İdareci ve Öğretmenlerin Ek Ders Çizelgeleri Her Ay İmza Karşılığı Duyurulması Gerekir

Bazı okullarda liyakat sahibi idareciler tarafından her ay idareci ve öğretmenlerin ek ders çizelgesi imza karşılığı durulmakta ve hatta çizelge asılmakta iken bazı okullarda ise idareciler tarafından türlü türlü bahanelerin arkasına sığınılarak malesef devlet sırrı gibi okul personeline ne imzalatılmakta nede gösterilmektedir.

Ek ders çizelgesinin duyrulmadığı okullarda, idarecilerin özellikle arkasına sığındığı bahane ise çoğunlukla duyrulmasının bir zorunluluk olmadığı oluyor.Tabi unuttukları husus ise yönetimin tek ayaklı değil çok ayaklı esasların iç içe geçtiği ilkelerden oluştuğudur.Zira bir kanunda yazmayan başka bir kanunda yazılı hükümler ile yapılacak işlem için idareci ve öğretmenlere yol gösterdiğini bilmekte fayda var. Ayrıca kanuna göre konuya açıklık getirmeden önce günümüz yönetim anlayışında özellikle şeffaflık ilkesinin bir zorunluluk olduğunu ve bu ilke ile yöneticinin yapacağı idari işlerde hareket etmesi gerektiğini de hatırlatmak istiyorum .Yani amir konumundaki memur idari işlerde mevzuatta yazılı bulunan amir hükümlerinin yanı sıra aynı zamanda şeffaflık ilkesiyle hareket etmek bir tavsiye değil yasal bir zorunluluktur .

Ek ders çizelgelerinin duyrulma gerekliliğine yasal olarak bakarken bakılması gereken kanun tebligat kanununun hükümlerinin yanı sıra bilgi edinme kanunu da olmalıdır. şöyle ki;

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacak olan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Yasa'nın 4. maddesinde, herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu, 5. maddesinde ise, kurum ve kuruluşların bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü oldukları hükümlerine yer verilmiştir.

4982 sayılı Yasa'nın anılan hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, idari aşamalarda dahi kişilerin bilgi ve belgelere erişmelerinin bir hak olarak kabul edilmek suretiyle yasal güvenceye kavuşturulduğu, bu hakkın ancak Yasada belirtilen hallerde sınırlanabileceği anlaşılmakta; bilgi edinme hakkı demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereği olarak kabul edilmektedir.Yani idari işlemin dayanağı olan her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilme ve bu belgeleri inceleyebilme olanağının tanınması adil ve şeffaflık ilkesi ile bilgi edinme hakkı gereğidir.

Dolayısıyla ek ders çizelgelerinin her ay imza karşılığı duyrulması açıkladığım ve gösterdiğim kanun ve maddeleri ile şeffaflık ilkesi uyarınca gerekliliktir.

Sedat DEGER
Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol