Lisede Sınıfta Kalma Nasıl Olur?

Lisede sınıfta kalma diye bir şey vardır. Öncelikle bilinmesi gerekmektedir ki lisede dil ve anlatım dersi baraj dersi olarak geçmektedir. Lisede sınıfta kalmamanın ilk koşulu dil ve anlatım dersinden zayıf almamaktır. Ayrıca meslek liseleri için de meslek dersleri baraj ders olarak kabul edilmektedir.

Lisede yeni düzenlenen yönetmeliğe göre ortalama ile sınıf geçme kalmıştır. Yani ortalamanız ne olursa olsun sınıfta kalma olasılığınız vardır. Peki bu nasıl olur?

Öğrenin zayıf dersleri üç ve daha azsa öğrenci bir üst sınıfa geçer fakat zayıf olan bu dersler baraj dersleri ise bu dersleri üst sınıfta sorumluluk sınavı ile vermek zorundadır. Bu dersler baraj derslerinin dışındaki dersler ise öğrenci sınıfını direkt olarak geçer ve kaldığı derslerden sorumluluğa girmez.

Eğer öğrencinin zayıf sayısı dört ve dörtten fazla ise öğrenci not ortalamasına bakılmaksızın sınıfta kalır.

Sınıfta geçme ve sınıfta kalma şartı nedir?
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme nasıl olur?
MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır. Yukarıda görüldüğü gibi lisede öğrenciler tüm derslerden not ortalaması 50 ve üzerindeyse sınıfı geçiyor. lisede kaç zayıfla kalınır sorusuna gelirsek 3  dersten fazla dersten zayıfınız varsa sınıfta kalırsınız.

Anahtar Kelimeler:
Lisede Sınıfta Kalma Nasıl OlurLiselerde Sınıfta Kalma Nasıl OlurSınıfta Kalma Nasıl OlurSınıfta Kalma Nasıl Olur LiseLisede Nasıl Sınıfta KalınırLisede Sınıfta Kalma Var MıLisede Sınıfta Kalma NasılLisede Devamsızlıktan Sınıfta KalmaLisede Sınıfta Kalma2021 2022 Lisede Kalma Olacak Mı?Lisede Kaç Zayıfla Geçilir 2021Lisede Kaç Zayıfla Geçilir 2022Lisede Sınıfta Kalma Nasıl Olacak 2021?2021 Sınıfta Kalma Olacak Mı?Kaç Dersten Kalırsak Sınıfta KalırızSınıfta Kalma şartı Nedir?Sınıf Geçme Kalma Ortaöğretim LiseSınıf Geçme Kalma OrtaöğretimSınıf Geçme Kalma LiseSınıf Geçme Ortalaması Ne KadarKaç Dersten Sınıfta KalınırKaç Dersten Sınıfta Kalınır?Lisede Sınıfta Kalma şartı Nedir?Kaç Zayıfla Sınıf GeçilirKaç Zayıfla Sınıfta KalınırLisede Kaç Zayıfla Sınıf GeçilirSorumlu Sınıf Geçme Nedir?Ortaöğretimde Sorumlu Sınıf GeçmeLise Sorumlu Sınıf Geçme Nasıl Olur?MEB Sınıf Geçme Ve Sınıfta Kalma şartlarıLisede Kaç Dersten Kalınca Sınıfta Kalınır2021 Lisede Sınıfta Kalma Nasıl Oluyor?Yönetmeliğe Göre Sınıf Geçme ŞartlarıBu Sene İlkokulOrtaokul Ve Lise Sınıfta Kalma Olacak Mı2021 Yılında Ortaokul Ve Liselerde Sınıfta Kalma Olacak MıLİSE SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİLisede Sınıf GeçmeOrtaöğretim Sınıf Geçme YönetmeliğiLisede Doğrudan Sınıf GeçmeLisede Sorumlu Olarak Sınıf GeçmeLisede Devamsızlıktan KalmakLise Baraj DerslerLise Edebiyat Baraj Ders Mi?Derslerden Sorumlu KalmakLise Sorumluluk SınavlarıLisede Sınıfı Geçme şartları Nelerdir?Lisede Sınıfı Geçme şartlarıHazırlık91011 Ve 12. Sınıf öğrencileri Sınıf Geçme şartları Ne?Lisede Sınıfta Kalma Nasıl OluyorLisede Sınıfta Kalma Varmı 2021Lisede Sınıfta Kalma PuanıLisede Sınıfta Kalma 20212020 2021 Sınıfta Kalma Varmı2021 2022 Sınıfta Kalma VarmıLisede Sınıfta Kalma DevamsızlıkSınıfta Kalma VarmıSınıfta Kalma Var Mı9. Sınıfta Kalma Var Mı 2021LİSEDE SINIFTA KALMA NASIL OLUR?NASIL OLUR?Bu Yıl Sınıfta Kalma Var Mı?SINIF TEKRARI MI? SINIFTA KALMA MI?Liselerde Sınıfta Kalma Olacak Mı?Liselerde Sınıfta Kalma Var Mı ?Sınıfta Kalma Olacak Mı ?LİSELERDE SINIF GEÇME NASIL OLACAK ? SINIFTA KALMA VAR MI ?LİSELERDE SINIF GEÇME NASIL OLACAK ?SINIFTA KALMA VAR MI ?İlkokulda Devamsızlıktan Kalınır Mı?SINIF TEKRARI MI?SINIFTA KALMA MI?Okullarda Devamsızlık Kaç Gün ?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol