Ek Ders Ücreti Sınırlamasının Kaldırılması Teklif Edildi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulan “3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, mevcut düzenlemede yer alan “Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamaz.”şeklindeki fıkrada geçen “ek ders ve”  ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle, öğretim elemanlarının ikinci öğretimdeki ek ders ücreti ödemelerinin görev yaptıkları yükseköğretim kurumuna göre değişmesinin önüne geçilmesi ve girdikleri ek dersler karşılığında kendilerine 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ücret ödenmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, öğretim elemanlarının ek ders ücreti konusunu düzenlerken, ikinci öğretimde en çok on saate kadar ek ders ücreti ödeneceğini ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretiminde ek ders ücretlerinin %60 hesaplanacağını hükme bağlamıştır.

Ancak, 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun ikinci öğretim yapan birimlerde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra yapacakları çalışmalar karşılığında fazla çalışma ücretinin nasıl ödeneceğini düzenlerken, öğretim elemanlarının ek ders ücreti ödemeleri ile ikinci öğretim karşılığı öğrencilerden alınan öğrenim ücreti arasında ilişki kurulmak suretiyle, ek ders ücreti ödemesine bir sınırlama getirmiştir. Bu sınırlamaya göre, ikinci öğretimde öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamamaktadır.

Yükseköğretim Personel Kanununda birinci ve ikinci öğretimde ek ders ücreti ödemelerine herhangi bir sınırlama getirilmemiş olmasına rağmen, 3823 sayılı Kanunun ikinci öğretimde öğretim elemanlarının ek ders ücreti ile idari personelin fazla çalışma ücretini birlikte değerlendirerek bu kapsamda yapılacak ödemelere öğretim ücreti sınırlaması getirilmesi uygulamada bazı öğretim elamanları için adil olmayan ve mağduriyet yaratan sonuçlar doğurabilmektedir.

Ödemelerin, öğrencilerden toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamayacak olması, öğrenci sayısının az olduğu yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının girdikleri ek ders karşılığında ücret alamamalarına neden olabilmektedir.

Oysa ki, görev yaptığı yükseköğretim kurumunda ikinci öğretimde öğrenim görecek öğrenci sayısının belirlenmesinde, kaç öğrencinin kayıt yaptıracağı konusunda ve öğrencilerden toplanacak öğretim ücretinin belirlenmesinde hiçbir etkisi olmayan öğretim elemanları, öğrenci sayısı ve toplanan öğretim ücreti miktarı daha fazla olan yükseköğretim kurumlarındaki emsalleri ile aynı süre ek ders vermelerine rağmen, girdikleri bazı ek derslerin karşılığında ücret alamama durumuyla karşılaşmaktadırlar.

Bu itibarla, yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimde görev alan öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki belirlemeler çerçevesinde ödenmesi yoluna gidilerek, öğretim elemanlarının ek ders ücretinin öğrencilerden toplanan öğretim ücreti miktarı ile ilişkilendirilmemesi uygun olacaktır. 

3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ek ders ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol