Liselerimizde Her Bölümün Açılması,1739 s. Yasanın 5.6.27.ve 28.Md. Gereği Zorunludur.

Liselerimizde Her Bölüm Açılmalı: 
1. Liselerimizde,10.sınıf öğrencilerimiz,yıl sonunda bölüm seçiyorlar .Liselerimizde, her bölümün açılması ,1739 s. yasanın,5.6.27. ve 28. md. gereğidir. Bu konuda,anılan yasa MEB mıza ve Lise Müdürlerimize, takdir yetkisi değil,"bağlı yetki" vermektedir. Her bölümün açılması konusunda, orta öğretim kurumları yönetmeliği de,yasaya uygun hale getirilmelidir.

2.Resmi ve Özel Statülü Liselerimizin çoğunluğu,"Sözel ve Dil" bölümlerini açmıyorlar..Öğrencilerimizin, istek,ilgi ,yetenek ve yönelimlerinin, gelecekleri için esas alınması,MEB' mızın ve Liselerimizin yasal görevleridir.

3. Her bölümün açılması yasa gereğidir.1739 s. Yasa uygulanmalı ,her bölüm açılmalıdır.

MEB' mız ,sorunu kısa sürede çözmeli, onlarca öğrencimizin,bölüm seçebilmesi, kayıtlarını yenileyebilmesi,okul aramaktan kurtulması için gerekli tedbirleri ivedi olarak almalı,öğrencileri öncelikli görmelidir.

MEB mız, öğrencilerimizin gündemlerini izlemeyi,sorunlarını, beklentilerini sürekli takip etmeyi ,çözüm üretmeyi başarabilmelidir.

"Niçin,istediğim bölüme geçemiyorum ? " 
diyen öğrencilerimiz, çok haklı olarak sorunlarının çözümünü, MEB mız dan,Orta Öğretim Genel Müdürlüğünden ve Sevgili Bakanımız Ziya Selçuk Hocamızdan beklemektedirler.

***
4. "Biz açmıyoruz, 10 öğrenci yok "denilemez.1739 sayılı yasaya uymalı ve eğitimin özüne aykırı uygulamalara son verilmeli. öğrencilerimizin istekleri,2019-2020 öğretim yılı için tam olarak karşılanmalı,şimdiden orta öğretim kurumları yönetmeliğine bir hüküm eklenerek, ve ya genelge çıkarılarak öğrencilerimizin haklı beklentileri karşılanmalı,yasanın uygulanması sağlanmalıdır.

***
5.Bölüm seçme, öğrencilerimizin geleceği ile de doğrudan ilgilidir.

6.Okul görevini yapmalı, 1739 s.yasa gereği
her bölümü açmalı,işlevini gerçekleştirmelidir.

7. Ortak dersleri şube birleştirmesi yoluyla verebilirler.

***
8. Ders seçme hakkıda ,öğrenciye verilmiş bir haktır.Öğrencilerin seçim hakkı yok sayılamaz.
Okulun, öğretmen durumuna göre, keyfi ders seçmesi de mevzuata aykırıdır.Okulda ki öğretmene- norm kadroya göre değil,öğrenci isteğine ,YKS' na göre,öğrencilerin seçimlerine uygun derslerin seçilmesi okutulması da sağlanmalıdır.

***
9.Her tür eğitim, MEB'nın denetimi ve gözetimi altında olmak zorundadır.
430 saylı Tevhidi Tedrisat Kanununun,1. md.de, "Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve
tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur" hükmü gereği,her tür eğitim MEB'nın denetimi ve gözetimi altında olmak zorundadır.

430 s.TTK ve 1739 s.METK'ları bağlayıcıdır.

Bu gerekçeler ile ,özel liselerimiz de her bölümü açmak zorundadır. Öğretmen istihdam etmek zorunda kalırım diye,öğrencilerin isteklerinin göz ardı edilmesi kabul
edilemez.

***
10.MEB mız , resmi ve özel bütün liselerimize ,1739 s. METK nun 5.6.27.ve 28 . md. gereği ,her bölümü ,bir öğrencide istese açtırmak ve yasaya uymak- uygulamasını sağlamak zorundadır.

***
11. Orta öğretim kurumları yönetmeliği bu konuda anılan yasa maddeleri ile uyumsuz olup, bölüm seçme ,yeterli açıklıkta ve 1739 s. yasaya uygun olarak yazılmamıştır.
Açık ve anılan yasaya uygun hüküm 
konulması,eğitim hukukunun gereğidir.

***
12. 1739 s.yasa uygulanmak zorundadır.

1739 s. Yasanın ilgili hükümleri:

II.Ferdin ihtyaçları:

Md. 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

III – Yöneltme:

Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara
veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

(Değişik: 16/8/1997 - 4306/3 md.)
Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir...

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.

Madde 27 – İlköğretimini tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, orta öğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.

III – Amaç ve görevler:

Madde 28 – Orta öğretimin amaç ve görevleri,
Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,..Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe, hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken "öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri"ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

***
13.MEB mız, her lisemizde , her öğrencimizin , Sözel,Dil,Sayısal ve EA bölümlerinden istediğinde okumasını sağlamak zorundadır.
Her lisemiz,bir öğrencide istese ,her bölümü açmak zorundadır.

14.Yasa uygulanmalı,öğrencilerimize, yasanın verdiği hakları kullanmasına imkan verilmelidir.

15.Uygulama,ilgili yönetmeliğe açık bir madde yazılarak ve ya genelge çıkarılarak düzeltilmeli, düzenlenmeli,her bölümün açılması zorunlu olmalıdır. Ders seçiminde de öğrencilerimizin isteğinin esas alınması sağlanmalıdır.

***

Mustafa Bilgin
Eğitimci 
Kamu Yön.Uzm

banner47

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14