Çocuklar için hazırlanmış yapıtlar

Velilerimizle yaptığımız görüşmelerde, ebeveyn olarak karşılaştıkları en büyük zorluğun çocukları için doğru kitap seçme aşaması olduğunu gördüğümüzden; velilerimize yardımcı olmak adına bu yazıyı hazırlama gereği duyduk.

Demokratik toplumların gereksinim duyduğu düşünen-duyarlı bireylerin kazanması gereken en temel becerilerden de biridir “ okuma kültürü.” Çocukluk evresinin ilk yıllarından başlayarak okuma eylemini içselleştirmiş bireylerin yetiştirilebilmesi, toplumsal yaşamda bu yeteneğin kazanılmasının temel koşulu olarak düşünülmelidir. Okuma kültürü, birbiriyle ilişkili ve birbirini bütünleyen birçok beceriyi içeren bir süreçtir. Bu sürecin ilk basamağı görsel okuryazarlık, ikinci aşaması okuma yazma becerisi edinme, üçüncüsü de okuma alışkanlığı becerisi kazanmadır. Çocuk kitapları, gelişim sürecini etkileyen araçlardır. Onların niteliği, çocuğun duygu ve düşünce eğitimi açısından önemlidir. Çünkü çocuk kitapları dış yapı ve iç yapı ölçütleri ve dayandığı eğitsel ilkelerle bir bütündür (Sever, 1995, s. 14). Bu ölçüt ve ilkelerin birbirleriyle tutarlılığı ve bütünselliği, çocuk kitaplarının niteliğini belirleyen en temel etkenlerdir.

Bir Çocuk Kitabında Bulunması Gereken Dış Yapı (Biçimsel) Ölçütleri

Bir çocuk kitabında bulunması gereken dış yapı (biçimsel) ölçütleri, çocuk edebiyatı, kaynak kitaplar ve konu ile ilgili yayınlarda şöyle sıralanmaktadır:

Boyut: Çocuk kitaplarının dikdörtgen veya kare biçiminde; çocuğun seviyesine göre 16x23 cm büyüklüğünde olması normal sayılır. Ayrıca kitap kolay taşınabilir olmalıdır.

Harfler: Kitabın puntosu ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için 12 puntodan büyük olmalıdır. 4 ve 5. sınıflarda ise 10 puntoluk harfler kullanılabilmektedir.

Kağıt: Sayfaları temizlenebilir olmalıdır. Kitabın kağıdı mat renkli olmalı ve öncelikle birinci hamur kağıt kullanılmalıdır.

Kapak ve cilt: Kitabın kapağı ilgi çekici, konu ile uyumlu olmalıdır. İç kapak resimli olmalı; kapak resmi kitapta yer almalıdır. Kitabın baskı sayısı iç kapakta yer almalıdır. Kitabın dayanıklılığını arttırmak için ciltlenmesinde hem iplik hem de yapıştırıcı kullanılmalıdır.

Resimler: Kitap resimli olmalı; sayfa düzeni rahat ve çekici olmalıdır. Resimler konuya uygun, anlaşılır, gerçekçi, ilgi çekici, çerçeve içinde, kaliteli ve metinle birbirini tamamlayıcı olmalıdır. Ayrıca resimlerde ayrıntılara dikkat edilmiş olması da önemlidir.

Sayfa düzeni: Sayfa kenarlarında geniş alt-üst, sağ-sol boşluklar bırakılmalıdır. Sayfa sayısı çocuğun seviyesine göre belirlenmelidir.

Künye bilgileri: Çocuğun kitabını okuduğu yazar ile ilgili bilgi sahibi olması, kitabı daha kolay içselleştirmesine yardımcı olabilmektedir.

Bir Çocuk Kitabında Bulunması Gereken İç Yapı (İçeriksel) Ölçütleri

Bir çocuk kitabında bulunması gereken iç yapı (içeriksel) ölçütleri, çocuk edebiyatı, kaynak kitaplar ve konu ile ilgili yayınlarda şöyle sıralanmaktadır:

Dil ve Üslup: Yapıtın dili sade ve açık, anlatımı sürükleyici olmalıdır. Paragraflar 3-5 tümceyi geçmemeli; sözcükler, çocuğun sözcük dağarcığını geliştirici nitelikte olmalıdır. Yapıtlarda kullanılan bilinmeyen sözcük sayısı çocuğun gelişimine uygun; çocuk dünyasıyla ile ilişkili; kitap yazım ve noktalama açısından kusursuz olmalıdır.

Konu: Çocuk kitaplarında tema ve konu ilişkisi güçlü olmalıdır. Konular, çocuklarda güven duygusunu artırmalı; çocuğun yaşantısıyla ilgili olmalıdır.

Burada ilköğretim öğrencileri için, değişik edebiyat türlerinden oluşmuş bir kitap listesi bulunmaktadır. Bu kitaplar, Türk ve dünya çocuk edebiyatının nitelikli örnekleri olarak görülebilir; ancak konunun kapsamından ötürü, bu listeye alınamayan yüzlerce kitabın olduğunun da bilinmesi gerekir. Bu bakımdan, oluşturulan listenin nitelikli çocuk kitaplarının tümünü içerdiğini söylemek olanaksızdır. (Prof. Dr. Sedat SEVER, Doç. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN, Y. Doç. Dr. Necdet NEYDİM)

Yaş grupları içinde gösterilen kitaplar, gelişim özellikleri ve çevresel koşullar nedeniyle farklılaşan alt ya da üst yaş gruplarındaki çocuklar tarafından da okunabilir. Hazırlanan dizelgede, Türk ve dünya çocuk edebiyatından seçilen örneklere yer verilmiştir. Örneklerin, olanaklar ölçüsünde, türsel bir dengeyi yansıtmasına özen gösterilmiştir. Okulöncesi çocuklar için önerilenler, resimli kitaplardır. Resimlerin, anlatımda temel bir sorumluluğu olmasına karşın, bu kitapların, anlatıya dayalı öyküsel bir boyutu da vardır. Bunun yanında, dizelgede, çocukların gelişim özelliklerine koşut olarak öykü, roman, masal, şiir, anı, gezi, oyun (müzikli oyun) gibi türlere de yer verilmiştir.

Aşağıda, ilköğretim öğrencileri için değişik edebiyat türlerinden oluşan okuma listesi yer almaktadır:

6-8 yaş grubu çocuklar için önerilen kitaplar

1. Ayla Çınaroğlu (1996) Al Takkeli Dev ile Mor Takkeli Dev, Resimleyen: Ayla Çınaroğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Masal).

2. Ayla Çınaroğlu (2003) Çikolatayı Kim Yiyecek, Resimler: Ayşe Çınaroğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

3. Ayla Çınaroğlu (2003) En Büyük Takım Bizim Takım, Resimler: Oğuz Demir, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

4. Aytül Akal, Mavisel Yener (2004) Kuş Uçtu Şiir Kaldı, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Şiir).

5. Aytül Akal, Mavisel Yener (2004) ŞiirimiAytül Akal, Mavisel Yener (2004) Şiirimi Kedi Kaptı, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Şiir).

6. Aytül Akal, Mavisel Yener (2006) Ay Kaç Yaşında, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Şiir).

7. Christine Nöstlinger (2006) Mini Denizde, Resimleyen: Christiane Nöstlinger, Mini Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Anlatı).

8. Christine Nöstlinger (2006) Mini Kayak Tatilinde, Resimleyen: Christiane Nöstlinger, Mini Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Anlatı).

9. Christine Nöstlinger (2006) Mini Küçük Dedektif, Resimleyen: Christiane Nöstlinger, Mini Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Anlatı).

10. Christine Nöstlinger (2006) Mini ve Doğum Dünü Partisi, Resimleyen: Christiane Nöstlinger, Mini Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Anlatı).

11. Christine Nöstlinger (2006) Mini ve Mırnav Kedi, Resimleyen: Christiane Nöstlinger, Mini Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Anlatı).

12. Christine Nöstlinger (2006) Mini ve Yılbaşı Armağanları, Resimleyen: Christiane Nöstlinger, Mini Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Anlatı).

13. Fazıl Hüsnü Dağlarca (2000) Cincik, Resimleyen: Esin Çelik, İstanbul: Doğan Kitapçılık, (Şiir).

14. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1999) Okulumuz 1’deki, Resimleyen: Esin Çelik, İstanbul: Doğan Kitapçılık, (Şiir).

15. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1999) Okulumuz 2’deki, Resimleyen: Esin Çelik, İstanbul: Doğan Kitapçılık, (Şiir).

16. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1993) Balina ile Mandalina, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul:Tüm Zamanlar Yayıncılık, (Şiir).

17. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1999) Yazıları Seven Ayı, Resimleyen: Esin Çelik, İstanbul: Doğan Kitapçılık, (Şiir).

18. Hamdullah Köseoğlu (2004) Çocuk ve Leylek, resimleyen: Özgür Gücüyener, İzmir: Tudem, (Masal).

19. Mavisel Yener (2005) Vampir Öyküsü, Resimleyen: Murat Sayın, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

20. Mavisel Yener (2006) Çikolata Zamanı, Resimleyen: Murat Sayın, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

21. Mavisel Yener (2006) Üşengeç, Ankara: Bilgi Yayınevi. (Öykü).

22. Mavisel Yener (2006) Zeki’nin Zeka’sı Kaçtı, Resimleyen: Murat Sayın, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

23. Mustafa Ruhi Şirin (2006) Guguklu Saatin Kumrusu, Resimleyen: Osman Kehri, Ankara Kök Yayıncılık, (Masal).

24. Yalvaç Ural (2004) La Fonten Orman Mahkemesinde, Desenler: Haslet Soyöz, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık, (Şiirsel öykü).

25. Yalvaç Ural (2004) Zıpır-Matik Bilmeceler, Resimleyen: Haslet Soyöz, İstanbul: Milliyet Yayınları , (Bilmece).

8-10 yaş grubu çocuklar için önerilen kitaplar

1. Asa Lind (2004) Daha da Fazla Kumkurdu, Çizen: Kristina Digman, İstanbul: Yerdeniz Yayınları, (Öykü).

2. Astrid Lindgren (2006) Şamatalı Köyün Çocukları, Resimler: I. Vang Nyman, İstanbul: Ihtaki Yayınları, (Öykü).

3. Ayla Çınaroğlu (1996) Miğfer, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Oyun).

4. Ayla Çınaroğlu (1997) Mavi Boya, Resimleyen: Ayşe Çınaroğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

5. Ayla Çınaroğlu (2003) Tembel Fare Tini, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Müzikli Oyun).

6. Ayla Kutlu (2007) Kendini Köpek Sanan Ayakkabılar, Resimleyen: Ülkü Günay, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

7. Aysel Gürmen (1995) Benim Adım Selen, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

8. Aysel Gürmen (1995) Selen Abla, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

9. Aysel Gürmen (1997) Selen’in Şarkısı, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

10. Aysel Gürmen (1998) Selen Kıbrıs’ta, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

11. Aysel Gürmen (2000) Selen’in Arkadaşları, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

12. Aysel Gürmen (2001) Keskin Gözlü Dişi Kartal, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

13. Aysel Gürmen (2002) Selen’in Doktor Dedesi, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

14. Aysel Gürmen (2003) Selen Tatilde, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

15. Aysel Gürmen (2004) Selen Okulda, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

16. Aysel Gürmen (2005) Selen’in Çiftliği, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

17. Aysel Gürmen (2006) Selen’in Anneannesi Geliyor, Resimleyen: Sibel Demirtaş, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

18. Aytül Akal (1998) Kızım Ben Çocukken, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

19. Aytül Akal (1999) Kızım Nerdesin, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

20. Aytül Akal (1999) Oğlum Nerdesin, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

21. Aytül Akal (2002) Babam Duymasın, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Öykü).

22. Aytül Akal, Mavisel Yener (2004) Kar Sesi, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Şiir).

23. Aytül Akal, Mavisel Yener (2005) Denizin Büyüsü, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Şiir).

24. Aytül Akal, Mavisel Yener (2007) Kırmızı Şemsiye,Resimleyenler: Ayda Kantar, Saadet Ceylan, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık. (Öykü-Şiir).

25. Bilgin Adalı (2003) Zaman Bisikleti, Resimleyen: Yaprak Moralı, İstanbul: Can Çocuk Kitapları, (Roman).

26. Bilgin Adalı (2004) Geçmişten Gelen Konuklar, Zaman Bisikleti 2, Resimleyen: Yaprak Moralı, İstanbul: Can Çocuk Kitapları, (Roman).

27. Brigitte Labbé (2007) Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz, Dnş: Michel Puech, Resimleyen: Jacques Azam, Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,

28. Brigitte Labbé (2007) Doğa ve Kirlilik, Dnş: Michel Puech, Resimleyen: Jacques Azam, Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı.

29. Brigitte Labbé (2007) Güzellik ve Çirkinlik, Dnş: Michel Puech, Resimleyen: Jacques Azam, Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,

30. Brigitte Labbé (2007) İş ve Para, Dnş: Michel Puech, Resimleyen: Jacques Azam, Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,

31. Brigitte Labbé (2007) Özgür Olan ve Olmayan, Dnş: Michel Puech, Resimleyen: Jacques Azam, Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,

32. Brigitte Labbé (2007) Savaş ve Barış, Dnş: Michel Puech, Resimleyen: Jacques Azam, Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,

33. Çetin Öner (2000) Piyango, Resimler: Oğuz Demir, İstanbul: Can Yayınları, (Öykü).

34. Çetin Öner (2000) Portakal, Resimler Kayıhan Keskinok, İstanbul: Can Yayınları, (Roman).

35. Emin Özdemir (2005) Mutlu Kentin Yöneticisi, Resimleyen: Ferit Avcı, Ankara: Kök Yayıncılık. (Masal-Roman).

36. Esra Avgören (2005) Tarihte Olmayan Uygarlık,İstanbul: Bu Yayınevi, (Fantastik/ Roman).

37. Fatih Erdoğan (2006) Sihirli Küre, İstanbul:. Fatih Erdoğan (2006) Sihirli Küre, İstanbul: Mavibulut Yayıncılık (Uzun öykü).

38. Fatih Erdoğan (2007) Sihirli Kaykay, İstanbul: Mavibulut Yayıncılık (Uzun öykü).

39. Fatih Erdoğan (2007) Sihirli Kitap, İstanbul: Mavibulut Yayıncılık (Uzun öykü).

40. Fatih Erdoğan (2007) Sihirli Şapka, İstanbul: Mavibulut Yayıncılık (Uzun öykü).

41. Fatih Erdoğan (2007) Sihirli Şemsiye, İstanbul: Mavibulut Yayıncılık (Öykü).

42. Hande Barutçuoğlu (2004) Sonsuzluk Sirki, Resimleyen: Bahadır Barış Özsoy, İstanbul: Bu Yayınevi, (Roman).

43. Hüseyin Yuttaş (2000) Beyaz Bisiklet, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

44. İncilâ Çalışkan (2004) Babamın Kitap Sandığı, Resimleyen: Nazmiye Sayın, İstanbul: Bu Yayınevi, (Öykü).

45. Marcel Ayme (2003) Sarmanın Masalları, İstanbul: Koç Kültür Sanat, (Masal).

46. Mavisel Yener (2003) Dinozorla Kahvaltı, Resimleyen: Ebru Öztaylan, İstanbul: Bu Yayınevi, (Anlatı).

47. Mavisel Yener, Aytül Akal, (2004) Mavi Ay, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Şiir).

48. Mehmet Atilla (1999) Dalgalar Nereye Gidiyor, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

49. Mehmet Atilla (2003) Balıklar Tiyatroda, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

50. Mehmet Güler (2003) Aydede’nin Öpücüğü, İstanbul:Yayınları, (Öykü).

51. Nezihe Meriç (1992) Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında, Resimleyen: Ceren İncesu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (Roman).

52. Nezihe Meriç (1992) Küçük Bir Kız Tanıyorum Yedi Yaşında, Resimleyen: Ceren İncesu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (Roman).

53. Nezihe Meriç (1993) Küçük Bir Kız Tanıyorum Sekiz Yaşında, Resimleyen: Ceren İncesu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (Roman).

54. Nezihe Meriç (1994) Küçük Bir Kız Tanıyorum Dokuz Yaşında, Resimleyen: Ceren İncesu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (Roman).

55. Nur İçözü (2003) Bugün Ne Cadılık Yaptım?Resimleyen: Tuncay Batıbeki, İstanbul: Bu Yayınevi, (Öykü).

56. Nur İçözü (2004) Cadılık Parayla mı? Resimleyen: Tuncay Batıbeki, İstanbul: Bu Yayınevi, (Öykü).

57. Özlem Mumcuoğlu (2000) Güneş Öpücükleri, İstanbul: Bu Yayınevi, (Fantastik Öykü).

58. Samed Behrengi ((1999) Küçük Kara Balık, Resimler: Mehmet Sönmez, İstanbul: Can Yayınları, (Öykü).

59. Sevim Ak (2003) Karşı Pencere, Resimler: Behiç Ak, İstanbul: Can Yayınları, (Öykü).

60. Sevim Ak (2003) Toto ve Şemsiyesi, İstanbul: Can Yayınları, (Mizah/Öykü).

61. Sevim Ak (2006) Uçurtmam Bulut Şimdi, Resimler: Behiç Ak, İstanbul: Can Yayınları, (Öykü).

62. Sulhi Dölek (2002) Kestane Şekeri, Resimleyen: Cavit Yaren, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

63. Sulhi Dölek (2002) Küçük Çalgıcılar, Resimleyen: Cavit Yaren, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

64. Susanna Tamaro (2004) Kitaplardan Korkan Çocuk, İstanbul: Can Yayınları, (Roman).

65. Tarık Dursun K. (2007) Benim Dedem Bir Tane,Ankara: Bilgi Yayınevi, (Masal).

66. Ülkü Tamer (2005) Günışığı Hoşcakal, Resimleyen: Ahmet Kaygısız, İstanbul: Can Yayınları, (Roman).

67. Yalvaç Ural (2004) Müzik Satan Çocuklar, Desenler: Haslet Soyöz, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık, ( Şiirsel öykü).

10-12 yaş grubu çocuklar için önerilen kitaplar

1. Abbas Cılga (2005) Çiftlikteki Yabancı, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Morpa Yayınları, (Öykü).

2. Abbas Cılga (2005) Özgürlüğün En Yücesi, Resimleyen: Ferit Avcı, İstanbul: Morpa Yayınları, (Öykü).

3. Alice Mead (2004) Kosovalı Kız "Zana" İstanbul: Papirüs Yayınevi, (Roman).

4. Angela Sommer-Bodenburg (2001) Küçük Vampir,İstanbul: Say Yayınları, (Öykü- 18 Kitaplık Dizi).

5. Angela Sommer-Bodenburg (2003) Çiko Dört Ayaklı Sürpriz, İstanbul: Say Yayınları, (Fantastik/Roman)

6. Antoine de Saint Exupery (2006) Küçük Prens, Türkçesi: Yaşar Avunç, İstanbul: Mavibulut Yayınları, (Fantastik/Roman).

7. Aslı Der (2001) Küçük Cadı Şeroks, Resimleyen: Huban Korman, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

8. Aslı Der (2003) Tehlikeye 3 Yolculuk, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,(Fantastik Roman).

9. Aslı Der (2007) Büyük Tuzak, Resimleyen: Huban Korman, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

10. Astrid Lindgren (2000) Pippi Uzunçorap, İstanbul: Can Yayınları, (Mizah/Öykü -8 kitaplık dizi).

11. Ayla Kutlu (2006) Başı Kuşlu Çocuk, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Gerçek yaşam/Öykü).

12. Ayla Kutlu (2006) Merhaba Sevgi, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

13. Aysel Gürmen (2006) Dereden Tepeden Dereliköy’den, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık, (Anı).

14. Aytül Akal, (2000) Süper Gazeteciler, Resimleyen: Yıldırım Derya, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık. (Roman).

15. Aytül Akal, (2001) Süper Gazeteciler – Parktaki Esrar, Resimleyen: Yıldırım Derya, İstanbul: Uçanbalık Yayıncılık. (Roman).

16. Christine Nöstlinger (2003) Kim Takar Salatalık Kral’ı, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

17. Christine Nöstlinger (2003) Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk, Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

18. Christine Nöstlinger (2003) Konuk Değil Baş Belası, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

19. Christine Nöstlinger (2003) Lollipop, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

20. Christine Nöstlinger (2003) Susi’nin ve Paul'ün Gizli Günlükleri, Resimleyen: Christiane Nöstlinger, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,(Günlük).

21. Çetin Öner (2005) Dünyanın Bütün Kedileri, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Can Yayınları, (Öykü).

22. Çetin Öner (2003) Gülibik, Resimleyen: Orhan Peker, İstanbul: Can Yayınları, (Öykü).

23. Elvira Lindo (2002) Benim Adım Manolita, Can Yayınları, (Roman).

24. Eray Canberk (2005) Şiirlerle Nasrettin Hoca Öyküleri, Resimleyen Nazan Erkmen, İstanbul: Morpa Yayınları, (Şiir-Öykü).

25. Erich Kästner (2000) Palavracı Baron, İstanbul: Can Yayınları, (Roman).

26. Erol Büyükmeriç (2000) Son İki Çocuk, Resimleyen: Nazan Erkmen, İstanbul: Özgür Eğitim Yayınları, (Roman).

27. Erol Büyükmeriç (2004) Gizemli Anne, İstanbul: Kaynak Yayınları, (Uzun Öykü).

28. Fatih Erdoğan (2004) Ayşegül’e Ne Oldu? İstanbul: Mavibulut Yayıncılık (Roman).

29. Fatih Erdoğan (2006) Aşkım Çoban Yıldızı, İstanbul: Mavibulut Yayıncılık, (Roman).

30. Fatih Erdoğan (2007) Korsan Kitap Çetesi, İstanbul: Mavibulut Yayıncılık (Roman).

31. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1999) Okulumuz 3’deki, Resimleyen: Esin Çelik, İstanbul: Doğan Kitapçılık, (Şiir).

32. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1999) Bitkiler Okulu, Resimleyen: Esin Çelik, İstanbul: Doğan Kitapçılık, (Şiir).

33. Fazıl Hüsnü Dağlarca (1999) Yaramaz Sözcükler, Resimleyen: Esin Çelik, İstanbul: Doğan Kitapçılık, (Şiir).

34. Ferenc Molnar (2002) Pal Sokağı Çocukları, İstanbul: Can Yayınları, (Roman).

35. Gülsüm Cengiz (2002) Bez Bebek, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Morpa Yayınevi, (Öykü).

36. Gülsüm Cengiz (2002) Gecenin Sürprizi, Resimleyen Gülsüm Cengiz (2002) Gecenin Sürprizi, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Morpa, Yayınevi,(Öykü).

37. Gülsüm Cengiz (2002) Üç Elma Fidanı, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Morpa Yayınevi,(Öykü).

38. Gülsüm Cengiz (2002) Yavru Kuşun Şarkısı, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Morpa Yayınevi, (Öykü).

39. Gülten Dayıoğlu (2006) Gizemli Buzullar Kıtası Antartika ve Patagonya’ya Yolculuk, İstanbul: Altın Kitaplar, (Gezi).

40. Handan Derya (2003) Çöp Çocuklar, Resimler: Sadi Güran, İstanbul: Epsilon Yayıncılık (Roman)

41. Herman Melville (2003) Moby Dick, İstanbul. Morpa Kültür Yayınları, (Roman).

42. İncilâ Çalışkan (2001) Bisikletliler, İstanbul: Bu Yayınevi, (Roman).

43. İncilâ Çalışkan (2005) Bengi, İstanbul: Bu Yayınevi, (Öykü).

44. İsmet Bertan (2005) Hızlı Tosbi, Resimleyen: Betül Sayın, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

45. İsmet Bertan (2006) Muhteşem İkili, Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı, İstanbul:Günışığı Kitaplığı, (Roman).

46. İsmet Kür (2002) Mavi'nin Serüvenleri, İstanbul: Bu Yayınevi,(Gerçek Yaşam / Roman).

47. Jules Verne (2004) Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Bilimkurgu/Roman).

48. Mark Twain (2000) Tom Sawyer, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, (Roman).

49. Mavisel Yener (2004) Mavi Zamanlar, İzmir: Tudem, (Roman).

50. Mavisel Yener (2004) Önce Çocuklar Düşledi, Çizer: Mustafa Delioğlu, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, (Roman).

51. Mehmet Başaran (2005) Söğütler Ses Verince, Resimleyen Nazan Erkmen, İstanbul: Morpa Yayınları,(Öykü).

52. Mehmet Başaran (2005) Armutlu Tarla, Resimleyen: Filiz Başaran, İstanbul: Morpa Yayınları, (Öykü).

53. Melek Güngör (2005) Uzaylı Rola, Resimleyen: Sonay Yücel Eke, İstanbul: Morpa Yayınevi, (Fantastik Öykü- 10 Kitaplık Dizi).

54. Melek Güngör (2007) Eyvah! Ağabeyim Kopyalandı, İstanbul: Altın Kitaplar, (Roman).

55. Melike Funda Kaynak (2001) Güneşe Açılan Pencere, İstanbul: Bu Yayınevi, (Gerçek Yaşam /Öyküler)

56. Michael Ende (2004) Cim Düğme Vahşi 13'ler, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, (Roman).

57. Mine Soysal (1996) Ala, Resimleyen: Serdar G. Sönmez, Ala Kitapları, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

58. Mine Soysal (2000) Mavi Zamanlar, Halikarnassos,Resimleyen: Serdar G. Sönmez, Ala Kitapları, Günışığı Kitaplığı, (Mitolojik Roman).

59. Mine Soysal (2005) Ala Çocuk Yollarda, Resimleyen: Serdar G. Sönmez, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

60. Mustafa Balel (2005) Kurbağanın Derdi, Resimleyen: Saadet Ceylan, İstanbul: Morpa Yayınevi, (Öykü).

61. Mustafa Balel (2005) Kurnaz Tilki, Resimleyen: Saadet Ceylan, Morpa Yayınevi, (Öykü).

62. Mustafa Balel (2005) Umduklarını Bulamayan Kargalar, Resimleyen: Saadet Ceylan, Morpa Yayınevi, (Öykü).

63. Mustafa Ruhi Şirin (2002) Yıldız Sayan Ağaç, İstanbul: İz Yayıncılık, (Şiir).

64. Muzaffer İzgü (2000) Kuşadalı Metin Kaptan, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

65. Muzaffer İzgü (2002) Anneannem Süsleniyor, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

66. Muzaffer İzgü (2002) Can Dayım, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

67. Muzaffer İzgü (2002) Güldüren Uçurtma, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

68. Muzaffer İzgü (2002) Kardelen, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

69. Muzaffer İzgü (2002) Karlı Yollarda, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

70. Muzaffer İzgü (2003) Anneannemin Gramofonu, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

71. Muzaffer İzgü (2003) Anneannemin Konuk Kedisi, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

72. Muzaffer İzgü (2003) Bisikletim Vız Vız, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

73. Muzaffer İzgü (2003) Kuklacı Çocuklar, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

74. Muzaffer İzgü (2004) Anne Dersim Bitmedi, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

75. Muzaffer İzgü (2004) Anneannem Dans Kraliçesi, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Öykü).

76. Muzaffer İzgü (2004) Armutçu Ayı, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

77. Muzaffer İzgü (2004) Konuşan Balon, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

78. Muzaffer İzgü (2004) Uzay Dolmuşu Kalkıyor, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

79. Muzaffer İzgü (2007) Anneannem, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Mizah/Öykü, 20 - Kitaplık Dizi).

80. Nezihe Meriç (1996) Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Yaşında, Resimleyen: Ceren İncesu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (Roman).

81. Nezihe Meriç (1996) Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında, Resimleyen: Ceren İncesu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (Roman).

82. Nezihe Meriç (1998) Küçük Bir Kız Tanıyorum On İki Yaşında, Resimleyen: Ceren İncesu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (Roman).

83. Nezihe Meriç (2003) Alagün Çocukları, İstanbul: Bu Yayınevi, (Roman).

84. Nezihe Meriç (2003) Dur Dünya, Çocukları Bekle!İstanbul: Bu Yayınevi, (Gerçek Yaşam / Öykü)

85. Nilgün Ilgaz (2005) Dostum Cino, İstanbul: Çınar Yayınları, (Roman).

86. Nur İçözü (2007) Güneşe Tırmanan Çocuk, Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı, İstanbul: Altın Kitaplar, (Öykü).

87. Pakize Özcan (2004) Yıldız Toplayan Çocuk, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

88. Peter Härtling (2005) Benjamin Anna’yı Seviyor, Resimleyen: Eva Muggenthaler, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

89. Pürnur Soğangöz (2005) Mavi Top, İstanbul: Bu Yayınevi, (Fantastik Dizi / Roman).

90. Rene Goscinny, Sempe (2000) Pıtırcık, İstanbul: Can Yayınları, (Mizah/Öykü- 8 Kitaplık Dizi).

91. Rıfat Ilgaz (2003) Cankurtaran Yılmaz, İstanbul: . Rıfat Ilgaz (2003) Cankurtaran Yılmaz, İstanbul: Çınar Yayınları, (Roman).

92. Rıfat Ilgaz (2003) Küçükçekmece Okyanusu, İstanbul: Çınar Yayınları, (Roman).

93. Rıfat Ilgaz (2004) Bacaksız Kamyon Sürücüsü, İstanbul: Çınar Yayınları, (Roman).

94. Rıfat Ilgaz (2005) Bacaksız Okulda, İstanbul: Çınar Yayınları, (Roman).

95. Rıfat Ilgaz (2005) Bacaksız Paralı Atlet, İstanbul: Çınar Yayınları, (Roman).

96. Rıfat Ilgaz (2005) Bacaksız Tatil Köyünde, İstanbul: Çınar Yayınları, (Roman).

97. Safter Korkmaz (2003) Cankurtaran Şövalyeleri İstanbul Dehlizlerinde, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

98. Samed Behrengi (2001) Bir Şeftali Bin Şeftali, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, (Roman).

99. Sevim Ak ( 2003) Babamın Gözleri Kedi Gözleri,İstanbul: Can Yayınları, (Gerçek Yaşam/Roman)

100. Sevim Ak (1995) Penguenler Flüt Çalamaz, Resimleyen: Behiç Ak, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Öykü).

101. Seza Kutlar Aksoy (2001) Büyülü Bahçe, Resimleyen Sibel Demirtaş, İstanbul: Pencere-Sey, Pencere Arkadaş Kitaplar -2, (Masal-Öykü).

102. Seza Kutlar Aksoy (2001) Küçük Prenses ve Kardelen, Resimleyen Sibel Demirtaş, İstanbul: Pencere-Sey, Pencere Arkadaş Kitaplar -1, (Masal-Öykü).

103. Seza Kutlar Aksoy (2002) Akıllı Anka, Resimleyen Sibel Demirtaş, İstanbul: Pencere-Sey, Pencere Arkadaş Kitaplar -3, (Masal-Öykü).

104. Seza Kutlar Aksoy (2002) Nun Gelince…, Resimleyen Sibel Demirtaş, İstanbul: Pencere-Sey, Pencere Arkadaş Kitaplar -4, (Masal-Öykü).

105. Seza Kutlar Aksoy (2003) Güvercin’in Saati,Resimleyen Sevim Yeşilbursa, İstanbul: Pencere-Sey, Pencere Arkadaş Kitaplar -8, (Öykü).

106. Sulhi Dölek (1999) Üçüncü Kattaki At, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

107. Sulhi Dölek (2002) Yeşil Bayır, Resimleyen: Figen Renda, Ankara: Bilgi Yayınevi, (Roman).

108. Şafak Efendioğlu (2004) Yaldız, Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Fantastik Roman).

109. Yeşim Armutak (2005) Hayaletli Gölün Çocukları, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

110. Yeşim Armutak (2005) Mızıkacı, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

111. Yeşim Armutak (2007) Bataklığın Kıyısındaki Ev, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

112. Zekeriya Kaya (2002) Kır Çiçeği. İstanbul: Bu Yayınevi, (Roman).

113. Zeynep Cemali (1999) Ben, Çınar Ağacı ve Pufböreği, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

114. Zeynep Cemali (2000 ) Gül Sokağı’nın Dikenleri, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).

115. Zeynep Cemali (2001) Güzelce’de Bir Kaçak, Memo, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman)

116. Zeynep Cemali (2003) Patenli Kız, Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,(Roman).

117. Zeynep Cemali (2004) Çılgın Babam, İstanbul: Günışığı Kitaplığı,(Roman).

118. Zeynep Cemali (2007) Öykü Öykü Gezen Kedi, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, (Roman).
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol