Eğitim Yönetimimiz,Liselerde Değişiklik , Beklentilerimiz ve Önerilerimiz

1. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Selçuk:
.Soru çözmekle,sorun çözmenin farklı olduğunu, 
.Eğitimin abcde den ibaret olmadığını,
.Eğitimde öğrencilerimizin hayata hazırlanmasının ve uygulamanın gerekliliğini,
.Öğrencilerimizin bütün yönleriyle değerlendirilmesinin önemini bilen, 
.Eğitim formasyonu ve birikimi yeterli , 
.Eğitimi, merkezi, taşrayı,öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okulu bilen, tanıyan içimizden gelen bir Bakan.

Milli Eğitim Bakanımız,Sayın Ziya Selçuk'un,
Ziya Hocamızın, birikmiş sorunlarımızı 
çözmesi beklentimiz.
Umudumuzu koruyoruz.

2.Sayın Ziya Selçuk ve Dört Bakan Yardımcımızı, yıllar sonra ilk kez MEB na yapılmış, doğru ve uygun atamalar olarak görüyoruz.

Sayın Er ,köyde ilkokul öğretmenliğinden , ilköğretim müfettişliğinden,işin içinden gelen eğitim hukunu ve idare hukukunu bilen bir meslekdaşımız.

Sayın Safran, yıllarca öğretmen yetiştirme , yöneticilik , TTK da Tarih Poğram Komisyonu 
Bşk.gibi görevleri yapan içimizden biri.

Sayın Özer , Matematiği , ölçme ve değerlendirmeyi bilen, ÖSYM Bşk.gibi yöneticilik görevleri yapan bir akademisyen.

Sayın , Denemeç ise ,bütçeyi, projeyi, görev alanını bilen bir uzman.

Bakan Yardımcılarımızın ,görev dağılımı da uygun yapılmış.

3.Umarım,Türkiye, bu fırsatı kaçırmaz.

*

4. Eğitim sorunlarımız,sınav soruları sorunumuz gibi alanlarda öneriler sunmaya çalışan bir Türk vatandaşı olarak,yapılan planlama çalışmalarını uygun görüyor ve destekliyorum.

Umarım ,öğretmenlerimize ve yöneticilerimize de gerekli HİE verilir.

*
5. Liselerde Değişim İçin Tespitlerimiz:

.Sınavların amaç değil araç olmasının nihayet görülmesi,
.Sınav baskısı yönünden iyileştirme yapılmasının amaçlanması, 
.Öğretmen eğitiminin merkezde olması,
.Ders sayısının azaltılmış olması ,
.Öğrenciye , ilgi duyduğu dersleri seçme fırsatı verilmesi ,
.Proje ve uygulamaların artacak olması,
.Pratiğe ,uygulamalı eğitime önem verilmesi,
.Kazanım odaklı eğitim sisteminden, yetkinlik kazandırma odaklı bir eğitim sistemine geçiş,
.Öğrencileri üniversite sınavına hazırlayan sistemden ,öğrenciyi, özelliklerini ve yeteneklerini keşfederek gelecekteki meslek 
ve gelişim odaklarına uygun üst öğrenime hazırlamayı amaçlaması,
.Öğrencilerin lise dönemi boyunca kendilerini tanımaları ve yaşamın diğer aşamalarını daha etkili yönetmelerini sağlamak üzere her okula ‘kariyer ofisleri’ kurulması,
.Kariyer ofisleriyle öğrencilerin, tüm alanlardan seçecekleri derslerle daha dengeli bir müfredat içinde kendilerini yetiştirmelerinin hedeflenmesi,.
.Sertifika programları ile öğrencilerin okul içi ve okul dışında edinmeleri gereken beceri alanlarının, müfredat içine alınarak okula dahil edilmesi,
.12’nci sınıflarda destek çalışmaları yapılması,
.Her öğrencinin, üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilmesi,
.Bilgi kuramının zorunlu ders haline gelmesi,
.Yaparak, uygulayarak öğrenmenin ağırlık kazanması,
.12’nci sınıfa yenilikçi derslerin gelmesi, 
.Haziranda derslerin yerine, proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinliklerine yer verilecek olmasını,

Önemli,gerekli , olması gereken , iyileştirme, geliştirme ve dönüştürme olarak görüyoruz.

*
5.Değişikliğin Ruhu:

.Eğitimin abcde den ibaret olmadığının bilindiğini,
.Öğrencilerimizin , bilgi yanında yetenekleri ile de değerlendirilmesinin amaçladığını,
.Eğitimi bilenlerin,formasyonu yeterli olanların yaptığı çalışmalar olduğunu,
.Piyasacı eğitim uygulamalarından,eğitime geçiş olarak gördüğümü belirtmeliyim.

Öğretmenlerimizin, Yöneticilerimizin, Bakanlığımızın ,Merkez ve Taşra Teşkilatımızın,
dönüşüme uyum sağlamaları , Türkiye ve eğitimimizin geleceği için bir gereklilik.

Bu anlamda;
.Okullarımızda laboratuvarlar çalışmalı.
.Öğrencilerimiz deneyler yapmalı.
.Beceri Atölyeleri çalışmalı.
.Spor, Müzik,Resim, Sanat ve Yazına önem verilmeli.
.Sınav soruları,sınıf içi pekiştirme çalışmalarına dayalı sorulmalı.
.Başarısızlık değil ,Başarı ölçülmeli. 
.Öğrencilerimiz bütün yönlerden değerlendirilmeli. 
.Öğrenci ders defterleri önemsenmeli.
.Performans görevleri, hayata , derse , sınava göre işlevsel işe yarar olmalı.
...

Dileğimiz ve beklentimiz , bu tür çalışmaların yapıldığı bir iklimin okullarımızda gerçekleşmesidir.

*

6. Mevcut Lise Öğrencilerimiz İçin Önerilerimiz :

Mevcut 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde gerekli iyileştirmeler yapılmalı, beklentileri karşılanmalıdır.
Liselerimizde Her Bölüm Açılmalı.
Ögrenciler ,istedikleri bölümü seçebilmeliler.
İstedikleri dersleri seçebilmeliler.
YKS de, AL-ML nin ortak derslerinden sorular sorulmalı.
Devamsızlık konusunda iyileştirme yapılmalı.

Bütün Sınavlarda,Doğrudan Ders K.Sorular ile 
Başarının Ölçülmesini,

Lise 10.sınıf öğrencilerimiz, özel ve devlet liselerinde 2019/2020 için dil ve sözel bölümlerini seçebilmesini,

Sözel puanla girilecek bölümler artırılmasını,

YKS da, sorular ,AL ve ML nin ortak derslerinin 
ders kitapları esas alınarak sorulması sağlanmalı.

*
7. Liseye Geçiş İçin Önerilerimiz:
LGS de,ders kitaplarına dayalı sorular sorulmalı.
Paydaş memnuniyeti sağlayacak ölçütler ile
sorunsuz olarak yerleştirme gerçekleştirlebilmeli.
LGS ve Yerleştirmeye İlişikin Önerilerimiz Değerlendirilmeli. 
https://www.facebook.com/06mustafabilgin/posts/2251200231823100 … … …
*
8.Köy okullarımız 10 öğrenci varsa ,ön okulları ile açılmalı,metruk olanlarına sahip çıkılmalı.

İlkokul 5 yıla çıkarılmalı.

Okula kayıt 72 ay olmalı.

Yb.Dil için , gramer yerine, konuşma, okuma yazma, anlama ,çeviri...öncelenmeli.

Bozulan yazılar için ilgili derslerin içine güzel yazı üniteleri konulmalı.

*
9.KPSS B her yıl yapılmalı.

*

10. Eğitim ,öğrencilerimizi,hayata ,işe ,üretime, geleceğe hazırlamalı.

11. Her öğrencimizi kazanabilmeliyiz.

12. Öğrencilerimizi, fikri hür ,vicdanı hür,bilime değer veren,Atatürk ve Cumhuriyetimizle,Milli ve Manevi Değerlerimizle barışık,geleceğe göre hazırlayıp yetiştirebilmeliyiz.
*
13.Öğretmenlerimiz İçin,

Em.Öğ.3600 Göstergeyi,

Özlük Hakları İçin Meslek Yasasını,

Her İlçemizde Öğretmenevi Açılmasını,

Em.ve Çalışan Öğ. Uz. Öğ. ile Lisans T.Hakkını,

Çalışan Öğ. Uz.Öğ.ile Tezsiz YL Hakkını,

Uzm. Öğ. Snv. Açılmasını ,

*

14. MEB ÖYGGM nün,Birleştirilmiş sınıflı Md.yetkili köy öğretmenlerimiz için, ön okulları da içerecek biçimde "Yönetim,Eğitim ve Öğretim" kılavuzu hazırlatmalı.
EBA üzerinden erişime açmalı,basıp bire bir gönderip okulun demirbaşına kaydını istemeli.

15 .FB,FKB için Laboratuvar kılavuzları hazırlatılıp,eba üzerinden ilgili öğretmenlerimizin erişimine açılmasını,
okullara örneklerinin gönderilmesini,

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavları İçin ,Belirlenen Konuları İçeren,Aday Öğretmen Kılavuzu Hazırlatılıp,
.Uygun Ücretle Satışa Sunulması.
.HİE Kapsamında Ücretsiz Dağıtılması.
.Pdf olarak gönderilmesi.

Eğitim Fakülteleri,FEF için :
Kontenjan,İhtiyaç ve Planlama Konularında,
Ciddi ve Gerçekci Analizler ile Birikimin Önlenmesi.

.Günümüzde, Öğretmenlerimizin,
.Sadece,eğitim fak. den yetiştirilmeleri, 
.İhtiyaç planlaması kadar öğrenci alınması,
.Öğretmenlik ruhunun kazandırılması, 
.Öğretmen yetiştirmede niteliğin ve uygulamanın önemsenmesi ,

.Atanamayan Öğretmen Sorununa Çözümler Üretilmesi.

. Ücretli Öğretmen Çalıştırılmasının Önlenmesi,

.Zorunlu Durumlarda Ücretli Öğretmenlerin Mutlaka Atanamayan Öğretmenlerden Seçilmesi .

. Öğretmenevi olmayan, merkez ve taşra da bütün ilçelerimizde öğretmen evi açılmasının sağlanmalı.

.Kapatılan Öğretmenevlerinin Açılması.

. Büyükşehirlerimizin Merkez İlçelerinin Tamamında Öğretmen Evleri Açılması Konusun da ,Valilikler ve Belediyeler ile 
İşbirliği Yapılması.İlgili yönetmeliğin 10.md.nin yeniden düzenlenmesi.

.Öğretmenevlerinde, öğretmenlere öncelik sağlanması.

Aylık ,Süreli, Ücretli,Nitelikli ,Ciddi ,Aranılan ,Bir "Öğretmen Dergisi" Çıkarılması.

2007 yılından beri beklenilen,Emekli Öğ. 3600 Göstergenin Verilmesi.Emekli Olacakların Yerine Atama Yapılabilmesinin Önünün Açılması,Atama Alışkanlığının sağlanması.

Her okul türü için," uygulamaya yönelik", "eğitim -öğretim ve yönetim" klvz.hazırlatılması.

.Yöneticilik sınavları için, uygulamaya yönelik kaynak yayınlar çıkarılması.

Protokol yönetimi ve sosyal davranış kuralları , 
Eğitim yönetimi,
Eğitim teknolojisi, 
Ölçme ve değerlendirme , 
Öğretmenlik klavuzu gibi alanlarda; uygulamaya yönelik yayınlar , dökümanlar hazırlatılması, 
Seminer çalışmalarında öğretmenlerimize dağıtımını,

15.Öğretmenlerimizin, öğrenci disiplin yönetmeliğine ilişkin taleplerinin karşılanmasını,

*
16.
Yazılılarda, doğrudan ders kitaplarından sınıf içi pekiştirme çalışmalarından soru sorularak ,ülke genelinde objektif ölçmenin sağlanması.

.Öğrenci ders defterlerine özen gösterilmesiinin sağlanması.

Performans ödevlerini, hayata ve sınavlara uygun verilmesinın sağlanması.

Türk Milli Eğitim Sistemi, Zorunlu Eğitimde:
.Ölçme ve değerlendirmeyi yeniden düzenlemesini,
.Her öğrenci alabildiği puanla sınıf geçmesini,
.Uygulamalı eğitimin her kademede öncelenmesini,
.Piyasacı sorulardan,soru yarıştırmaktan kurtarılmasını,

.Sınavlara,öğrencilerimiz,okulda,sınıfta,derste hazırlanmasını,
.Müfredatın kazanımlarının sınırlarını ,ders kitaplarının belirlediğinin gözetilmesini,
.Soruların, her tür sınavda, doğrudan ders kitaplarından üretilmesini,
.Kurs, soru bankası ihtiyacının sıfırlanmasını,
Okullarımız, her yıl idari teftişten geçirilmesini,
Disiplin yönetmeliğinin güncellenmesini,
Başarı notunun yine 45 olmasını,
Özürsüz devamsızlık hakkının yine 20 gün olmasını,
Sağlık özrüne dayalı heyet raporları süresi kadar devamsızlık hakkı verilmesini,

Bakanlığımız sağlayabilmeli.

17.Eskişehir ilimizde ,kapatılan DDYML nin yerine, Behiç Erkin Demiryolu MTAL nin açılması, bunun gibi iş alanlarına yönelik,mesleki eğitimi destekleyici çalışmaların özellikle sürdürülmesi,eğitimden milletimizin beklentilerinin karşılanmasını,

Öneriyor,Talep Ediyor ve Bekliyoruz.

19 Mayıs 2019 
Mustafa Bilgin
Eğitimci 
Kamu Yön. Uzm.

Mustafa Bilgin
Anahtar Kelimeler:
Liselerde Değişiklik

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13