MEB Bu Çağrıya Kulak Vermelidir: Memur Öğretmenler Yeni Eğitim Öğretim Yılında Derslere Girmelidir

MEB - SN. ZİYA SELÇUK İÇİN; "HAZIR-YETİŞMİŞ ÖĞRETMEN DURUMUNDAKİ KPSS İLE MEMURLUK YAPAN  ÖĞRETMENLER" HAZİNE & MALİYE’YE YÜK OLUP ÖĞRETMEN OLMAYAN BİNLERCE ÜCRETLİ MEVSİMLİK ÇALIŞAN YERİNE EYLÜL 2019’DA SINIFLARINDA DERSLERE GİRMELİDİR
 
31.08.2012’den beri mağduriyet yaşayan memur öğretmenlerin kazanılmış özlük hakları Eylül 2019’da iade edilip kadroları EÖH sınıfına kaydırılacak mıdır?
 
Çoğunlukla öğretmen olabilme belgelerine sahip olmayan binlerce ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılmasının uygun olmadığı, verimli olmadığı idareciler, öğretmenler, eğitim uzmanları, veliler ve öğrencilerce zaten sıklıkla belirtilmektedir.
 
Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Rehberlik, Öğretim Yöntem ve Teknikleri eğitim & öğrenimleri olmayan on binlerce “Ders Ücretli Mevsimlik Sözde Öğretmen” varken...
                              
Ziraat Fakültesi mezunları hala sınıflardayken…
 
Yapılan denetimler sonucunda öğretmenlikle ilgisi olmayan kişilerin maalesef yıllarca MEB’de görev yaptığı ortaya çıkarılmışken…
 
MEB'İN KPSS'SİZ ÖĞRETMEN ALIMLARI:
 
1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, yönetmelikte kaldırılan ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır. 
2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır.
3) ”Kurumlararası Yeniden Atama” ile KPSS'siz önce öğretmenliğe atanmış sonra başka unvanda memurluğa KPSS'siz geçmiş ardından tekrar öğretmenliğe KPSS'siz dönmek isteyenler için atama dönemlerinde başvuru başlığı açık tutularak geçişler sağlanmıştır. 
4) Dilekçelere istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçiş sağlanmıştır.
5) Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır. 
6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir. 
7) KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB'e öğretmen olarak alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                
8) 5000 ders ücretli mülakatla devlet öğretmenliğine alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                          
9) Yetiştirme yurtlarından memurluğa yerleştirilmişlerin KPSS’siz - ÖABT’siz, diplomaya dayalı öğretmenliğe (yönetmelikte kaldırıldığı belirtilen) kurumlar arası geçişlerinin yapılması (gazi-malul yakınlarındakine benzer bir şekilde) durumu da ortadadır.
 
15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK’lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.
 
MEB’in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.
 
On binlerce öğretmen ihtiyacına karşın “Maliye Bakanlığı’nın kadro vermeme sıkıntısına dair”, “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair” resmi açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda Bütçeye ek yük getirmeden yalnızca kadro kaydırmasıyla en uygun verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var:
 
Asil Öğretmen Olmuş Asil Memurlar-Kamu Personeli & Aday Öğretmen Olacak Asil Memurlar-Kamu Personeli
 
Bizler bu kutsal öğretmenlik mesleğinin eğitimini aldık öğrenimini gördük ki; diplomalarımızla gerçek öğretmeniz ancak MEB’e atamamız yıllarca yapılmadı. KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de 31.08.2012’de “yönetmelik değişikliği mağduru memuröğretmen” durumuna düşürüldük.
 
KPSS ile kazanılan kadroların EÖH sınıfına, MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla geçirilmesi ile Devletimiz Bütçesine ek yük oluşmayacaktır.
 
Devletimiz tarafından maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri EÖH memuriyet sınıfında öğretmen unvanıyla kurum içi ve kurumlar arası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılabilir.
 
Böylece MEB, verimsiz “ücretli öğretmenlik” yerine aralarında yüksek lisans mezunlarının da bulunduğu, devlet kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip, idari-iş deneyimi yüksek; “asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak” kamu personelini MEB’e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını en uygun koşullarda verimle Bütçeye ek yük getirmeden kapatacaktır.
 
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un 25.10.2018’de Anadolu Ajansı Editör Masası programı canlı yayınında 
 
https://www.youtube.com/watch?v=clV5DwRMCsw
 
“KPSS ile öğretmenlik dışı memuriyet kazanmış meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Zaten tasarruf dönemi de bana denk geldi. Memuröğretmenler ilgili  bir planlamamız var.” şeklindeki açıklamaları doğrultusunda;
 
Eylül 2014’teki öğretmen ataması töreninde MEB müsteşarınca yapılan konuşmada: “Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!” ifadesinden yola çıkarak,
 
Devletimizin, bütçeye yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi-terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip, verimli, sicilleri temiz kamu personeliyle yani KPSS ile memurluk kazanmış öğretmenlerle optimum koşullarda kapatacağı kanaatindeyiz.
 
EÖH SINIFINA GEÇECEK KAMU PERSONELİ KENDİ ARALARINDA SIRALANMALIDIR
 
MEB ve TTKB’ce öğretmen sayılan kamu personelinin memur kadrolarının EÖH sınıfına, MEB’in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılmasının yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla yapılmasının hakkaniyetli olacağı düşünülmektedir. Şöyle ki:
 
1) MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki “SSK’lı Öğretmenlik-Öğreticilik süreleri” ile “Memuriyet süresi” toplamı                                                                                                                                                 
2) Emekliliğe esas toplam hizmet süresi
 
Anayasamızın 41.maddesi ile vurgulanan aile birliğimizi-düzenimizi kurarak yapmak istediğimiz, doğal olarak daha verimli olacağımız gerçek mesleğimizde mutlu olmak; Devletimizin geleceği olan çocuklar ve gençlerimizle, gerçek özlük haklarımızla geleceğimizi en iyi şekilde planlamak istiyoruz.
 
Sayın Y.Tekin’in dediği gibi "MEB dışındaki aile bireyleri” olarak daha fazla dışarıda kalmayıp MEB ailesine katılmak; artık devlet dairelerinde çoğunlukla masa başında değil gönül ve emek verdiğimiz asıl mesleğimizle, öğretmen unvanımızla sınıflarımızda öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz.
 
Sayın Y.Tekin'in Şubat 2015te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB'e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması ortadır.
 
Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş kamu personeli olarak asıl mesleğinize geçiş için tek seçenek olarak memuriyetten istifayla kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek yeniden KPSS ile; yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre, 4+2= 6 yıl, (son olarak 3+1=4 yıl denildi) çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı; maruz kaldığınız bu haksızlık ve mağduriyet karşısında nasıl bir yol izlerdiniz?
 
Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, iş ve meslek danışmanı, ambar memuru, PTT gişe görevlisi, zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru, polis, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli... Vs. gibi mezuniyet dışı unvanlarda EÖH memuriyet sınıfı dışında çalışmak zorunda kalmaları Devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.
 
Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanarak genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, ... Vs. kamu personeli olmuş kadrolu memuröğretmenlerin görev yerleri; okullarda, sınıflarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB’in devlet okullarında EÖH sınıfındaki öğretmen unvanlı kadrolar olduğu gerçeğiyle geçişimizin sağlanmasını bekliyoruz.
 
Anayasa Mahkemesinin 2012/931 başvuru numaralı 26.06.2014 tarihli kararı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 68-71-72-74. maddeleri, MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü: “özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli” , 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Genelge: T.C. Anayasası 10-17.maddeleri, T.C. Cumhurbaşkanlığı 11 Ekim 2018 /13 Genelgesi doğrultusunda kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde görev yapmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği açıktır. 
 
06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 31.08.2012’de yapılan değişiklik sonucu memuriyete esas hizmet süresine dayalı başlıklardan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” kaldırılması, 17.04.2015 düzenlemesinde de geri gelmemesi mahkeme kararlarına aykırılık oluşturmakta, kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.  Özet olarak;
 
KPSS ile Farklı Unvanlarda Memurluk Yapan Öğretmenler EÖH Sınıfına Geçmek İçin 31.08.2012’den Beri Kurumlararası-Kurumiçi Başvuru Ekranını Bekliyor
 
T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK,
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı​ Sayın Naci AĞBAL;
 
Yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları “öğretmenlik dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdürürken "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 ile 17.04.2015 değişikliği"sonucu mağduriyet yaşayan "MEB-TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" asil memurlardan isteyenlerin kadrolarının kamu yararına uygun diploma unvanında verimli personel istihdamı kapsamında "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde” EÖH sınıfına MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması hususunu Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilgili-yetkili tüm makamlarına arz ederiz.
 
MEB-TTKB’YE GÖRE ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ & ADAY ÖĞRETMEN OLACAK KAMU PERSONELİ

1) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB-ÖYGGM 12.05.2015/13 genelgesi ile de teyit edilen asil öğretmen olmuş asil memurlar ve kamu personeli
2) Üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirmiş, öğretmenlik yapma hakkına sahip aday öğretmen olacak asil memurlar ve kamu personeli

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Hakan 2 yıl önce

Bu güzel haberi bekliyoruz

Avatar
Rasim 2 yıl önce

İnşAllah bakanım sizin çalışma sonucunu bekliyoruz lütfen destek olun Ziya hocamız ve bakanımız. Memur öğretmenler olarak size çok güvendik.

Avatar
Recep güzel 2 yıl önce

Ziya Selçuk çalışma var dedi neredeyse yıl olacak hala bir netice alınamadı.kaynak israfı değilde nedir bu durum