MEB Bir Genelgeyi Yürürlükten Kaldırdı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24301423-918.99-23110529 26.03.2021
Konu : 2017/27 Sayılı Genelge'nin Yürürlükten Kaldırılması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Bakanlığımız Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi.
b) Bakanlığımız 2017/27 sayılı Yönetim Sistemleri Belgelendirme Genelgesi.
c) 24.03.2021tarihli ve E-24301423-20-22992576 sayılı Makam Oluru.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri; ulusal/uluslararası akreditasyon şartları ile bağımsız ve etik ilkeler doğrultusunda tarafsızlık, tutarlılık, geçerlilik ve güvenirlilik esaslarına uygun olarak Bakanlığımız Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından İlgi (a)'da kayıtlı Yönerge doğrultusunda
yürütülmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında uygunluk değerlendirme ve belgelendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İlgi (a)'da kayıtlı Yönerge Ocak 2021 tarihli ve 2760 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olup, İlgi (b)'de kayıtlı Genelge İlgi (c)'de kayıtlı Makam Oluru ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımızca önceki tarihlerde İlgi (b)'de kayıtlı Genelge'ye atıf yapılarak düzenlenen yazı ve talimatların bundan böyle İlgi (a)'da kayıtlı Yönerge'ye atıf yapılarak düzenlenmesi uygun görülmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız birimleri ve/veya Bakanlığımızın taraf olduğu proje, protokol ve benzeri çalışmalarda ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme ve belgelendirme programları ile yönetim
sistemleri konusunda ihtiyaç duyulan belgelendirme, eğitim, rehberlik gibi faaliyetler İlgi (a)'da belirtilen Yönerge doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

İsmail ÇOLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
A ve B Planı

Kaynak: Kamudanhaber.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol