucuz işçi yetiştiren basit sıradan hiçbir vizyonu ve misyonu olmayan okullar olarak görmektedirler.
MEB Mesleki ve Teknik Eğitimi ülke meselesi haline getiremeyince elden çıkarma çabası içerisinde girmiş anlaşılan.
Meslek ve Teknik eğitim veren okullar birer ortaöğretim kurumlarıdır. Bunların amacı; MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE  şöyle sıralanmıştır.
Ortaöğretim kurumlarının amaçları MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumları;
a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,
b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,
c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,
ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,
d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,
e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,
f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,
g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,
ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,
ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar.
(2) Ayrıca: d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
 1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,
2) Mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını,
Yani yukarıda amaçlardan da anlaşılacağa üzere özetle Meslek Liseleri Çırak usta yetiştirme kurumlarından çok donanımlı girişimci ruha sahip meslek standartları geliştirmeye çaba gösteren TEKNİSYENLER yetiştirmektedirler.
Eğitimden bihaber pedagojik formasyondan yoksun, tamamen para kazanmaya odaklanmış patronların bu gençlere kazandıracağı tek şey asgari ücretli ucuz iş gücünden başka bir şey olamaz.
Ayrıca diğer bir konuda bu okullarda görev yapan öğretmenlerin özlük hakları ve sosyal psikolojik durumlarıdır. ‘’Atatürk’e göre, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda nerede bir problem varsa onun temelinde eğitim yatmaktadır.’’
Zaten mevcut durumda var olan OSB ve OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına devletimiz tam destek vermektedir. Hal böyle iken neden devletimiz mevcut elinde hazır olan kurulu düzenini özel sektöre teslim etmekte ve gelecekte ülkeyi ayağa kaldırması gereken gençleri Sanayicilerin kollarına teslim etmektedir?
 
Ali ÖZGÜL
AES Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol