MATEMATİK

Esas çerçeve çizilirken millet olarak özelliklerimizi, zorunluluklarımızı ve Türk medeniyeti sistemlerini (Türk Dili Sistemi, Türk Kültür Sistemi, Türk Milli Hassasiyetleri Sistemi ve Türk Eğitim Sistemi) göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Eğitim yapılarına ait norm şartları ve uygulama esaslarının, ülke olarak hemfikir olacağımız ve bilim, teknoloji ve dijital üretim olarak üstün olmamızı sağlayacak şartlar ve esaslar olmasına dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca eğitim yapılarına ait norm şartları sırf değişiklik olsun diye değiştirilemez olmalıdır. Bu şartlar dahilinde bir öğrencinin İlkokul birinci sınıftan Üniversite son sınıfa kadar bütün öğrencilik hayatı göz önüne alınabilmelidir.

Şimdi burada özel olarak ifade etmeye çalışacağım konu yeri geldikçe açıklamaya çalıştığım gibi yine matematik üzerine olacaktır. Matematiğe dair burada yazacağım yazı bütün tartışmaların, günlük düşünce ve tavırların, isteklerin, nazların, sözlerin ve birtakım kabullerin üzerindedir. Çünkü matematik her milletin kendi öğrencilerine mutlaka öğrettiği, yazdığı ve konuştuğu, kendi dilinde literatürünü oluşturduğu evrensel bir dildir.

Burada tekrar hatırlatmak isterim ki matematik çoğu ülkeler için bir dersin ötesinde mutlak ve özel olarak çalışılan bir bilimdir. Çünkü devletlerin üstünlük ve hakimiyet kurma adına yaptıkları ve yapacakları teknolojik gelişmelerin esası matematik ile gerçekleşmektedir. Bu bir gerçektir çünkü matematik kainatta olan her şeyin şifrelendiği evrensel bir dildir. Mademki öyledir 50-60 kelimeyle böyle bir dil öğrenilebilir mi veya konuşulabilir mi? Diğer taraftan kainat ne kadar sınırsız ve sonsuz ise matematikte öyledir.

Matematik çalışmak ciddi bir iştir ve ciddiyet ister. Matematik zordur veya ciddi şekilde çalışmak ister deyip bu yüzden ben yapamam diyen çalışmasın. Çocuklar anlamakta güçlük çekiyor diye “dünya dönüyor” demeyelim mi? Eğer önümüze gelen her işten zordur veya sabır isteyen bir iştir diye vazgeçecek olursak veya işi sulandırmaya gidersek teknoloji arenasında ve yapay zeka üretiminde dünya devletleri ile rekabet etme ve ülke olarak gelişme şansımız olmayacaktır.

Matematik ve Fizik gibi bilim alanlarında çalışmak elbette ki kolay değildir. Ancak bir çalışma ritmi tutturduğumuzda rahatça devam edebileceğimizi de bilmemiz gerekir.
Unutmayalım ki gelişmiş diye tabir ettiğimiz ülkeler en üst düzeyde ve olağanüstü matematik çalışmaktadırlar. Bu ülkeler hem ekonomik hem bilimsel hem de savunma sanayi olarak kurtuluşu, yükselmeyi ve dünyada hakimiyet kurmayı matematiğe bağlamışlardır.

Bizde bir tane bile yokken dünyanın Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan gibi birçok ülkesinde matematik bilimleri fakültesi, matematik bilimleri okulu gibi isimler altında oldukça fazla sayıda okul bulunmaktadır. Bu okullara dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

MATEMATİKLE İLGİLİ DIŞ DÜNYADAKİ BAZI OKULLAR

Matematik Bilimleri Fakültesi, Delhi Üniversitesi, Hidistan
Matematik Bilimleri Okulu, Çin
Matematik Bilimleri Okulu, Tel Aviv Üniversitesi, İsrail
Doğa ve Matematik Bilimleri Fakültesi, Nottingham Ünivrsitesi, İngiltere
Matematik ve İstatistik Bilimleri Okulu, Arizona Devlet Üniversitesi ABD
Matematik Bilimleri, Bentley Üniversitesi, ABD
Doğa Ve Matematik Bilimleri Fakültesi, Düsseldorf Üniversitesi, Almanya
Matematik Bilimleri Fakültesi, Delhi Üniversitesi, Ferdowsi Üniversitesi, Mashhad, İran 
Matematik Bilimleri Okulu, Adelaide Üniversitesi,Avustralya
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, Bucharest Üniversitesi, Bükreş
Matematik Bilimleri Okulu, Monashy Üninersitesi, Avustralya
Matematik ve bilgi teknolojileri Fakültesi, Altai Devlet üniversitesi, Rusya
Bilimler akademisi, Matematik Enstitüsü, Rusya
Rusya’da matematikle ilgili çok fazla okul ve Enstitü bulunmaktadır.

MATEMATİK ÜZERİNE BAZI İRDELEMELER

1) Bir nesil ders çalışmama üzerine kurgulanırsa bu insanlar hangi işi yapacaktır?

2) Matematik güya iyi anlaşılsın diye basitleştirme adıyla anlamsızlaştırma yoluna gidilmemelidir. Böyle yapılırsa matematiği anlamak daha da zorlaşır. Matematik basitleştirilemez, zira bunun anlamı matematiği sulandırmaktır. Matematik konuları ya öğrenilir ya öğrenilmezdir. Kimsenin anlama kapasitesine göre matematikle oynanamaz. Kişinin matematik kapasitesi iyi değil veya çalışma azmi ve sebatı yoksa bunu matematikte aramanın ne anlamı vardır. Kardan, yağmurdan ve güneşten korunmak için şehirlerin üzerine çadır mı çekelim? Kaldı ki toprağın ve bütün canlıların hem kar hem yağmur hem de güneşe ihtiyacı vardır.

3) Dünyanın bütün akademik çevreleri matematik üzerine yoğunlaşmışken bizim matematiksiz kalmamızın gerekçesi nedir?
Matematiksiz kaldık diyorum çünkü,

a) Ortaöğretim' de öğrencinin keyfiyetine ve genelde matematiğin dünyanın ortak dili olduğunu ve dünya milletlerinin mutlak olarak matematiğe sarıldığını bilmeyenlerin insafına kaldık.

b) Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalını hemen hemen matematikten arındırdık.
c) Fen Fakültesi Matematik Bölümlerine ya öğrenci alamıyoruz yada ancak çok düşük puanlı öğrenci alabiliyoruz.

4) Eğitimde meselemiz matematik olmamalıdır. Eğitimde en önemli meselemiz eğitim yapılarının norm şartlarının olmayışı veya varsa uygulanamayışıdır.

5) Matematik düzgün nesil yetiştirmeye mani değildir. Aksine düzgün insan yetiştirmeye faydası vardır. Çünkü “Niye matematik öğrenmeyelim?” isimli yazımızdan hatırlamak gerekirse matematik;

a) Çok dürüsttür: 
Matematik hata ve yanlış kabul etmediğinden, kimsenin makamına ve unvanına göre hatıra minnet etmez. Ayrıca kainat en düzgün işleyen sistemler üzerine kuruludur ve bu sistemler kusursuzdur. Kusursuz olan kainatın dili de matematiktir. Matematikte kimseye tolerans hakkı yoktur. Matematik diliyle bir ifade ya doğrudur ya da değildir.
b) Çok güzeldir: 
Matematiksel ifadeler ve formüller çok kompozisyonlu ve çok şıktır. Matematikte geometrik şekillerin ve simetrinin güzelliğini ve ahengini her zaman görebilirsiniz. İnsan gibi güzel olan her bir varlıkta ve cisimde “altın oranı” görmek mümkündür.

c) Çok güçlüdür: 
Her yönüyle matematiğin kurallarına uymak zorundasınız. Kim olursa olsun itiraz etme, karşı gelme veya kabullenmeme hakkı yoktur.

d) Çok zengindir: 
Kainatta statik veya hareket anlamında ne varsa onun bir matematik denklemi veya formülü vardır. Ancak hiç kimsenin bu bilgilerin tamamına sahip olma imkanı yoktur.

e) Çok engindir:
Matematikte mükemmel öğrenmeyi hiçbir zaman sağlayamazsınız. Ne kadar öğrenseniz bilmediğiniz daha çok şey vardır. Bunun anlamı sonsuz bir matematik bilimi mevcut demektir. Matematik çalışırken ne kadar zayıf olduğumuzu gördükçe güçlü olamayacağımızı anlarız.
Matematik daha ne yapsın.
Buna göre iradeli nesil yetiştirilmesi adına matematiğin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan akademik anlamda başarılı, sosyal kültürel, ahlaki ve insani değerler anlamda güçlü insanlar yetiştirilmek isteniyorsa eğitim yapılarının norm şartları işletilmelidir (“Eğitimde ileri analiz” yazımıza bakılabilir).

6) Matematik dersi, sadece branş anlamında bir ders olarak terazinin diğer kefesine konulmamalıdır. Burada bir tartı söz konusu olmayıp her ders kendi çerçevesinde önemlidir. Ancak matematik ve Türkçe ayrıcalıklıdır. Çünkü matematik evrensel bir dil olup kainatın dilidir ve Türkçe Türk Milletinin Anadili dir.

7) Temel bilimlerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için matematik olmazsa olmazdır.

8) Günümüz teknolojisi ve ileri teknolojinin, robotik kodlama ve yapay zeka çalışmalarının, dijital ürün elde etmenin, makine endüstrisi, savunma sanayi ve uzay sanayinin yapılabilmesinde matematiksiz olamayacağını artık bilmemiz gerekir.
Bunu anlaşılabilir basit bir örnekle açıklayayım, ekmek yapıp onu yemek istiyorsun ama un olmasın diyorsun.

9) Matematik bir dersin ötesinde öğrenci açısından günlük meşgale gibi bir yaşama biçimi olmalıdır.

10) Geçmiş tarihimizde, Harazmi, Biruni, Ömer Hayyam, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Gelenbevi İsmail Efendi, Hüseyin Tevfik Paşa, Kerim Erim, Cahit Arf, Oktay Sinanoğlu, Feza Gürsey gibi ünlü Türk matematikçileri ile övünürken gelecekte övüneceğimiz Türk matematikçileri neden olmasın?

11) Matematik çalışabilecek çok güçlü beyinlerimizi neden israf ediyoruz?

12) Su üzerinde 1 gramlık cisim bile batarken onlarca veya yüzlerce ton ağırlığındaki deniz araçları hangi matematik ve fizik kurallarına göre batmadan son sürat gidebiliyor acaba?

13) Havaya atılan 1 gramlık cisim bile anında yere düşerken onlarca veya yüzlerce ton ağırlığındaki hava araçları hangi matematik ve fizik kurallarına göre düşmeden olağanüstü bir hız ve irtifada gidebiliyor.

14) Bütün canlıların dengede kalarak hareket etmesini sağlayan ve olağanüstü güzelliğini biçimlendiren, vücudun bütün eklemli eklemsiz kısımları arasında bulunan “altın oran” sanki matematiksel bir bağıntı değil midir?

15) Roket ve füzelerin hız ve irtifasını belirleyen yazılımların esası matematiksel denklemler değil midir?

16) Her canlının her hareketi örneğin insanların yürümesi konuşması, yemek yemesi ve düşünmesi aslında birer matematiksel olaylardır.

BAZI ÜNLÜ MATEMATİKÇİ VE BİLİM İNSANLARININ MATEMATİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Aşağıdaki özdeyişler İnternet ortamından alınmış sözler olup atfedilen bilim adamları hakkında bir iddiam yoktur, ancak oldukça güzel sözlerdir.

1) “Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın”, Lobachevski.

2)“Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir”, Galileo.
3) “Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır”, Galileo
4) “Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır”, Aristotle.
5) “Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin”, Voltaire.
6) “Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur. İkincisi, hayatın başlangıcıdır. Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan üçüncüsü ise, yapay zekanın ortaya çıkışıdır”, Edward Fredkin.
7) “Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir”, Aidos.
8) “Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir”, Albert Einstein.

9) “Dünyadaki en masum uğraş matematiktir”, G. H. Hardy.
10) “Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz”, Leonardo da Vinci.
11) Bir gülün güzelliğindeki sır, onu yaratanın içine sakladığı matematik sanatının ta kendisidir, Fibonacci.
12- Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.
-Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu.
- Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana hayatımı geri verdi.
- Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan şeydi, Cahit Arf.
13) “İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder”, İbn-i Sina.
14) “Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur”, M. Kemal Atatürk.

SONUÇ

1) HER TÜRK ÖĞRENCİSİNİN MUTLAKA VE ÖNCELİKLE BİLMESİ VE ÖĞRENMESİ GEREKEN DERSLER TÜRKÇE VE MATEMATİKTİR.
2) EĞİTİM YAPILARINDA NORM ŞARTLARI GELİŞTİRİLİP UYGULANMADIKÇA NE YAPILIRSA YAPILSIN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMAZ. ÇÜNKÜ BİR LİNEER UZAYI MATEMATİKSEL YAPI YAPAN ÜZERİNDEKİ NORMU VE BU NORMUN SAĞLADIĞI ŞARTLARIDIR.

Prof. Dr. Mustafa Kandemir

Anahtar Kelimeler:
Matematik

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol