MEB'den Aylıksız İzin Dönüşü Başlama ve Ek Ders Ücreti Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Hamza AYDOĞDU imzalı Aylıksız İzin Dönüşü Başlama ve Ek Ders Ücreti ile ilgili görüş yazısı gönderildi.

08.04.2020 tarih ve E.6247590 sayılı yazı:

İlinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesine aylıksız izinde olup Covid-19 salgını nedeniyle okulların tatil edildiği sürelerde göreve dönmek isteyenlerin, göreve başlatılıp başlatılamayacakları ile başlatılmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (B) fıkrasında; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgi (b) Yönergenin “Aylıksız izin vermekle yetkili amirler” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin 2 inci alt bendinde; “Diğer memurlardan il milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile il milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara ilçe milli eğitim müdürü tarafından izin verilir.” denilmektedir. Devlet Personel Başkanlığının 22.04.2015 tarih ve 2808 sayılı görüş yazısında ise, doğum yapan memurun doğum sebebiyle aldığı aylıksız iznin süresi bitmeden iznini keserek göreve başlamak istemesi halinde göreve başlatılması hususunun Bakanlığımızın takdir yetkisinin bulunduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, ilinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden ilinizce aylıksız verilenlerin aylıksız izin süresi bitmeden göreve dönmek isteyenlerin eğitim kurumlarının tatil edildiği bu sürelerde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerde dikkate alınarak göreve başlatılmaları Valiliğiniz takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan daha önce birer örneği teşkilatımıza gönderilen ilgi (c, ç) yazılarda; Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanması öngörülen ikinci ara tatilin 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanacağı; 23 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında ise eğitim kurumlarının tatil edilerek bu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin idari izinli sayıldıkları belirtilmişti.

İlgi (c) yazıda da belirtildiği üzere, 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” bölümünün “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2’nci maddesinde; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde iş günlerinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları gerekmektedir.

Öte yandan, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği sürelerde aylıksız iznini kesip göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde, eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapılmadığından herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle, aylıksız izin kullanmakta iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde aylıksız iznini kesip göreve başlayan öğretmenlerin, bu sürelerde herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hamza AYDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol