İngilizce'de aşağıdaki okuyacağınız 68 kelime yazılardaki kelimelerin yaklaşık yüzde ellisini oluşturur

 About : hakkında
 An : bir / an error : bir hata / an hour : bir saat
 Back : geri / arka / Go back : geri git
 Been : be fiilinin 3. hali (be / was / been)
 Before : önce / before the party : partiden önce
 Big : büyük / big man : büyük adam
 By : ile / vasıtasıyla / by car : arabayla
 Call : çağırmak / telefon etmek / I called my brother : Kardeşimi aradım
 Came : gelmek - dili geçmiş / I came to work : İşe geldim
 Can : yardımcı fiil .. bilir / I can go : Ben gidebilirim
 Come : gel / I come to work at 8 : Ben 8 de işe gelirim
 Could : can yardımcı fiilinin dili geçmişi / I could go to school : Ben okula gidebildim
 Did : do fiilinin dili geçmişi / I did my work : Ben işimi yaptım
Do : Yapmak fiili / I do my work every day : Ben hergün işimi yaparım
 down : aşağı / sit down : otur aşağı
 first : birinci / first lesson : birinci ders
 from : den / dan / from Ankara : Ankara’dan
 get : almak / elde etmek / ulaşmak / I will get water for you : Senin için su alacağım
 go : gitmek / I go to school every morning : Her sabah okula giderim
 has : have fiilinin 3. şahıs çekimi / He has a book : O bir kitaba sahiptir.
 Her : Onun (kadın için) / Her book is on the table : Onun kitabı masanın üzerindedir.
Here : burada / buraya
İf : eğer / if you come early we will go to the cinema (eğer erken gelirsen ….)
 İnto : içine / Come into the room : odanın içine gel / odaya gir
 Just : yalnızca
 Like : beğenmek / hoşlanmak / I like music : Müzik severim
 Little : az / little Money : az para / we have little Money / Az paramız var
 Look : bak / Look at me : Bana bak
 Made : make (yapmak) fiilinin dili geçmişi / I made a mistake / Ben bir hata yaptım
Make : Yapmak / I make a toast every morning : Her sabah bir tost yaparım
 More : daha fazla / I have more Money : Benim daha fazla param var
 Me : beni / bana (zamir) / Give me Money : Bana para ver
 Much : çok (sayılamayan isimler için) / much love : çok sevgi / much patience : çok sabır
 Must : meli.. malı (yardımcı fiil) / I must go : Ben gitmeliyim
 My : benim / my book : benim kitabım
 No : hayır / hiç / No I dont have a book : Hayır, bir kitaba sahip degilim.
 New : yeni / New chance : yeni şans / new car : yeni araba
 Now : şimdi / I will go now : Şimdi gideceğim
 Off : kapalı / edat / the radiator is off : radyatör kapalıdır
 Old : eski / yaşlı / an old lady : yaşlı bir kadın
 Only : yalnız / only children : yalnız çocuklar
 Or : veya
Our : bizim / our friends : arkadaşlarımız
 Other : diğer / other ways : diğer yollar
 Out : dışarı / go out : dışarı git
 Over : üzerinde / üzerinden / jump over the wall / duvarın üzerinden atla
 Right : sağ / doğru / haklı / You are right : Haklısın
 She : O (kadın için) / She is a good girl : O iyi bir kızdır
 See : gör / I see a woman : Bir kadın görürüm (görüyorum)
 Some : bazı / we need some Money : Bizim biraz paraya ihtiyacımız var
 Their : onların / their friends : onların arkadaşları
 Them : onlara / onları / I love them : Onları severim (seviyorum)
Then : o zaman / ondan sonra / öyleyse / Then I went to work : Ondan sonra işe gittim
 There : Orada / oraya / I will go there : Oraya gideceğim
 This : bu / this book : bu kitap
 Two : iki / two girls : iki kız
 Up : yukarı / stand up : Ayağa (yukarı) kalk
 Want : istemek / I want Money : Para isterim (istiyorum)
 Well : iyi (zarf) / He speaks well : O iyi (şekilde) konuşur.
 Went : gitmek (dili geçmiş hali) / I went to work : Ben işe gittim
 Were : be fiili dili geçmiş zaman / They were friends : Onlar arkadaştılar
 What : ne / What do you want / Ne istersin (istiyorsun)
 When : Ne zaman / When do you go to school ? : Ne zaman okula gidersin?
 Where : Nerede / Nereye / Where are you ? : Neredesin ?
 Which : hangi / Which car do you want ? : Hangi arabayı istersin ?
 Who : kim / kime / Who are you : Sen kimsin ?
 will : cek / cak / I will go to school : Ben okula gideceğim
 your : senin / sizin / Your school : senin okulun

Anahtar Kelimeler:
Ingilizce

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol