Can Güvenliği ve Diğer Nedenlere Bağlı Özür atamasına Kimler Başvurabilir Şartları Nelerdir?

Eğitimci Yazar Sedat DEGER hangi öğretmenlerin Can Güvenliği ve Diğer Nedenlere Bağlı Özür atamasına başvurabileceğini ve şartları ile istenilen belgeleri kaleme aldığı yazısında kamuoyu ile paylaştı.
Öğretmenler kimi zaman can güvenliği tehlikede olacak durumlar yaşayabiliyor ve yine bazı özel sebeplerden dolayı bulunduğu yerden başka bir şehre yer değiştirme ihtiyacı duyabiliyor. Böyle durumlarda bazı kısaslar getirilerek öğretmenlere atanma hakkı tanınmış durumda. Bu yazımda, bu konuyu açarak can güvenliği ve diğer nedenlere bağlı özür atamasına kimlerin başvurabileceğini ve şartların neler olduğuna değineceğim.

KİMLER CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI ATAMALARINA BAŞVURABİLİR VE ŞARTLARI NELERDİR?


 
      Öğretmenler görev yaptıkları yerde kalması durumunda 1) Kendisi 2) Eşi veya 3 Bakmakla yükümlü olduğu çocuklardan birinin can güvenliğinin tehdit altında kalıyorsa can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme atamasına başvurabilirler.

Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme atamasına öğretmenlerden;

Kendisinin
Eşinin
Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,
       görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, başvuruda bulunabilir.

     Alınacak belge Adli yani mahkeme tarafından yürütülen soruşturmacı makamlarca verilmiş olabilir. Aynı zamanda Mülki idari makamlarından alınacak belge de olabilir. Mülki idare sınıfından kasıt vali ve kaymakamlık makamıdır. Bu makamlardan alınacak görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını belgeleyen belge ile can güvenliğine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunulabilir.


 
      Ayrıca 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da can güvenliği mazeretine bağlı atamaya başvurabilir. Burada yine göze çarpan husus, alınacak belge adli makam yani adalet işlerinin yürütüldüğü mahkemelerden alınmış işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbirin alınmış olması gerekir.

KİMLER DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ATAMALARINA BAŞVURABİLİR VE ŞARTLARI NELERDİR?

     Öğretmenler eş, sağlık, engellilik veya can güvenliği mazereti kapsamına girmese de bazı özel sebeplere dayalı olarak mazeret durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunup atanma haklarına sahipler. Bu atanma şekline ise diğer nedenlere bağlı yer değiştirme ataması denmektedir.


 
      Öğretmenlerden diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamasına;

Eşi veya çocuğu ölenler,
Eşi emekli olanlar,
Eşi ,anne,baba veya kardeşi terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaş olanlar,
Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olup memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklar,
        başvuruda bulunabilir.

        Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerden istenen belgeler;

Eşi veya çocuğu vefat eden öğretmenlerden, başvuru zamanından itibaren son bir yıl içinde vefat ettiğini gösterir belge,(istedikleri yere atama isteyebilirler)
Eşi emekli olan öğretmenlerden, son bir yıl içinde emekli olduğunu gösterir belge,
Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olan öğretmenlerden, şehit ya da malul gazi olduğuna ilgili makamlarca belgelendiren belge, emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınır.(eşinin ikamet yerine atama isteğinde bulunulabilir)O yüzden emekli olan eşin ikametinin göründüğü yer önemli.
Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olan çocuğu veya kardeşinin memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında özel eğitim alması gereken öğretmenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.
Not: Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları sadece atama dönemlerinde yapılmaz, atama dönemi dışında da yapılabilir. Resmi gazetedeki 16 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler sonucunda Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesindeki “Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir." hükmüne göre can güvenliğine bağlı yer değiştirme başvurusu ile birlikte sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları atama dönemlerinden bağımsız olarak da alınmaktadır. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol