Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Nasıl Yapılır

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEGER kaleme almış olduğu yazısında Milli Eğitim Müdürlüklerinde Oluşturulan Banka Promosyon İhale Komisyon üyelerinin hangi usulle kimlerden oluşacağını ve nasıl yapılacağını mevzuata göre açıkladı.

Genel Başkan Sedat DEGER, Banka Promosyon İhale Komisyonunda kimlerin olacağının 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesiyle net ifadeyle hükme bağlandığını belirterek, milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulacak komisyonların nasıl kurulacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Değer açıklamasında, “Banka Promosyon İhale komisyonlarının genelgenin 2. Maddesi gereği 3 kişiden oluşur.Ayrıca Banka promosyonları konulu 2007/21 sayılı genelgenin 7. Maddesinde “… uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir” dendiği için banka promosyon çalışmalarından haberdar edilmesi için Komisyondaki uygulamalar milli eğitim müdürlüklerinin panolarına ve internet sitesi yoluyla ilan edilir” ifadelerini kullandı. Sedat DEGER, banka promosyon ihale komisyonları ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Banka Promosyon İhale Komisyonu 3 Üyeden oluşur” Banka Promosyon Komisyonun kurulması 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesinde belirlenmiş olup “Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.” hükmü ile ifade edilmektedir. Buna göre maddenin ilk cümlesinden de anlaşılacağı üzere komisyon 3 kişiden oluşturulması gerekmektedir.

Dikkat edecek olursak ‘en az’ veya ‘en fazla’ ifadeleri bulunmayan bu hükümle ilgili birim için komisyonun 3 kişiden daha az veya daha fazla oluşturulamayacağı rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu Maddeye Göre Oluşturulacak 3 Kişilik komisyon üyeleri ise ; 1) Komisyon, Milli Eğitimde Harcamadan sorumlu Yetkili başkanlığında kurulur. Harcamadan sorumlu yetkilisi, İllerde İl Milli Eğitim Müdürü İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürüdür. Fakat bazı durumlarda ise Üst yöneticinin belirleyeceği başka kişiler de olabilir( örneğin ilgili şube müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı) 2) Komisyonun 2. Üyesi ise yetkili sendika temsilcisidir. Komisyonda yetkili sendika temsilcisinin bulunabilmesi için ise o kurumdaki ( tüm ilçede veya ilde ) görev yapan kurumun personelin en az % 10'unun sendikalı olma şartı var. Eğer tüm personelinin %10’u sendikalı değil ise Harcama yetkilisi tarafından görev yapanlar arasından herhangi bir personel üye olarak belirlenir. 

Dipnot: Normal şartlarda Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan diğer komisyonlarda çoğunlukla kurumdaki en çok üyeye sahip 3 sendikadan temsilci bulunması esas iken Banka Promosyon İhale komisyonu için bahsettiğim genelge maddesiyle sadece yetkili sendika temsilcisinin bulunması istenmiştir. 3) Komisyonun üçüncü üyesi ise amir tarafından belirlenen kurumda görev yapan tüm çalışanlar arasından herhangi bir personel belirlenir.( örneğin ilçedeki bir okul müdürü veya öğretmen…) Milli Eğitim Müdürlüklerinin genelge ve mevzuata uygun Banka Promosyon Komisyonunun kurulma esasları bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Devletin resmi iş ve işlemleri, kamu düzeninin sağlanması adına yasa, kanun, yönetmelik ve ilgili genelgeler yürütülmektedi .Burada amaç işlerin açık kapı bırakmadan işlerin yapılmasıdır.

O yüzden bu genelgeye göre de Banka Promosyon Komisyonunu 3 kişi olacak şekilde Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulur. “Banka Promosyon Komisyonu Uygulamaları Pano ve İnternet Sitesi Yoluyla İlan Edilir” Ayrıca 2007/21 sayılı genelgenin 7. Maddesindeki hüküm gereği promosyon komisyonunun uygulamalarının kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panolarına ve internet siteleri yoluyla aleniyet ilkesine riayet edilerek ilan edilmemesi gerekir. Yani Banka Promosyon Komisyonun uygulamaları hakkında bilgi almak isteyen kurum personeli gerek Milli Eğitim Müdürlüğünün panosundan gerekse internet site yolu ile bilgi sahibi olabilmelidir.

Genelgenin hükmündeki amaç aynı zamanda, yürütülen komisyon iş ve işlemleri hakkında Milli Eğitim Müdürlüklerini zan altına bırakmadan, personellerin akıllarında sorular oluşturmadan tüm personelin gerekli bilgilere olduğu gibi rahatlıkla ulaşabilmesidir. Kısacası Oluşturulan Banka Promosyon İhale komisyonu 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelge gereği üç üyeden oluşturularak komisyonun iş ve işlemleri Milli Eğitim Müdürlüklerinin personellerinin bilgi alabileceği şeffaf şekilde ilan edilmelidir. Sedat DEGER Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al