Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek Ders Ücreti Nedir?

Ülkemizde kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen adı altında binlerce öğretmen bulunmaktadır. Bu öğretmenler belli başlı maaşlar alırlar. Ancak ek ders terimi öğretmenlerin kafasını karıştırabilmektedir. Kadrolu öğretmenlerin ek ders ile alakalı bir kafa arışıklığı yaşamalarına gerek yoktur. Kadrolu öğretmenler haftada 15 saat ders için maaş alırlar. Ancak çalışma saatlerine 30'a tamamlarlar ve böylece 30 saatlik maaş alırlar. Bu maaş içerisinde 15 saatlik olan kısmı ek ders ücretidir. Sözleşmeli öğretmenler için ek ders ücret durumu çok daha farklıdır. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri de resmi olarak yayınlanmıştır.

2021 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

UNVAN Ek Ders (%15) Ek Ders (%20)
Öğretmen 21,13 TL 20,07 TL
Sözleşmeli Öğretmen 18,14 TL 17,23 TL
Ücretli Öğretmen 21,38 TL 20,31 TL

Ek Ders Nedir? Ek Ders Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin ; aylık (maaş) karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okuttukları dersleri ifade eder. Peki aylık karşılığı ders görevi nedir?

2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net ve Brüt Ek Ders Ücret Tablosu

Dönem Gece/Gündüz Brüt Net (%15 vergi dilimi) Net (%20 vergi dilimi)
Ocak-Haziran Dönemi Gündüz Ücreti 23,21 19,55 18,39
Gece Ücreti 24,87 20,95 19,71
Temmuz-Aralık Dönemi Gündüz Ücreti Katsayılar açıklanmadı.
Gece Ücreti

Yüksek Lisans Yapmış Öğretmenlerin 2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net ve Brüt Ek Ders Ücret Tablosu

Dönem Gece/Gündüz Brüt Net (%15 vergi dilimi) Net (%20 vergi dilimi)
Ocak-Haziran Dönemi Gündüz Ücreti 24,37 20,53 19,32
Gece Ücreti 26,11 21,99 20,69
Temmuz-Aralık Dönemi Gündüz Ücreti Katsayılar açıklanmadı.
Gece Ücreti


Öğretmenin girmiş olduğu toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders saati çıkarılır. Ve her 10 saat ders için 1 saat ek ders eklenir.Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, öğretmenlerin maaş karşılığı girmiş oldukları ders saatinin üzerine gelen her bir saat için hesaplanıp ödenmektedir. Ek ders, öğretmenler için ek gelir olarak da görülmektedir. Kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklikler gözlenebilmektedir ve bu durum gayet normaldir. Ek ders ücretlerini hesaplamak mümkündür. Ek ders ücretini hesaplayan pek çok web sitesi bulunduğu gibi kişi kendisi de ek ders ücretini hesaplayabilir. Ek ders ücreti şu şekilde hesaplanabilir:

 • Örneğin haftada 26 derse giren bir öğretmenin ek ders hesaplaması:
 • 26-15= 11 saat ek ders
 • Dersi hazırlama ve programlama için 2 saat ek ders,
 • Sorumlu olunan sınıf var ise 2 saat ek ders
 • Ardından toplam ek ders saati ile bir saatlik ödenen ek ders ücreti çarpılır.

Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Ders Görevi Nedir?

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin ; aylık (maaş) karşılığında okutmak zorunda oldukları dersleri ifade eder.

Okul Öncesi Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Okul Öncesi Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Okul öncesi öğretmenleri haftada 18 saat aylık (maaş) karşılığı ve ilave olarak 12 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Okul öncesi öğretmenlerinin ders dışı hazırlık planlamadan 3 saat ve varsa nöbeti ile birlikte haftalık ek dersi 18 saat olmaktadır. Haftalık 18 saat x 4 hafta (20 gün) = aylık 72 saat ek ders yapar.

2021 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 19,55

 • Sözleşmeli öğretmenler için 16,79 TL’dir.

Okul öncesi öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

 • Kadrolu öğretmenler için : aylık 72 saat x 19,55 =1.407 TL

 • Sözleşmeli öğretmenler için aylık 72 saat x 16,79 = 1.208 TL

Sınıf Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Sınıf Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Sınıf öğretmenleri haftada 18 saat aylık (maaş) karşılığı ve ilave olarak 12 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Sınıf öğretmenlerinin ders dışı hazırlık planlamadan 3 saat ve varsa nöbeti ile birlikte haftalık ek dersi 18 saat olabilmektedir. Haftalık 18 saat x 4 hafta (20 gün) = aylık 72 saat ek ders yapar.

2021 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 19,55

 • Sözleşmeli öğretmenler için 16,79 TL’dir.

Sınıf öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

 • Kadrolu sınıf öğretmenleri için : aylık 72 saat x 19,55 =1.407 TL

 • Sözleşmeli sınıf öğretmenleri için aylık 72 saat x 16,79 = 1.208 TL

Genel Bilgi (Kültür) Dersi Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Genel Bilgi (Kültür) Dersi Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Genel bilgi dersi öğretmenleri haftada 15 saat aylık (maaş) karşılığı ve ilave olarak 6 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Bunun yanında genel bilgi dersi öğretmenleri isteğe bağlı olarak ayrıca 9 saate kadarda ek ders alabilirler.

Genel bilgi dersi öğretmenlerine sınıf/şube sorumluluğu veya kulüp (sosyal etkinlik) danışmanlığı verilmiş ise “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” kapsamında ayrıca haftada 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Genel bilgi dersi öğretmenlerine, haftada 3 saati geçmemek üzere fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Genel bilgi dersi öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

Örnek genel bilgi dersi öğretmenimizin haftalık 30 saat derse girdiğini, sınıfının ya da kulübünün olduğunu ve nöbet görevi olduğunu düşünelim.

 • 30 – 15 (aylık karşılığı) = 15

 • 15 + 2 (öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri) = 17

 • 17 + 3 (her 10 saate 1 saat planlama görevi) = 20

 • 20 + 3 (nöbet görevi) = 23

 • Yukarıdaki özelliklere sahip bir genel bilgi dersi öğretmeninin haftalık toplam 23 saat ek dersi bulunmaktadır.

 • 23 x 4 hafta = aylık 92 saat ek ders yapar.

2021 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 19,55

 • Sözleşmeli öğretmenler için 16,79 TL’dir.

 • Kadrolu genel bilgi dersi öğretmenleri için : aylık 92 saat x 19,55 =1.798 TL

 • Sözleşmeli genel bilgi dersi öğretmenleri için aylık 92 saat x 16,79 = 1.544 TL

Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Atölye ve laboratuvar öğretmeni aylık karşılığı, zorunlu ve isteğe bağlı ek ders görevi kaç saattir?

Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat aylık (maaş) karşılığı ve ilave olarak 20 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Bunun yanında atölye ve laboratuvar öğretmenleri ayrıca 4 saate kadarda isteğe bağlı ek ders alabilirler.

Atölye ve laboratuvar öğretmeni alan şefi kaç saat ek ders alır?

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır.

Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

Atölye ve laboratuvar öğretmeni sınıf rehber öğretmenliği ek dersi alır mı?

Atölye ve laboratuvar öğretmeni şeflik görevi almamışsa ve sınıf/şube sorumluluğu veya kulüp (sosyal etkinlik) danışmanlığı verilmiş ise “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” kapsamında ayrıca haftada 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Atölye ve laboratuvar öğretmenine kaç saat hazırlık ve planlama ek dersi verilir?

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, haftada 3 saati geçmemek üzere fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Atölye ve laboratuvar öğretmenini koordinatörlük (İşletmelerde Meslek Eğitimi) ek dersi kaç saattir?

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

 • a) Meslekî eğitim merkezlerinde;

  • 1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

  • 2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

 • b) Diğer okul ve kurumlarda;

  • 1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

  • 2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.

Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

Atölye ve laboratuvar öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

Örnek atölye ve laboratuvar öğretmenimizin haftalık 44 saat derse girdiğini, bölüm şefi olduğunu, 12 saatte koordinatörlüğünün olduğunu, açık lisesi görevinin olduğunu ve nöbet görevi olduğunu düşünelim. Alan şefi olduğu için sınıf/şube rehber öğretmenliği ek dersi alamaz.

 • 44 – 20 (aylık karşılığı) = 24

 • 24 + 10 (alan şefliği) = 34

 • 34 + 3 (her 10 saate 1 saat planlama görevi) = 37

 • 37 + 12 (koordinatörlük görevi) = 49

 • 49 + 3 (nöbet görevi) = 52

 • 52 + 10 (açık lise görevi) = 62

 • Yukarıdaki özelliklere sahip bir atölye ve laboratuvar öğretmeninin haftalık toplam 62 saat ek dersi bulunmaktadır.

 • 62 x 4 hafta = aylık 248 saat ek ders yapar.

2021 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 19,55

 • Sözleşmeli öğretmenler için 16,79 TL’dir.

 • Kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmenleri için : aylık 248 saat x 19,55 = 4.848 TL

 • Sözleşmeli atölye ve laboratuvar öğretmenleri için aylık 248 saat x 16,79 = 4.163 TL

Rehber Öğretmen Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

İlgili mevzuata göre ; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati ders niteliğinde ek ders görevi sayılır.

Rehber öğretmen/psikolojik danışman merkezî sınavlarda görev alabilir ve istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilir. Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez.

Rehber öğretmenlerinin ek dersi haftalık 18 saattir. 18 saat x 4 hafta = 72 saat aylık ek ders alırlar.

2021 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 19,55

 • Sözleşmeli öğretmenler için 16,79 TL’dir.

Rehber öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

 • Kadrolu rehber öğretmenleri için : aylık 72 saat x 19,55 =1.407 TL

 • Sözleşmeli rehber öğretmenleri için aylık 72 saat x 16,79 = 1.208 TL

Anahtar Kelimeler:
Ek Ders Nasıl Hesaplanır?Ek DersNasıl Hesaplanır?Ek Ders Nasıl HesaplanırOkul öncesi öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Sınıf öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Genel Bilgi (kültür) Dersi öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Kültür Dersi öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Atölye Ve Laboratuvar Dersi öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Rehber öğretmen Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Okul Müdürü Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Okul Müdür Yardımcısı Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Müdür Yardımcısı Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Rehber öğretmeni Için örnek Aylık Ek Ders HesaplamasıAtölye Ve Laboratuvar öğretmeni Için örnek Aylık Ek Ders HesaplamasıAtölye Ve Laboratuvar öğretmeni Kaç Saat Açık Lise Ek Dersi Alır?Atölye Ve Laboratuvar öğretmenini Koordinatörlük (İşletmelerde Meslek Eğitimi) Ek Dersi Kaç Saattir?Atölye Ve Laboratuvar öğretmeni Sınıf Rehber öğretmenliği Ek Dersi Alır Mı?Atölye Ve Laboratuvar öğretmeni Alan şefi Kaç Saat Ek Ders Alır?Atölye Ve Laboratuvar öğretmeni Aylık KarşılığıZorunlu Ve Isteğe Bağlı Ek Ders Görevi Kaç Saattir?Atölye Ve Laboratuvar Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Atölye Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Genel Bilgi Dersi öğretmeni Için örnek Aylık Ek Ders HesaplamasıOkul öncesi öğretmeni Için örnek Aylık Ek Ders HesaplamasıSınıf Öğretmeni Ek Dersi Nasıl HesaplanırAnasınıfı Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Aylık Karşılığı Ders Görevi Nedir?Ek Ders Nedir? Ek Ders Nasıl Hesaplanır?Ek Ders Nedir?Öğretmenlerin Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Nasıl Hesaplanır?Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Ders Görevi Nedir?EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?Ek Ders Ücreti Hesaplama 2021Ek Ders Ücreti Ne Kadar? Ek Ders Ücreti Hesaplama 20212021 Ek Ders Ücreti Ne Kadar?2022 Ek Ders Ücreti Ne Kadar?Ek Ders ücreti Nedir?Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?Ek Ders NasılSözleşmeli Öğretmen Ek Ders ÜcretiEk Ders Hesaplama Nasıl YapılırEn Basit Yöntem İle Ek Ders Nasıl Hesaplanır?Ek Ders Hesaplama Nasıl Yapılır?EK DERS HESAPLAMA NEYE GÖRE YAPILIR?Öğretmenlerin Girdikleri Ek Ders Saat Hesaplaması Nasıl Yapılır?Ek Dersler Neye Göre Hesaplanır?2021 Yılı Ek Ders ücretleri Ne Kadar?2022 Yılı Ek Ders ücretleri Ne Kadar?DYK ücretleri Ne Kadar?ORTAOKULDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERTEMMUZ 2021 EK DERS HESAPLAMA2021 Ek Ders Nasıl Hesaplanır?20 Saat Derse Giren öğretmen Kaç Saat Ek Ders Alır?Sınıf öğretmeni Haftalık Ek Ders Nasıl Hesaplanır?EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA PROGRAMIEk Ders ücreti HesaplamaEk Ders Hesaplama ProgramıÜcretli Öğretmen Maaş Hesaplama ProgramıÜcretli Öğretmen Maaş HesaplamaTakviye Kursu Ek Ders Ücreti Hesaplama ProgramıUzman Ve Usta Öğretici Maaş Hesaplama ProgramıKadrolu Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama ProgramıSözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama ProgramıProfesörDoçentDoktor öğretim üyesiÖğretim Görevlisi Ve Okutman Ek Ders Ücreti Hesaplama ProgramıMerkezi Sınav Görevi Ücret Hesaplama ProgramıEk Ders Ücreti Hesaplama 2022Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama Eylül 2021Ek Ders Ücreti Hesaplama Eylül 2021öğretmenEk Ders Hesaplama TablosuEk Ders ücreti Ne Kadar 2021Ek Ders ücreti Ne KadarÖğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplamaücretli öğretmenSözleşmeli öğretmen2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net Ve Brüt Ek Ders Ücret TablosuYüksek Lisans Yapmış Öğretmenlerin 2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net Ve Brüt Ek Ders Ücret TablosuLisans Yapmış Öğretmenlerin 2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net Ve Brüt Ek Ders Ücret TablosuÖğretmenlerin 2021 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Net Ve Brüt Ek Ders Ücret TablosuSınıf öğretmenleri Ek Ders HesaplamaEk Ders Nasıl Hesaplanır 2021Ek Ders Nasıl HESAPLANIR 2022Ders ücreti Ne Kadar 2021Kadrolu öğretmen Ek Ders ücreti 2021Sözleşmeli öğretmen Ek Ders HesaplamaSınıf öğretmeni Ek Ders ücreti 2021OzkanSoft Ek DersMESLEK ÖĞRETMENLERİ EK DERS HESAPLAMASI NASIL YAPILIRMeslek Öğretmenliğinde Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?MESLEK ÖĞRETMENLERİ EK DERS HESAPLAMASI NASILMESLEK ÖĞRETMENLERİ EK DERS HESAPLAMASITTEKNİK ÖĞRETMEN EK DERS HESAPLAMASIBir Meslek ÖğretmeniAlan şefi Olan Bir öğretmenŞeflik Görevi Olmayan Bir Meslek Öğretmeni2021 Öğretmen (KadroluSözleşmeli) Ek Ders Ücreti HesaplamaTeknik Öğretmen Ek Ders Nasıl HesaplanırMeslek Öğretmenleri Ek Ders Nasıl HesaplanırMeslek Öğretmeni Ve Şeflerin Alabileceği En Yüksek Ek DersÖğretmenler İçin Ek Ders Ücreti Hesaplama 2021Öğretmenler İçin Ek Ders Ücreti HesaplamaDERS VE EK DERS GÖREVİ SORULAR-CEVAPLARMeslek Dersi öğretmenleri Maksimum Kaç Saat Ek Ders AlırMEB Güncel Ek Ders Saati Ve 2021 Öğretmen Ek Ders ÜcretiMEB Güncel Ek Ders Saati2021 Öğretmen Ek Ders ÜcretiMeslek Lisesi Ek Ders Hesaplama ProgramıMeslek Lisesi Ek Ders HesaplamaMeslek Dersi öğretmenleri En Fazla Kaç Saat Ek Ders AlırBranş öğretmenleri Ek Ders HesaplamaMeslek öğretmenleri Ek Ders YönetmeliğiKoordinatör öğretmen Ek Ders HesaplamaOkul öncesi öğretmeni Ek Ders ücreti 2021Okul öncesi öğretmeni Ek Ders ücreti 2022Okul öncesi öğretmeni Ek Ders ücretiAlan şefi Kaç Saat Ek Ders AlırMeslek Lisesi Ek Ders ücretiMeslek Öğretmenlerinin Maaş Karşılığı Girmekle Yükümlü Oldukları Ders Sayısı Kaçtır?Meslek Derslerine Giren Öğretmenlerin Alması Gereken Ek Ders Ücreti Ne Kadardır?Meslek Derslerinde Alınacak Ek Ders ücretleriMeslek Öğretmenliğinde Ek Ders Geliri Nasıl Hesaplanır?Şefler Haftalık Ne Kadar Ek Ders Alabilir?Alan şefi Olan öğretmenlerin Ek DersleriŞefler En Fazla Ne Kadar Ek Ders Ücreti Alabilir?Şeflerin Alacağı Ek Ders ücretiHaftalık Ek Ders Miktarı Atölye Ve Alan Şefliğinde Değişiklik Gösterir Mi?Meslek Öğretmenliğinde Ek Dersi Nasıl Hesaplanır

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol